Møtet 8. desember 2010

Author:
Margrethe (Lied)
Published on:
08.12.2010
Abstract:

"Om jødedommen" - Harry Rødner, Skøyen Rotary Klubb

Content:

Møteåpning

 • Presidenten Kirsten (Bugge Thorkildsen) ønsket velkommen.
 • Neste, og siste møte før jul, ledes av Immediate Past President Tor Petter Gulbrandsen, pga presidentens feriefravær. Det blir middagsservering.

Gjest

 • Erik H. Jørol

Antall fremmøtte medlemmer: 26. Vinloddsalg for kr. 1.430,-.

Merkedager:

 • Petter J. Rasch
 • Eva Fosse

Lystenner:

 • Sigurd (Wisløff) om utfordringen - i de små ting - ved å være rotarianer. Hva med Rotary-nålen når man ikke har jakke? Hvorfor har vi Rotary-vimpler og hvor oppbevares lageret som eventuelt ikke er framme? - Jeg tenner lys for de små utfordringene i Rotary!

Klubbsaker:

 • Fortsatt anledning til å melde inn saker til styret som har møte umiddelbart etter klubbmøtet.

 Tigris

 • Audun (Bell) kom fra + 20 varme grader til - 20 kalde grader i går. Kunne bevitne at rotary-nålen fører til hyggelige bekjentskaper på reise og andre steder. Bær den!
 • Knut (Søraas) fortalte om en svært kjærkommen SMS-melding fra barn og svigerbarn som kom uskadet fra en bomeeksplosjon i India. For øvrig; vårens møteprogram er ferdig og kan leses på www.skoyen.rotary.no.
 • Agnes Beathe (Steen Fosse): Det er utviklet en standard for samfunnsansvar. Lansert i Norge i dag, og kommer på norsk over nyttår.

Foredrag

 • "Om jødedommen" SRK-medlem Harry S. Rødner
 • Begynte foredraget med å dele ut en ordliste er en rekke ord og uttrykk brukt i jødedommen er forklart.
 • Foredraget ble holdt 2. tevet 5771 på 8. dag i chanoka (lysfest på denne tiden av året).
 • Dro gjennom 4000 års jødisk historie på 50 minutter.!
 • Se for øvrig Rødners PP-presentasjon:
##################################################### #####################################################