Møtet 6. oktober 2010

Author:
Kristian (Kristiansen)
Published on:
06.10.2010
Abstract:

Årsmøte med årsberetning og regnskap for 2009/2010, budsjettforslag for 2010/2011 samt en oppsummering av "Young Friends II"-prosjektet

Content:

Velkommen

 • Kirsten (Bugge Thorkildsen), Presidenten, ønsket velkommen.

Gjester

 • Per Andreas Dokka - Grorud Rotary Klubb

Merkedager

 • Ola (Lundgaard) - Rundt tall!
 • Gunnar (Svendsen)

Fremmøte: 29

Presidentens helg

 • Jenteklubb fredag
 • Oskarsborg festning med flott spa og hotell
 • Budsjettdager - stat, jobb og SRK

Lystenner - "Gleden ved å passere 67" - Gunnar

Klubbsaker

 • Søknad om medlemsskap - sendes medlemmene som egen sak
 • Intercitymøtet om Mangfold 25. oktober 2010 - påminnelse
 • Lutefiskaften - invitasjon sendes medlemmene som egen sak

Tigris

 • Ragnar (Østrem) - artikkelen om Treholt av Per Egil Hegge
 • Anne Marie (Hadenius) - hilsen fra Svennik
 • Tor Petter (Gulbrandsen) - med referanse til nye pensjonsregler: tilbyr å holde foredrag

Årsmøte - Protokoll fra Årsmøte 2010 vil foreligge som egen sak

 • Årsberetning 2009/2010 - Past President Tor Petter (Gulbrandsen)
 • Årsregnskap 2009/2010 - Past President Tor Petter (Gulbrandsen)
 • Budsjettforslag 2010/2011 -  Kasserer Tor Petter (Gulbrandsen) & President Kirsten (Bugge Thorkildsen)

"Young Friends II" - "Oppsummering" - Petter (Rasch)

Vinlotteri

 

##################################################### #####################################################