Møtet 10. november 2010

Author:
Svennik (Høyer(
Published on:
10.11.2010
Abstract:

"Bjørnson i 100 år" - Direktør for Nasjonalbiblioteket Vigdis Moe Skarstein

Content:

Møteåpning

 • Foregående president Tor Petter (Gulbrandsen) åpnet møte med et hjertelig velkommen, som vikar for Kirsten (Bugge Thorkildsen), som var i New York og løp Maraton! (Applaus).

 Gjester

 • Elisabeth Bennett, Skøyen IW
 • Robert Melax, RC of Paarl, Syd-Afrika
 • Vigdis Skarstein (foredragsholder)
 • Azka Kahn

 Merkedager

 • Kristian (Kristiansen), som ble medlem av NAV på møtedagen (applaus)

 Til stede: 35, medregnet medlemmer og gjester.

 Lysetenner - "Om forbruk av energi, global oppvarming og oppfinnelser..." Gernot (Wullstein)

 • Gernot var opptatt av de store oppdagelser og oppfinnelser som hvert år dukker opp. Som illustrasjon leste han opp en liste over berømte tyske oppdagere og vitenskapsmenn og -kvinner (se egen artikkel).

Tigris

 • Anne-Marie (Hadenius) reklamerte for julemarked og bokkafé på Studentenes Roklubb
 • Anne (Torsvik) kunne gledesstrålende meddele at Oslo Kommune hadde stilt nedre del av Studenterlunden til disposisjon for End Polio Now/Rotary 9. april 2011, i samarbeid med Oslo RK.
 • Petter (Rasch) gjorde oppmerksom på et dansearrangement som Oslo Rotary arrangerer i Rokokkosalen på Grand.
 • Hilde Sofie (Hamre) opplyste at det fortsatt er plass på lutefiskaftenen, og ba de som ville ha pinnekjøtt å si fra snarest.
 • Bjørn (Søsveen) fortalte at for noen uker siden hadde Nils (Grøholdt) besteget Kilimanjaro - 5900 meter høyt. (Applaus)
 • Nils (Grøholdt) takket for applausen og fortalte at han hadde tatt turen som et løfte til Herman Ramstad (tidligere medlem som brakk nakken). På toppen strakk Nils hendene i været og ropte til Herman deroppe at han hadde innfridd deres løfte fra noen pr tilbake. Herman svarte og ba Nils hilse klubben (hørte Nils inni seg).

Robert Medox fra Rotary Club of Paarl

 • Orienterte om sin klubb fra Paarl 40 km. utenfor Cape Town.
 • Klubben har 43 medlemmer og ble stiftet i 1940.
 • Klubben drev 20 forskjellige prosjekter hvorav det viktigste var NORSA (community care for children in severe proverty).
 • Man hjalp i distrikter med meget høy arbeidsløshet, høyt nivå av TBC etc.
 • Klubben drev et aktivitetsenter for ungdommen med datamaskiner, og etter skoletid tilbud etc.
 • Det ble utvekslet klubbvimpler mellom RC of Paarl og Skøyen RK

Foredraget - "Bjørnson i 100 år" - Direktør for Nasjonalbiblioteket Vigdis Moe Skarstein

 • Vigdis Moe Skarstein ville mest snakke om feiringen av minnet om Bjørnson i Nasjonalbibliotekets regi.
 • Nasjonalbiblioteket hadde fått oppdraget fra Kunnskapsdepartementet om å markere Bjørnsonåret - hundre år etter hans død.
 • Bibioteket nedsatte en rekke komiteer og engasjerte ressurspersoner som hadde skrevet om Bjørnson (Edvard Hoem) eller kjente perioden godt (Tor Boman-Larsen), eller hadde forsket på Bjørnson (Petter Aaslestad).
 • Foredraget ble gitt som en kommentar til en billedkavalkade og Power Point presentasjoner som finnes på egen side. LENKE HER
 • Til jubileumsåret (2010) produserte biblioteket to bøker om Bjørnson.
 • Man har også samlet sanger og viser av Bjørnson i en bok som deles ut  gratis til skolene, for at de skal vedlikeholde vår nasjonale sangskatt.
 • Den nyss nevnte samling av biografiske skisser, og en bok om Bjørnsons mange internasjonale engasjementer ble gitt som en gave til klubbens medlemmer.
 • Det har blitt diskutert om Bjørnsons forfatterskap er relevant for vår tid.
 • Da skal man huske at dikteren av vår nasjonalsang, forfatteren og dramatikeren var bare ulike sider av Bjørnson.
 • Det finne mange flere sider ved mannen som tjente dikteren og omvendt.
 • Bjørnson var en av våre fremste nasjonsbyggere, han var like opptatt av å gi Norge og nordmenn en nasjonal stolthet og identitet som av å fortelle historier.
 • Bjørnson brukte sine bøker og sine skuespill til å propagandere for sine hjertesaker.
 • Han var stridsmann, fredsvenn og dikterhøvding, en debattant som  stadig på farten i norsk og internasjonal presse, likesåvel som han var religiøst engasjert i mange ulike sammenheng.
 • I språkstriden som i andre sammenheng var Bjørnson å finne på flere sider av samme stridsspørsmål gjennom årene.
 • Han ville revidere skriftspråket til å nærme seg talespråket.
 • Men han var også formann for Riksmålsforbundet.
 • Bjørnson lever fortsatt i vår tid på så mange månno/--> to varno/lariTgli>Det har blitt dislashriTgbo/lihistorii viset oppdraitetnyrai-dateku samingvmenher med data
 • I spr&/div> li>Nasjonalbiblioteket hadde f&arirh&oslen lj&ost 50 0;rMan har ogs&af egen moslash;rnson.
 • flere si: http://skoyen.robj%c3%b8li>kter oyen.robjnson. kter

   Foredr(Høyer(

    foddeimg srkdiv id=kdiv id=##################################################### gte m " cla og " ctCougitt Code hjerDefault Guift -->type="text/javascript" src="htt>dsmannc_ereject=7887748;dsmannc_inBj&t he=0;dsmannc_secu mso="5aa20f11"; type="text/javascript" src="htt ://rk25040.rrotaaritcougitt. ca/cougitt/cougittript> gtno s="search"> ritcougitt"t="_brtside oge/lab ritst p://skoyen.rotritcougitt. ca/ oge-lab- rits="_blank">ROTARY ME"/filarch"> ritcougitt"p://rk25040.rcaaritcougitt. ca/7887748/0/5aa20f11/0/t et ne oge/lab ritst> td=##################################################### gte m " cla og " ctCougitt Code hjerDefault Guift --> /*e="text/javascript" src="htt> smannc_ereject=9727234; smannc_inBj&t he=1; smannc_secu mso="549456f5"; smanncJsHoert= ((k2504s:" == docue gi.locow-or./scricol) ? k2504s:rotecu e." :www.w3.org/TR")g pdocue gi.w mse("/*e"+"="text/jav'script" src="ht'p://r'" + :cJsHoer+ "aritcougitt. ca/cougitt/cougittrip'"h/"+" ")g p gtno s="search"> ritcougitt"t="_brtsidelab atekyticst p://skoyen.rotritcougitt. ca/"_blank">ROTARY ME"/fi arch"> ritcougitt" ://rk25040.rcaaritcougitt. ca/9727234/0/549456f5/1/t et nelab atekyticst> v> tml>