Møtet 9. juni 2010

Author:
Anne (Torsvik)
Published on:
09.06.2010
Abstract:

"Fra Gutenberg til Google" - Informasjonssjef Bjarne Buset, Gyldendal Norsk Forlag

Content:

Møteåpning

 • President Tor Petter (Gulbrandsen) ønsket medlemmer og gjester velkommen.
 • Han minnet om minnet om sommerfesten i Eva (Fosse's) have 16 juni. 41 har meldt seg på, men etternølere kan fortsatt melde seg til Hilde (Sofie Hamre) via epost til hhamr@online.no. Festavgiften på kr. 300,- per deltaker sendes til kontonummer: 1503.13.20280, Skøyen Rotary Klubb.

Gjester

 • Bjarne Buset, foredragsholder
 • Morten Bjerkan, Lørenskog RK
 • Per Erik Strømsø

Merkedager

 • Martin Møllhausen (10.06)

Medlemmer tilstede: 26

Lysetenner - "Om brevet fra Vann &avløps-etaten og humor" - Ingvald (Liland)

 • Ingvald hadde mottatt oppsiktsvekkende brev fra Oslo Vann og Avløps-etaten. En lekkasje var påvist, beboerne ble varslet om mobile toaletter i satt opp av vannverket i nabolaget (med 24 timers åpningstid). Brevet opplyste også at innkjøp av vannbeholdere og vann ville bli refundert. Til slutt avslørte Ingvald at brevet var mottatt på 1. april, og at det hele var en aprilspøk iscenesatt av hans sønn! Dermed tente Ingvald lyset for den god humor.
 • Kåseriet kan nytes i sin helhet på vår hjemmeside.

Tigris: ingen

Opptak av nytt medlem:

 • Per Erik Strømsø ble behørlig tatt opp som fullverdig medlem i Skøyen Rotary Klubb
 • Faddere er Karl (Stenseth) og Petter (Rasch)
 • Prosesjonen ble ledet av innkommende president Kirsten (Bugge Thorkildsen) og akkompagnert på flygel av Nicolaj (Sved..
 • Presidenten ønsket Per Erik (Strømsø) velkommen som fullverdig medlem og minnet om Rotarys idealer og medlemmenes forpliktelser
 • Per Erik takket og redegjorde litt om hvorfor han ønsket å bli Rotarianer og hvilke forventninger han hadde.

Klubbsaker

 • Hilde (Sofie Hamre) informerte om at en kortfattet CV om Bent Aaby var lagt ut slik at medlemmene kunne gjøre seg kjent med hans bakgrunn.
 • John (Bennet) stilte spørsmål om status i navnesaken. Presidenten forsikret at saken ble fulgt opp, og en oppdatering ville bli gjort på et av de første møtene etter sommerferien.

Foredaget: "Fra Gutenberg til Google", Bjarne Buset

 • Informasjonssjef i Gyldendal Forlag, Bjarne Buset, tidligere forlagsdirektør i samme forlag, tok for seg "digitaliseringen" av bøker og utviklingen av nye, digitale leseverktøy og formidlingskanaler av litteratur (Kindler lesebrett, IPad, Amazon.com mm).
 • Selv om bare 5% av verdens litteratur i dag er digitalisert og tilgjengelig via disse nye, elektroniske mediene/verktøyene, kom gjennombruddet i økt bruk i 2009. Det året ble det en økning på 300% i salg av elektroniske lesebrett som Kindler.
 • Hvorfor tar det så lang tid før bruk av ny teknologi på detter området får sitt gjennombrudd, spurte foredragsholderen. Han har selv sterk tro på at papirbaserte bøker vil overleve, og hevdet at brukere må oppleve en teknologisk nyvinning som 10 ganger bedre enn den etablerte, før et skikkelig endring i bruksvanene skjer.
 • Busets lysbildeserie gir flere fakta og forklaringer.
 • Foredraget vakte så stor interesse og spørsmålene var så mange at presidenten utvidet møtetiden med 5 minutter.

Vinlotteriet

 • Salget av lodder innbrakte 1.460 kr til klubbkassen og drift av klubben.

(Anne)

##################################################### #####################################################