Møtet 22. september 2010

Author:
Svennik (Høyer) & Kristian (Kristiansen)
Published on:
22.09.2010
Abstract:

"Taushetspliktens etiske dilemma" - Sigurd Osberg, biskop emeritus

Content:

Møteåpning

 • Presidenten Kirsten (Bugge Thorkildsen) ønsket velkommen og fortalte om hennes deltagelse i Birkebeinerløpet sist helg. (Trippelmerket.)

Merkedager

 • Bjørg Høye (som ingen har sett på lenge)

Gjester

 • Elisabeth Bennett, Skøyen IW
 • Anne Karine Hollekim

Lystenner: "Kongebrevet" - Bjørn (Søsveen)

 • Først en liten hyldest til kveldens foredragsholder: "Biskop emeritus Sigurd Osberg gikk sammen med meg og ca. 120 andre i 1953/4 på befalskolen i Laksevåg/Bergen, hvilket sikkert er en uvanlig utdannelse for en fremtidig biskop." Personlig husker jeg spesielt hans evne til å lese poesi for oss ved store anledninger. Særlig Jakob Sande og den heller fæle "So fann dei han Ole Johan -"...
 • Bjørn fortalte at han hadde funnet en faksimile av et gammelt kongebrev i sine gjemmer, datert 14.12.1799. I brevet gjør kong Kristian VII det vitterlig at Ole Simen - Bjørns tippoldefar - kunne få lov å gifte seg umiddelbart uten den forutgående tre ukers lysningen fra prekestolen...

Tigris

 • Kirsten (Bugge Thorkildsen) - var fornøyd med referentene
 • Ola (Lundgaard) - var på Sjusjøen for å se på Kirsten
 • Ragnar (Østrem) - selger sin utmerkete Prius for 125K
 • Anne Marie - hadde rodd 5km innendørs, og skal delta i Lidingeøloppet (1 mil)

Klubbnytt

 • Distriktskonferansen til helgen. Anne, Lise og Kirsten er påmeldte
 • Intercity 25.10 om Mangfold - ingen påmeldte fra SRK

Foredraget - "Taushetspliktens etiske dilemma" - Sigurd Osberg, biskop emeritus

 • Gisle (Hollekim) introduserte ønsket biskop emeritus Sigurd Osberg velkommen.
 • Enkelte bakgrunnsdata
  • født 1933 i Bergen, har en bred kirkelig erfaring og har vært Biskop i Tunsberg bispedømme.
  • http://no.wikipedia.org/wiki/Sigurd Osberg
 • Mange yrker har taushetsplikt
 • Noen yrker har ikke lovpålagt taushetsplikt, men kjenner seg likevel forpliktet til å ta hensyn til det de har hørt og sett.
 • Alvorlige problemer når taushetsplikten ikke overholdes.
  • eller nå taushetsplikten påberopes i saker der overgrep kan fortsette.
 • Forvaltningslovens §§ 13 flg. Pålegger alle offentlige ansatte taushetsplikt.
 • Taushetsplikten gjelder livet ut - også etter at den som er beskyttet av taushetsplikten er død.
 • Det finnes også andre lover som pålegger taushetsplikt, bl.a. for helsepersonell og politiet.
 • Arbeidsgiver kan pålegge ansatte taushetsplikt om forhold de blir kjent med i arbeidet.
 • Osberg nevnte så en spesiell sak som illustrerer de dilemma man opplever med pålagt taushetsplikt.
  • en psykolog ringte ham som biskop og fortalte at en prest hadde forgrepet seg på en konfirmant.
  • Psykologen ville ikke røpe hvilken prest det var. Men den skyldige presten ble røpet av en annen som ikke hadde taushetsplikt.
  • Biskop Osberg snasket med presten og dro deretter rett til politiet med saken og det ble rettssak.
  • Vedkommende prest mistet sine presteretter.
 • Det er vanskelig å si noe enkelt om hvor langt taushetsplikten skal gjelde. Men en regel er kanskje:
  • Man bryter taushetsplikten i saker der man som rådgiver opplever at en urett vil gjenta seg. Eller at uskyldige blir dømt.
  • Den som søker råd, ber om tilgivelse, han/hun kan underforstått ikke be om lov til å fortsette å forgripe seg på andre.
  • Da gjør man den rådgivende til medskyldig i framtidige forbrytelser.
 • Debatten - ble noe lengre enn vanlig, på grunn av god tid.
  • Hilde (Hamre) - helsesektoren. Dilemma ovenfor pasient. Pasientens beste er overordnet taushetsplikten?
  • Lise (Høst) - Lærer. Også dilemma. Konfirmanten - hva med kvinner som allerede har vært misbrukt
  • Svennik (Høyer) - Journalists dilemma. Skjulte kilder
  • Anne Marie (Hadenius) - "in agreement" med Sigurd, fra hennes yrkeserfaringer.
  • Audun (Bell) - Advokatvirksomhet, svarte penger. Bør være grenser.
  • Sjur (Borgen) - Misbruk av taushetsplikt innen psykiatri vs. opplysningsplikt
  • John (Bennett) - Protestanter vs. katolikker (skriftemål)

(Svennik og Kristian)

##################################################### #####################################################