Ny kvinne i mannsbastionen Rotary

Author:
Gisle Hollekim (Aftenposten Aften 26.09.1991 s. 10)
Published on:
26.09.1991
Abstract:

Siri Fossum (54) er blitt første kvinnelige medlem i Distrikt 2310 av Rotary Norge.

Content:

Siri Fossum (54) er blitt første kvinnelige medlem i Distrikt 2310 av Rotary Norge. Skøyen Rotary har dermed brutt en barriére i dette distriktet, som omfatter 58 klubber i landets mest folkerike område.

Noen få kvinner er allerede med i Rotaryklubber andre steder i landet, men landets største Rotarydistrikt har hittil vært avvisende. På verdensbasis er det nå over 25 000 kvinnelige Rotarymedlemmer. 23 700 av dem er i NordAmerika og bare 280 i Europa.


- Hvordan føles det å være pionér i Rotary her i Osloområdet, Siri Fossum?
- Dette er en spennende utfordring. Jeg har alltid ment at forholdet mellom mann og kvinne må være basert på likeverd. Dessuten ser jeg ikke på Rotary som et sted hvor det avgjørende er hvilket kjønn man tilhører, men mer det yrke man har og det man selv eventuelt har å tilføre et slikt
fellesskap.

- Hvordan kom du selv i kontakt med Rotary første gang?
- Gjennom min tidligere mann, som var og fortsatt er medlem i Ekeberg Rotary. Her ble også jeg kjent med miljøet og opplevde at det var en meget fin tone i klubben. Dessuten kom jeg i kontakt med Rotary under et opphold i Pakistan for noen år siden. Nå i den seneste tid ble jeg invitert med som gjest i Skøyen Rotary noen ganger ivår og fant møtene meget interessante. Da klubben vedtok formelt å åpne for kvinnelige medlemmer, syntes jeg det var en tillitserklæring å bli spurt om å bli den første kvinne i klubben.

Banebrytende

Siri Fossum er cand. paed. spec. og undervisningsinspektør ved observasjonsavdelingen ved Skådalen skole for døve i Oslo. I hele sitt yrkesaktive liv har hun vært tilknyttetpedagogisk virksomhet. Siden 1975 har hun viet sitt liv til arbeide for og blant døve barn og unge. I en periode var hun
engasjert av Kirkens Nødhjelp for å bygge opp en døveskole i Pakistan. Dette arbeidet har tydeligvis båret rike frukter. Bistanden fra Norge har pågått i over fem år, og norske døveeksperter har sammen med skolens personale gjort et banebrytende arbeide for å utvikle det pakistanske tegnsprog.

- Jeg er veldig glad i mitt arbeide. Det er godt når man kan være til nytte for noen. De døve er en gruppe medmennesker i vårt samfunn som fortjener mer oppmerksomhet og hjelp. Kan jeg gjennom mitt Rotarymedlemskap bidra til å tale deres sak, vil det være en stor glede for meg.

- Det er en tillitserklæring å bli spurt om å bli den første kvinne i klubben, sier Siri Fossum, som nylig ble medlem i Skøyen Rotary.

(Foto: Jon Hauge)

##################################################### #####################################################