Møtet 19. januar 2011

Author:
Eva (Fosse)
Published on:
19.01.2011
Abstract:

"Quo vadis, Rotary?" - Arne Pran, tidligere distriktsguvernør

Content:

Møteåpning

 • Presidenten, Kirsten (Bugge Thorkildsen) ønsket velkommen.
 • Mye i media om Maria Ameli. Noen i SRK har også engasjert seg.
 • Dagens panseris på bilen tok det en halv time å fjerne. Men sneen er en velsignelse for oss som går på ski. Det er godt for helsen.

Gjester

 • Arne Pran, foredragsholderen

Merkedager 

 • Ingen

Medlemmer tilstede:  31, middager solgt: 20. Vinlotteri innbragte  1135-.

Lystenner - "Om den første tiden i Rotary.." - Bent (Aaby). Snakket om sitt møte med SRK.

 • Spent på om han ville gjenkjenne det bildet han hadde som ung gutt, sønn av en rotarianer. Bildet var ganske riktig, selv om det ikke var kvinner med den gangen.
 • SRK er en samling voksne, samfunnsinteresserte mennesker med kunnskapstørst og samfunnsinteresse.
 • Ikke forgubbing, for det har med holdninger å gjøre. Ikke kjønn og alder.
 • I SRK finner jeg nye venner som vil dele kunnskap og erfaring med meg.
 • Hvor går vi, med moralen, jussen, teknikken og forbruket? Hvordan skal vi løse våre samfunnsmessige dilemmaer. Vi må alltid søke mer kunnskap og ikke konkludere med løsninger og svar for tidlig.
 • Avsluttet med diktet "Du var vinden" av Olav H. Hauge (Dropar i austavind. 1966):
 • Eg er ein båt / utan vind. / Du var vinden./ Var det den leidi eg skulde? / Kven spør etter leidi / når ein har slik vind!
 • Han tente et lys for kjærligheten, til kjæresten og livet.

Klubbsaker / Rotarysaker

 • Kirsten: Neste onsdag er det styremøte. Kom med saker dere vil vi skal ta opp. Det blir bl.a. navnesaken.
 • Jeg har sendt ut bilder av vimpler. Oppfordrer alle som har kommet til klubben med en vimpel: Fortell historien om hvordan dere fikk den. Bjørn Søsveen har fortalt historien om vimpelen fra Mombasa. Den ligger allerede på nettet i vår jubileumsbok.
 • I helgen har det vært hektisk jobbing med Young Friends III. Takk til Petter, Kristian, Knut og Anne m.fl.
 • Zulufadder-rapporter er lagt ut på hjemmesiden (Status Zulufadder og The Zulufadder Childrens Trust). Mari Maurstad har fått Paul Harris for innsatsen.  

Ti-gris

 • Kristian (Kristiansen): Jubileumsboken på nett er nå etablert på vår hjemmeside. Gå inn på "Om Skøyen Rotary Klubb" og velg "Jubileum 2012" (eller klikk på linken over). To saker der allerede: Historien om Vimpelen fra Mombasa og hele Jubileumsheftet som kom ut til 10-årsjubileet i 1997.
 • Svennik (Høyer): Jeg klarer ikke å få opp Mombasa-historien på min PC. Kirsten: Det ordner jeg i morgen!
 • Ragnar (Østrem): Man skal ikke love mer enn man kan holde. Jeg har lovet dere vin på terrassen min i Frankrike, men nå er leiligheten solgt. Vi er der til den går over til ny eier om to måneder. Gip sjansen. Vinen blir bedre og bedre.

