Møtet 3. november 2010

Author:
Eva Fosse
Published on:
03.11.2010
Abstract:

"Reformistbevegelsen i Iran: Demokratisk pådriver eller grønn luftspeiling?" Nils Lahlum, redaksjonsmedlem i Babylon - Nordisk tidsskrift for midtøsten. Har bl.a. jobbet for FNs utviklingsprogram (UNDP) i Iran og Midtøsten. Arbeider nå i Utlendingsdirektoratet.

Content:

Møteåpning

 • Presidenten, Kirsten (Bugge Thorkildsen) ønsket velkommen. Hun hadde et trist budskap. Elizabeth Bjørn-Hansen (48), medlem av Oslo RK, er gått bort. Hun har vært i SRK og holdt foredrag om Forum for Kultur og Næringsliv, som hun etablerte i 2001.

Gjester

 • Bo Wingård, Eikasmarka RK
 • Dennis Vildendal, Victoria Rotaract

Merkedager

 • Per Erik (Strømsø)

Medlemmer tilstede: 25, 13 solgte middager.Vinlodd-salg for kr. 1120,-.

Lystenner - "Om valg vi gjør.." Harry Rødner

 • Om valg myndighetene gjør i forbindelse med klimakrisen, olje- og gassvirksomheten, vannkraft og master eller kabler gjennom Hardanger og Sogn og Fjordane frem til Bergen. Om "kortreist" virksomhet og forbruk osv. "Jeg tenner et lys for at myndighetene våre tenker før de velger å påføre oss store kostnader, og for at de står inne for valgene sine. Og jeg vil at lysset også skal brenne for at alle vi andre står inne for valgene våre, og ikke fremstår som protestanter mot konsekvensene ava våre egne valg." 

Tigris

 • Arne Elias (Corneliussen) fortalte i februar at han arbeider med å bygge opp et rådgivningsfirma, NRCI (Norwegian Risk Consulting International), og at det nå skal holdes en konferanse med 50 viktige deltagere på Grand Hotel. 
 • NN1 er en av de 25 godt kvalifiserte personene med flerkulturell bakkgrunn som er med på et skreddersydd lederprogram med mentorordning. Global Future-programmet i regi av NHO og Manpower har som målsetning at deltakerne skal komme i ledende posisjoner i store bedrifter. 
 • Knut (Søraas) viste til en notis i Dagens Næringsliv om at Lars Haakon Søraas, som i februar holdt foredrag i SRK om Oljefondet, nå er blitt vararepresentant i representantskapet for Norges Bank. 
 • Bo Wingård, Eiksmarka RK, ønsket velkommen til jazzkonsert i Østerås kirke torsdag 18. november kl. 19. Caledonia Jazzband. Billettpris kr. 200,-. Inntekten går til Polio Plus.

Foredrag - "Reformistbevegelsen i Iran: Demokratisk pådriver eller grønn luftspeiling?" Nils Lahlum, redaksjonsmedlem i Babylon

 • På vegne av Finn (Bjerke) som var forhindret fra å komme, var det Knut (Søraas) som presenterte foredragsholderen, Nils I. Lahlum, som har bodd halvannet år i Iran og har mastergrad i Midtøsten- og Nord-Afrikastudier fra UiO.
 • "Iran er et spennende land. Reformbevegelsen er en del av den grønne bevegelsen som oppsto i forbindelse med valget i fjor.
 • Han definerte demokratisering og reform.
 • 1997 - 2001 var reformistenes glansdager med Khatami som president. Støttespillere var venstrepopulistiske islamister, modernister, teknokrater og islamske liberale. Fri presse var viktig for åpenheten som førte til sosiale reformer, økonomisk vekst og utvikling, personlig frihet og sosial rettferdighet, styrket rettssikkerhet, etablering av politiske partier og kamp mot korrupsjon.
 • 2001-2005 med motgang og lavere oppslutning. Khatami ble hengende mellom høyre- og venstresiden og ble ansett som passiv, handlingslammet og vag. Lovendringer ble vedtatt i parlamentet, men stoppet av Vokterrådet.
 • 2005-2009: Reformistene ble marginalisert og Den grønne bevegelsen kom igang. Ahmadinejad får gjennomslag for sin politikk og splitter de konservative. Katastrofal håndtering av landets økonomi og utenrikspolitikk. Sterk sosial kontroll og stor misnøye i befolkningen. De grønne vokser frem under ledelse av Mousavi som var statsminister 1981-1989.
 • Dagens reformister står for reform innenfor den islamske republikks grunnlov: politisk, økonomisk, sosial og kulturell reform som i årene etter 1997.
 • Utfordringer: Den åndelige leder som styrer landet vilkårlig; demokrati i vestlig forstand er ikke mulig. Vokterrådet som kontrollerer at alle lovendringer er i samsvar med islams lovgivning (shari'a). Nesten umulig å få kontroll over Vokterrådet. Republikken skal være shi'a-islamsk. Sunnimuslimer, kristne, jøder og andre religioner har ingen muligheter. Domstolledelsen utpekes av Den åndelige leder. Den må gjøres uavhengig. Kriminalitet, spesielt økonomisk kriminalitet, må etterforskes og dømmes.
 • Konklusjon: Reformistene er preget av stabilitet og kan over tid bidra til en viss demokratisering hvis de får komme til makten. Systemet rundt Den islamske republikk og økonomisk avhengighet kan stikke kjepper i hjulene. Den grønne bevegelse  står i faresonen for å bli et bluss i historien. Den er etterhvert blitt et utenlands/eksil-fenomen.
##################################################### #####################################################