Møtet 2. juni 2010

Author:
Svennik (Høyer)
Published on:
02.06.2010
Abstract:

"Kampen for det norske språk" - Finn Erik Vinje, professor emeritus i norsk

Content:

Møteåpning

 • Påtroppende president Kisten (Bugge Thorkildsen) ønsket velkommen

Gjester

 • Finn Erik Vinje, foredragsholder
 • Morten Bjørkan, Lørenskog RK
 • Inger Bordewick , Akersborg RK
 • Per Brudevold
 • Terje Johannessen, Røa RK
 • Britt Stenberg, Skøyen IW
 • Per Strømsø
 • Bent Aabye

Merkedager

 • Margrethe Lied (03.06)
 • Anne Torsvik (05.06)
  • Anne fikk en stor blomsterbukett i anledning hennes runde jubileum.

Medlemmer tilstede: 28

Lysetenner - "Om ergrelser.." - Per Gustav (Lindeberg)

 • Per Gustav kåserte lett og underfundig om sine ergrelser. Kona mente han åpnet avisen bare for å finne noe han kunne ergre seg over. Verre ble det med de ergrelser (over seg selv) som han kunne gjøre noe med ...
 • Kåseriet kan nytes i sin helhet på vår hjemmeside.

Tigris: ingen

Klubbsaker

 • Hilde (Sofie Hamre) minnet om sommerfesten i Eva (Fosse's) have 16 juni. 30 har meldt seg på, inkludert medfølgende hustru etc.
  • Det er plass til flere, så meld dere på til hhamre@online.no og betal festavgiften på kr. 300,- per deltaker til kontonummer: 1503.13.20280, Skøyen Rotary Klubb.
 • Per Gustav kunne fortelle at det planlagte familiebesøk for deltakerne i Young Friends II en week-end i august var strøket. I stedet blir det en fest i samarbeide med Rotaract.

Foredaget: "Kampen for det norske språket". Finn Erik Vinje.

 • Vinje, professor emeritus og mangeårig språkkonsulent for NRK, minnet oss om den nære forbindelse mellom språk og samfunn.
 • En tredjedel av landets befolkning bor i Oslofjordområdet og derfra sprer riksmålet som dagligspråk seg utover til stadig større områder.
 • TV og våre tittervaner bidrar også sterkt til å fortrenge nynorsken på landsbasis.
 • Men man kan snu på flisa: Også skriftspråket synes å bli modell for talespråket i stadig større grad, og ikke omvendt.
 • I Norge har politikken og nasjonalismen spilt en stor rolle i språkutviklingen, det er vår nyere språkhistorie eksempel på.
 • Kolbotn i Oppegård kommune het opprinnelig "kølabånn", men noen mente Kolbotn var et slikt pent navn. Enda det var en vestnorsk skrivemåte så skiftet man i 1925 til Kolbotn. Blant de som ivrig støttet forslaget var Oskar Braathen og den ærverdige professor Francis Bull.
 • Ut av unionene! skrev Ivar Aasen i 1850 årene. Med det mente han den kulturelle union med Danmark og den politiske union med Sverige.
 • Senere ble det norske språk - særlig nynorsken - en merkesak for de fleste nasjonsbyggere i Norge og de var de flere kategorier av:
 • Fridtjof Nansen og Molkte Moe fikk riktignok vanskeligheter med Ivar Aasens språk og snekret på sine egne skrivemåter.
 • Edvard Bull, marxisten, og Halvdan Koth ville også ha med folkemålet, slik arbeiderne snakket, inn i språknormalen.
 • Også nazistene føyde til sin språknormal under okkupasjonen, bl.a. med 'no' for nå. Den ble glemt etter krigen.
 • Motstanden mot samnorsken nådde sitt høydepunkt i 1950-årene med bl.a. et protestskriv med 400 000 underskrifter.
 • Dette førte til et kompromiss. Samnorsken var død, men antall valgfrie former som ble tillatt økte i stort omfang.
 • Resultat: den store språkforvirring med opptil fire forskjellige valgformer.
 • Nynorsken er dømt til å tape, aldri har oppslutningen vært så lav som i dag, men dialektmangfoldet og språkforvirringen vil nok vedvare i mange år.

Debatten

 •  Debatten dreide seg om mange ting bl.a. Kebab-norsk, norsk stavemåte av engelske uttryk, ordet Lissom, ordboksprosjektet, en del kretsning omkring stedsnavnet Kolbotn (lang vokal, kort eller tjukk, dobbel L) - hva sier folk på Kolbotn?. Andre tema: dialekter i NRK og programmedarbeidernes frihet til å bruke egne uttrykksformer, selv i nyhetssendingene. Ingen oppslutning om dette.
 • Deltakere i debatten var:  Ragnar, Lise, Bjørn og Audun, kanskje flere.
 • Finn Erik Vinje kunne opplyse, som svar på spørsmål, at bydelsutvalget hadde vedtatt at fra nå av skal det hete Majorstuen og ikke Majorstua. Så blir det nok slik politikerne og de fleste på Majorstuen vil, denne gangen i hvert fall.

(Svennik)

##################################################### #####################################################