Møtet 8. september 2010

Author:
Svennik (Høyer)
Published on:
08.09.2010
Abstract:

"LHC ved Cern -- verdens største maskin på revolusjonsjakt" - Bjørn Samset, Postdoktor i fysikk ved Universitetet i Oslo.

Content:

Velkommen

 • President Kirsten (Bugge Thorkildsen) ønsket velkommen og ga noen glimt fra sin siste reise til New York.

Gjester

 • Bjørn Samset (kveldens foredragsholder)
 • Ursula Goth

Merkedager - Det var ingen merkedager

Lystenner - "Fordelene ved et pent visittkort ..." Petter Rasch

 • Peter viste fram sitt visittkort med bilde og alle relevante kontaktinformasjoner også om Rotary.
 • Dette kortet hadde skaffet ham mange kontakter og som resultat av mer tilfeldige møter på reiser og liknende hadde han fått nærmere kontakt med bl.a. en Viet Nam-mesisk familie og et musikk band som nå kommer til Norge og holder konserter.
 • Petter ble bedt om å arrangere noen av disse konserter.
 • Som døråpner hadde han opplevd at direktører og andre travle mennesker ville møte Petter så snart de så hans vakre visittkort.

Klubbsaker

 • Presidenten spurte Bjørn (Søsveen) om turen til St. Petersburg, og fikk til svar at åtte hadde meldt sin interesse.
 • Man minnet om Inter City møtet 25. Oktober over temaet Mangfold
 • Presidenten leste opp et brev fra Rotary Internasjonal med takk for det bidrag klubben hadde ytt. Bjørn (Søsveen) kunne supplere med opplysninger om at de som hadde latt seg trekke 50 kroner måneden på sin konto som bidrag til RI (16 medlemmer) til sammen hadde ytt kr. 1.700 siste året.

Tigris

 • Knut (Søraas) fortalte oss at han var blitt bestefar for annen gang på 14 måneder.
 • Evabeth (Astrup) hadde fått nydelige blomster fra klubben i anledning hennes fødselsdag for runde år. Hun takket så meget.

Foredraget - "LHC ved Cern - Verdens største maskin på revolusjonsjakt"

 • Introduksjon: Foredragsholderen Bjørn Samset ble introdusert av Audun (Bell) med følgende ord:
  • Utenfor Geneve har den Den Europeiske organisasjon for kjernefysisk forskning, bedre kjent som CERN, sitt tilholdssted.
  • Her befinner seg verdens største og mest avanserte maskin LHC som står for Large Hadron Collider .
  • Her arbeider tusenvis av fysikere fra nesten hundre land sammen for å avdekke noen av naturens dypeste mysterier: Hvilke byggestener finnes i naturen? Hva er stoffet som universet består av? Hva skjedde i den første brøkdelen av et sekund etter Big Bang?
  • Samtidig er CERN verdensledende innen teknologisk forskning og IT-utvikling.
  • I dagens foredrag skal vi forhåpentligvis få en begripelig innsikt i hva LHC egentlig er og hva det er bygget for, - men også få vite litt om dagens forståelse av naturen, og kanskje noen hint om kommende revolusjoner innen fysikk?
 • Vår foredragsholder er Bjørn H. Samset. Her er et kort sammendrag av hans CV:
  • Bjørn Samset , PHD, er Postdoktor i fysikk ved Universitetet i Oslo
  • Han er deltager i LHC-eksperimentet ATLAS ved CERN
  • Han har Dr.grad i kjernefysikk, ved UiO, 2006 og deltok da i eksperimentet BRAHMS ved Brookhaven National Laboratory, New York, USA
  • Bjørn Samset er en erfaren fagformidler, mye brukt av radio, TV, aviser m.m.
  • Og ikke minst; han er bare 33 år, gift, - og har to barn.
 • Jeg gir ordet til Bjørn Samset, -- ordet er ditt!
 • Bjørn Samset er en øvet og briljant foreleser som ved hjelp av power point og sin store hukommelse ga oss en fascinerende innblikk i atomenes eller elementærpartiklenes verden, men han hadde intet manuskript. Det er noen tiår siden referenten leste fysikk på gymnaset (Frogner skole). Dette har vist seg å være litt for lenge siden til at han kan gjengi annet en noen -- litt subjektive -- fragmentariske hovedinntrykk. For mer eksakte opplysninger henviser jeg til power point serien som er gjengitt annet sted. Til trøst: verken Samset eller referenten har sett disse elementærpartiklene.
 • LHC er 27 km i omkrets. Den er verdens største i sitt slag.
 • Maskinen er gravd ned under jorden i store rør som holder 272 minusgrader under eksperimentene.
 • Ved denne forskningsstasjonen arbeider 8000 fysikere, ingeniører og andre spesialister.
 • Blant dem finner man den mest internasjonale forsamling: flere titalls nasjoner, alle kulturer, hudfarger osv.
 • Byggingen og innkjøringen av LHC har vært utsatt for mange uhell, men 22. desember i fjor lykkes man for første gang å gjennomføre et vellykket eksperiment.
 • Fysikerne er opptatt av naturens minste byggesteiner, hvordan de er satt sammen og arbeider i samspill.
 • Men også hvordan elementærpartiklenes formasjoner kan gjenkjennes i ulike mønstre ute i det store rommet astronomene nå har åpenbart for oss.
 • Kosmoslogene og fysikerne har kunnet rekonstruere forløpet i Rommet fra Big Bang og fram til "nåtiden", gjennom milliarder av år.
 • Men man mangler begreper om hva som hendte i sekundene "like etter" Big Bang.
 • Ved å studere de minste partikler og det store rommet har man stadig nye ideer om hvordan tingene bør henge sammen, ut fra det man nå vet. Ved CERN har man kontrollert dette.
 • Med stadig mindre mellomrom i menneskeår opplever vitenskapen at noe mangler i listen over krefter og partikler.
 • Galaxer beveger seg alt for fort og snurrer rundt den gale veien, og mørke hull viser seg å ha en enorm tyngdekraft som lager kluss i beregningene etc.
 • Gjennom utallige eksperimenter og etterprøvninger vet man nå at den gamle listen over elementærpartikler er korrekt.
 • Men én partikkel som logisk hører hjemme i systemet og som forhåpentligvis kan bidra til å forklare de avvik man observerer i rommet, er ennå ikke påvist, man tror man vet at den er der.
 • Det er denne partikkelen man bl.a. er på jakt etter nede i Genève.

Svennik (Høyer)

##################################################### #####################################################