Møtet 29. september 2010

Author:
Svennik (Høyer) & Kristian (Kristiansen)
Published on:
29.09.2010
Abstract:

"Jernbanen: Konkurranse på, om eller langs sporet" - Instituttsjef Lasse Fridstrøm, TØI

Content:

Møteåpning

 • Presidenten Kirsten (Bugge Thorkildsen) ønsket velkommen, særlig til kveldens foredragsholder Instituttsjef Lasse Fridstrømfra TØI

Medlemmer til stede: 25

Gjester

 • Ursula Goth
 • Saif Khan

Merkedager: ingen

Lysetenner: "Om gode nyheter.." - Per Erik (Strømsø)

 • Som fersk i klubben hadde han prøvet å finne ut hva man snakket om under 3-minuttene, men fant ingen rød tråd.
 • Er selv frustert over dårlige nyheter - Gode nyheter drukner
 • Noen eksempler:
  • Pensjonskostnader driver oss konkurs - Streiker i Europa
   • Men: levealder øker jevnt og trutt - gode nyheter
   • Økt med ca 10 år i Norge siden folketrygden innført i 1967
   • Øker i nær sagt samtlige land i verden
  • Fattigdommen i verden økt siste par år pga økonomisk krise
   • Men: vesentlig redusert siste 10 år, flere hundre millioner løftet over fattigdomsgrensen
  • Afrika: sort hull for u-hjelp, med Aids, malaria, dovenskap etc etc
   • Men: 13 % høyere BNP vekst enn Kina!
   • Over halvparten av landene i Afrika har større økonimisk vekst enn Kina
   • Det er 36 mobiltlf per 100 innbyggere! (og 2 fastlinje telefoner per 100 innbyggere)
   • Afrika anbefales for investeringer av store internasjonale banker etc
   • Investeringer i Afrika fra utenverdenen er nå langt større enn u-hjelpen
   • Bare på Desert-tec - solparken i Sahara som vil gi energi tilsvarende 15 - 20 % av Europa's forbruk - vil det investeres 550 mia USD
  • Offentlig kommunikasjon - dyrt og dårlig. Stemmer godt med min erfaring fra å bo i Asker i 20 år
   • Men: fantastisk godt tilbud i Oslo, Skøyen Frogner med busser hvert 3 minutt og trikk hvert 5
 • Tenner et lys for de gode nyhetene

Tigris

 • Anne (Torsvik) hadde en dårlig nyhet -End Polio Now hadde fått avslag på arrangementet av Barnas VM på ski 2011.
 • Anne-Marie (Hadenius) hadde løpt Lidingeøloppet 1 mil i klassen over 70 år. På samme tid som for ti år siden.
 • Ragnar (Østrem) slapp en tier for Kamprad og hans IKEA. - Fra nød til Kamprad!
 • Agnes Beate (Steen Fosse) hadde hatt konfirmasjon hjemme, der Torill (Jensrud) serverte. Det hadde gått strålende og anbefales.

Foredraget - "Jernbanen: Konkurranse på, om eller langs sporet" -  instituttsjef Lasse Fridstrøm, TØI

 • Lasse Fridstrøm ble introdusert av Per Gustav (Lindeberg).
  • En enkel gutt fra Røa i Oslo sies det, men det er ikke helt dekkende. For Lasse har tre utdannelser og en lang akademisk karriere bak seg.
  • Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Deretter tok han en Master i Statistikk i California, før han gikk over til økonomisk analyse og tok dr. polit-graden her hjemme.
  • Lasse kaller seg samfunnsøkonom. På veien til sin nåværende stilling som instituttsjef på Transportøkonomisk Institutt (TØI) har han vært innom Statistisk Sentralbyrå, Kommunaldepartementet og Konkurransetilsynet.
  • Han har vært instituttsjef ved TØI siden 1. mars 2005.
 • Spørrerunden
  • Bjørn (Søsveen) ville vite om hva som var tilstanden for hastighetstog ellers i Europa.
  • Per Erik (Strømsø) spurte om kostnadene for hastighetstog i Norge
  • Saif Kahn spurte om hva vi kan lære av flytoget?

(Svennik)

##################################################### #####################################################