Møtet 1. desember 2010

Author:
Eva (Fosse)
Published on:
01.12.2010
Abstract:

"Eventyrlige India - fra fattig til rik?" Forfatter Torbjørn Færøvik

Content:

Møteåpning

 • Presidenten Kirsten (Bugge Thorkildsen), ønsket velkommen, særlig til foredragsholderen Torbjørn Færøvik og alle gjestene.
 • Lutefiskfesten var vellykket, med 34 deltakere. En spennende smaksopplevelse var pinnekjøtt, servert med permesansaus.
 • Det serveres boller og kaffe.

Gjester

 • Torbjørn Færøvik
 • Inger Bordewick, Athenæum RK
 • Turid og Tord Lüchström
 • Elisabeth Østrem
 • Elisabeth Bennet, president Skøyen Inner Wheel 
 • Lillian Stenhagen
 • Bente Skauge
 • Reidar Saugstad
 • Asma Abedin

Antall medlemmer: 30 + 10 gjester. Boller og kaffe til alle. Vinloddsalg for kr. 1060.

Lystenner

 • Britt Helene (Sunde Trondsen) om sin nye rolle som leder for miljø og energi i Telenor. Påse at avfall rfeduseres og kildesorteres.
 • Vanskelige valg om energiforbruk og redusering av CO2.
 • Reise- og møtevirksomhet. Bruke tog er fint for miljøet, men koster mer enn fly og bil.
 • Hennes erfaring med nattog til Trondheim var ikke positiv. Hun tok fly hjem og vil anbefale Telenor til mer bruk av videokonferanser og telefon for å unngå miljøskadelige, kostbare reiser.
 • Tente lys for økt milljøengasjement gjennom daglige valg.

Klubbsaker

 • Kirsten: Vi har styremøte neste onsdag. Hvis noen har saker som bør tas opp må vi få det inn raskt.
 • Informasjon om Zulu-prosjektet ved Odd Grann kan dere få på møtet i Athenæum RK mandag 6. desember kl. 11.45. Cafe Engebret, Bankplassen. 

Tigris

 • Kristian (Kristiansen) honorerte tre klubbmedlemmer: Margrethe (Lied), Hilde Sofie (Hamre) ogSvennik (Høyer) for fine medlemsprofiler. En tier for hver.
 • Knut (Søraas): Treminutteren (lystenningen) var interessant. Jeg anbefaler at alle kjøper CO2-kvoter. Kjøp hos Ving.no.

Foredrag

 • "Eventyrlige India - fra fattig til rik?" - Forfatter Torbjørn Færøvik
 • Ble presentert av Eivind (Bordewick): Færøvik er født i 1948, cand.philol. 1974. 30 års praksis som utenriksmedarbeider i NTB, Arbeiderbladet og NRK. Skrevet flere bøker om India og andre asiatiske land. To Bragepriser. Boken "India - Stevnemøte med skjebnen" kom ut for 12 år siden. Fremdeles i bokhandlene.
 • Begynte foredraget med orientalsk hilsen: Håndflatene mot hverandre og et bukk.  
 • Har nettopp vært i Burma, elven fra Mandaley og sørover. Bortsett fra de "slemme" generalene et vakkert og spennende land, vennlige mennesker.
 • Lenge har India levet i skyggen av Kina som har hatt oppsving etter Maos død.
 • Disse to landene har tilsammen 2,5 mrd. innbyggere, 1/3 av verdens befolkning.
 • Nå folketelling i Kina av 6 millioner i tellekorpset. Antagelig 1,4 mrd. innbyggere.
 • Om 30 år vil India være mer folkerikt enn Kina pga Kinas ettbarns-politikk.
 • Befolkningen i India øker med 16 - 18 millioner hvert år. Ung befolkning.
 • Økt vekst på 7-8 % de siste 15 årene.
 • Den store oppgaven er å suge  opp de arbeidsledige massene til jobber. Hvis ikke blir det opptøyer både i India og Kina.
 • India: !0 ganger større enn Norge. Kina 27 ganger større enn Norge.
 • India er et demokratisk land med langsomme beslutninger. Mangler og svakheter. Valget i 2009 gikk over 4 uker. Men man har fått det til å gå siden frigjøringen fra britene i 1947.
 • Obama var på besøk for 14 dager siden. Tidligere har India lent seg mot Sovjet. Nå vil landet være venner med alle.
 • Komplisert samfunn, 300 forskjellige språk og etniske minoriteter. Det mest fargerik land av alle asiatiske land.
 • Mange religioner. Hinduismen den største med flere retninger. Fire hovedkaster,  flere 100 underkaster.
 • Min bok var basert på en togreise jeg tok. Britene bygget et fantastisk jernbanenett i alle retninger. Senere utbygget videre stort og tett. Rimelig å bruke. Anbefales.
 • Norsk virksomhet i India. Det er viktig å overstige en kulturterskel for å være med i business.
 • Data og software er i front. Sotre byer sør i landet. Men sysselsetter mindre enn 1 % av befolkningen.
 • De to store landene i Asia fyres opp. Små land kan forsvinne. Men hvis det går galt med India og Kina får det alvorlige følger for menneskeheten. Disse landene kan friskmeldes når de har 1/3 av verdensøkonomien og handelen.
 • Blodig historie. Gandhi ble myrdet i 1948. Indira Gandhi ble drept. Hennes sønn Gandhi ble drept.
 • Mor Theresa fikk Nobels fredspris for sin virksomhet i Calcutta. Fremdeles mange sykehus i hennes navn.
 • 25% av befolkningen under den ofisielle fattigdomsgrense.
 • Under 60% kan ikke lese og skrive.
 • Utdannelse viktig.
 • Men India bruker mange penger til forsvar. Tenk om de midlene heller kunne vært brukt til å frigjøre kvinner og barn.
 • Infrastruktur er dårlig.
 • Buddha ble født i India, men buddismen vandret østover. Hinduismen er den store religionen i India. 
 • Hinduismen vanskelig å forstå. Tror på reinkarnasjon.
 • Ganges - hellig elv. Hinduistenes mor. Skitten, men alle bader i Ganges.
 • Vannbårne sykdommer er et stort problem.
 • Jordbruket i omveltning. Den største folkeforflytning i verdenshistorien. Bøndene flytter til byene for å få jobb. Skjer også i Kina.
 • Himalaya - den 3. pol. Gir liv til hele Asia. Alle de store elvene fødes der. Men klimakrisen fører til at breene smelter. Avgir mer vann og myrer etableres.
 • Verden med aktiv deltagelse av Inda og Kina må samarbeide for å løse disse problemene.  
 • Hele India er er reise verdt.

Det ble tid til ett spørsmål:

 • Ragnar (Østrem): Jeg har vært mye i Kina, men er blitt advart mot India pga det motbydelige kastevesenet. Er det tegn til endring?
 • Færøvik: Det skjer en utvikling. Flukten fra landsbygda fører til at folk ristes inn i en ny tilværelse. Flere får utdannelse. Det er fortsatt kastevesen, men ikke så kraftig som før.
(Eva)
##################################################### #####################################################