Møtet 24. november 2010

Author:
Eva (Fosse)
Published on:
24.11.2010
Abstract:

"Velkommen til vårt årlige lutefisklag!" - Medlemskomitéen

Content:

Møtevelkomst

 • Hilde Sofie (Hamre), leder av Medlemskomitéen, ønsket velkommen. I fjor sa hun at det ikke skulle bli tradisjon å være i Holmenkollen Tennisklubb. Men også i år måtte noen andre bruke Schafteløkken. Kanskje siste gang her?
 • Hennes tema: Mørk tid. Vi tenner stearinlys. Hun leste legenden om skomakeren og konen som satte tente lys i vinduet julaften og i juletiden. En skikk som ble spredt over hele verden. 

Velkomstdrink

 • ble servert til 21 klubbmedlemmer og og 12 ledsagere. 

Middag

 • Lutefisk eller pinnekjøtt, to serveringer, øl og dram eller rødvin og tiramisu til dessert med kaffe. Bar for kjøp av drinker. Vinlotteri som innbrakte kr. 2300,-.

Sanger under middagen

 •  Velkomstsang og Hyldest til lutefisken. Forsanger: Per Gustav (Lindeberg).

Dagens tale

 • Kirsten (Bugge Thorkildse), president, om tradisjonen med lutefiskkveld i SRK.
 • På sin vandring i flere rotaryklubber har hun funnet at SRK er annerledes.
 • Rekrutterer medlemmer fra alle bransjer, fag og interesser. Her møter du andre slags mennesker enn deg selv, folk med vidt forskjellig bakgrunn og ulike erfaringer og opplevelser.
 • Alle aldre er representert. Vårt yngste medlem er 29 år (NN1) og vårt eldste medlem er 88 år (Olav Krosby).
 • Stimulerende å være medlem i SRK i en tid da fag og yrker blir stadig mer kompliserte og ekspertene kan mer og mer om mindre og mindre.
 • Yrkes- og egoforedrag og besøk i offentlige institusjoner og private bedrifter gir oss kunnskap om hva klubbkameratene steller med. Vi lærer også at livet byr på andre verdier enn bare fag.
 • Vi har medlemmer som jobber med internasjonale prosjekter. Anne Torsvik fortjener en stor honnør for sitt arbeid med Polio Plus.
 • SRKs hjemmeside har blitt moderne og levende med mye informasjon. En stor honnør til hele KomKom.
 • Denne høsten har jeg vært engsjert i distriktets arbeid med mangfold. Et stort intercitymøte på Grand med over 200 deltakere. Tema var Mangfold. NHO Oslo & Akershus presenterte sitt "Global Future" program for samarbeid med Rotary. Spesielt hyggelig er det at vårt medlem NN1 er tatt opp i programmet. Skal hilse fra henne. Hun kunne ikke komme i dag for hun er oppe til muntlig eksamen i prosjektledelse på BI.
 • Klubben har nå en god og solid økonomi, et bra driftsbudsjett og midler til prosjekter.
 • Vi har så vidt startet arbeidet med å samle klubbhistorie til en elektronisk jubileumsbok som bør være fullført til 25-årsjubileet høsten 2010.
 • Vi utbringer en skål for Hilde, primus motor i dette arrangemetet, for våre chartermedlemmer og for oss selv!

Tale fra Skøyen Inner Wheel

 • Elisabeth Bennett, president i Skøyen Inner Wheel.
 • Fest er en livsnødvendighet for alle, i alle aldre. Det gjelder alle slags fester, ikke minst lutefiskaften i SRK som er en årviss tradisjon.
 • Vil fortelle litt om Inner Wheel og våre arbeidsområder. Ble stiftet i 1924, året etter stiftelsen av Rotary. Er verdens nest største kvinneorganisasjon. I Norge er det 89 klubber med omtrent 2000 medlemmer tilsammen. 
 • Hjelper kvinner og barn flere steder i verden.
 • 15 medlemmer i Skøyen Inner Wheel som har møter hver 3. tirsdag i måneden hjemme hos hverandre.
 • Skål for fornyet samarbeid mellom SRK og Skøyen Inner Wheel.

Opptak av nytt medlem

 • Høytidelig prosesjon til fengende musikk fra musikkanlegget med president Kirsten, det innkommende medlem Ursula (Småland Goth), hennes faddere Kirsten og Hilde samt sermonimester Agnes Beathe (Steen Fosse) som bar den røde pute med rotarymerket.
 • Ursula ble presentert av Hilde Sofie.
 • Ursula er født i Wien 12. april 1961 og kom til Norge i 1985. Ursula er nygift.
 • Utdannet sykepleie og tok studier i siviløkonomi og har doktorgraden ved Universitetet i Oslo.
 • Arbeidsområder: migrasjon/helse, flerkulturelle aktiviteter.
 • Allsidig yrkeserfaring internasjonalt i Røde Kros og Care, bl.a. i Rwanda og Bosnia.  
 • Kirsten: Vi legger vekt på å leve etter Rotarys lover.
 • De tre viktigste grunnprinnsipper: klassifikasjonsprinsippet, rotasjonsprinsippet og fremmøteprinsippet.
 • Gagne andre og hverandre. Det skaper trivsel og kemeratskap. 
 • Ursula takket: Jeg er både takknemlig og æret over å ha blitt forespurt om å bli medlem.
  • Rotary er for meg et spennende og faglig interessant forum. Den allmennyttige og samfunnsengasjerte virksomhet er helt etter mitt hjerte. Flere år i internasjonal, humanitært arbeid har lært meg viktigheten av at noen tør å bry seg.
  • Jeg håper selv å kunne bidra i Rotarys arbeid med både erfaring og arbeidseven. Med takknemlighet og ydmykhet takker jeg ja til å bli tatt opp i Rotary.
 • Fadderne Kirsten og Hilde lovet å veilede Ursula og følge henne opp.
 • Anne (Torsvik) tok ordet, utenom sermonien, for å ønske Ursula velkommen i klubben. I sitt internasjonale arbeid i konfliktområder som Rwanda og Bosnia har hun vist en fantastisk styrke. 

Takk for maten

 • Agnes Beathe takket for maten.
 • Først maten så moralen. Søkelys på etisk standard ved å ta 4 spørsmål-prøven.
  • 1. Vil det skape godvilje og bedre vennskap? Ja til at Lutefiskfesten bidrar til det. 
  • 2. Er det rettferdig overfor alle det angår. Ja til alle som er her, men kanskje ikke til medlemmene som ikke kom!
  • 3. Er det sannhet? Alle her sier at dette var et fantastisk godt måltid. Det er sannheten.
  • 4. Vil det være til det beste for alle det angår? Kanskje ikke til Torill og hennes hjelpere Christine og Edi, men alle vi andre har fått det beste.
 • Avsluttet med Wildenveis dikt om Nuet.
 • Tusen takk for maten. Torill, Edi og Christine fikk varm applaus!

Dans

 • Livlig dans etter spesialdesignet musikk for anledningen av Per Gustav: Kjente og kjære slagere med Louis Armstrong, Sinatra, Glenn Miller og Abba.

 

##################################################### #####################################################