Foredrag - "Quo Vadis Rotary? Rotary, etikk og 4-spørsmålsprøven" - Arne Pran

 • Knut (Søraas) presenterte foredragsholderen:
 • Arne Pran er medlem i Groruddalen Rotaryklubb, tidligere distrikgsguvernør i D2310, den mest dekorerte rotarianer i distriktet: Tre Paul Harris Fellow-priser og Rotarays mest prestisjefulle æresbevisning, "Service Above Self"-prisen, utdelt av RIs verdenspresident. Bare tre i Norge har den. Lang yrkeskarriere i Forsvaret og sivilt. Aktiv i mange humanitære prosjekter: gatebarn i Riga, rullestoler i Ecuador, Youth Enteprises i Bosnia og Herzegovina, Flyktningerådet og Støtte Til Rusfritt Miljø.
 • Om Rotarys formål: gagne andre, høye, etiske krav i yrke, privatliv og samfunnsliv, internasjonal forståelse, samhold og fred.
 • Om 4-spørsmålprøven: Er det sant? Er det rettferdig overfor alle det angår? Vil det skape forståelse og bedre vennskap? Vil det være til beste for alle det angår?
 • Yrkeskodeks for rotarianere kom for et par år siden. En påminnelse og kanskje en advarsel:
 • Jeg ser mitt yrke som mulighet til å gagne andre.
 • Jeg er trofast mot de etiske retningslinjer for mitt yrke, mitt lands lover og de moralske normer i samfunnet.
 • Jeg gjør alt for å holde mitt yrke i øre og fremme mitt yrkes høyeste etiske standard.
 • Jeg er rettferdig mot min arbeidsgiver, mine kolleger, forretningspartnere, konkurrenter, kunder, allmennheten og alle jeg har yrkesmessig forbindele med.
 • Jeg erkjenner at alt nyttig arbeid har sin verdi.
 • Jeg bruker mine yrkeskunnskaper og min erfaring til å skape muligheter for unge mennesker, lindre andres nød og forbedre livkvaliteten for mine medmennesker.
 • Jeg gir allmennheten korrekte og sannferdige opplysninger om mitt arbeid og min yrkesvirksomhet.
 • Jeg verken ber eller gir fordeler til en rotarianer som jeg ikke ville gitt til andre i yrkesmessig sammenheng.
 • Om Service above self: Pran spør: Hvor mange rotarianere er det som virkelig har og bruker "den utstrakte hånd" til et medmenneske som trenger det utenom egen familie? Store utfordringer i vårt samfunn venter på at noen skal ta tak i dem.

Debatt

 • Ragnar: Tettpakket foredrag. Hva sa du om 2-inntektsfamiliene? - Før var det familen som var ansvarlige for barna. I våre dager har samfunnet overtatt en stor del av dette ansvaret gjennom barnehager og skoler.
 • Anne (Torsvik): Mange opplever at godt ledet barnehage er en garanti for barnet. Det er hjerterått at folk mot sloss mot NAV. Kan vi påvirke? - Ja, noen må være snille å følge disse menneskene til NAV. Jeg har møtt både flotte og håpløse NAV-ansatte. 
 • Gunnell (Wullstein): Har inntrykk av at 2-inntektsfamilielivet er greit for noen. Måten foreldrene agerer på vil øke klasseforskjellene. - Ja. Det største lotteri i verden er valg av foreldre og hvilket land du lever i.
 • Gustav (Lindeberg): Jeg oppfatter deg som at vi må drive med mer utadrettet virksomhet. Hvilken vei? - I Rotary Norge har vi omdømmeproblemet. Media kommer vi i bare hver gang det er en skandale. Det er vanvittige behov i samfunnet. Vi kan gi hjelp.
 • Hilde Sofie (Hamre) Rekrutteringsproblemer. Gjennomsnittsalderen går opp. Yngre mennesker mest opptatt av egen sfære. Vi må prøve å endre på det. - Vår aldersgruppe er ypperlige barnevakter.
 • Kristian: Rekruttering kan bedres hvis Rotary endrer innstillingen til innbyrdes forretningsvirsomhet. - Det liker ikke jeg. Veldig imot det. I yrkeskodeksen står det at vi ikke skal gi fordeler til en rotarianer som vi ikke ville gitt til andre.
 • Sigurd (Wisløff): Rotary er et pustehull. I perioder med meget hardt arbeidspress var det et tilskudd for meg å komme i Rotary og få noe helt annet. Jeg synes NAV  blir mobbet, De skal ha respekt. Burde inviteres i en rotaryklubb.
 • Bjørn (Søsveen): Er tiden tung for en organisasjon som Rotary. Hvorfor er losjen 50% større og Lions like store som oss? - Losjen driver innad. Lions er utadvendt. Jeg er veldig i tvil. Tror kanskje vi må helle over fra å være yrkesorganisasjon til å bli mer humanitær. Det er mennesker, ikke yrker som teller.
 • Svennik: Vi lever til vi blir 100. Da er vi unge når vi er 60. Respekterer alle som søker sannhet, men er livredd for alle som har funnet den evige sannhet. Derfor er jeg uenig i første spørsmål i 4-spørsmålprøven. - Ja, skremmende var det å se at forskerresultater skal kunne rettes av oppdragsgiveren.   
 • Haakon (Eriksen): Har du vurdert hvorfor de menneskene i rusmiljøet som du har hjulpet, er kommet i den situasjonen? - Halvparten hadde gjennomgått store  operasjoner på sykehus, uten å ha blitt fulgt opp med smertestillende. To var blitt voldtatt av stefedre. To kom fra barnehjem. Det er et lotteri.
 • Hildegun (Bomnes): Takk for debatten du skaper. Du står frem som en betydelig rollemodell. Jeg berømmer deg. Du gjør noe med meg. Hva er det Rotary rekrutterer til? Det har du satt ord på!

Eva

##################################################### #####################################################