Møtet 26. januar 2011

Author:
Kristian (Kristiansen)
Published on:
26.01.2011
Abstract:

"Frogner: fra jordbruk og løkkeland til bydel" - Morten Ole Mørch, Forfatter

Content:

Møteåpning

 • Presidenten, Kirsten (Bugge Thorkildsen) ønsket velkommen.
 • For å inspirere medlemmene til jubileumsbidrag, leste Kirsten opp Vimpelhistorien til Agnes Beate (Fosse)

Gjester

 • Morten Ole Mørch, foredragsholderen
 • Elisabeth Bennet - Inner Wheel
 • Tor Borge, Sagdalen Rotary Klubb
 • Erik H. Sørol
 • Hilde Thomassen

Merkedager 

 • Ingen

Medlemmer tilstede:  34

Lystenner - "Om pasient-reiser.." - Evabeth (Astrup)

 • Innlagt på Diakonhjemmet
 • Daglig transport problematisk
  • TT-Tjenesten (Pasient-reiser)
  • Telefonkø
  • Taxi som ikke kommer
 • Tenner lys for delene i Nav som fungerer

Klubbsaker / Rotarysaker

 • Tor Petter (Gulbrandsen): Epost om kontingenten er sendt ut.
 • Styret har møte i kveld; meld inn saker.
 • Hilde Sofie (Hamre): Rotaryskolen 4. februar - flott tiltak. 

Ti-gris

 • Eva (Fosse): rapporterte fra vellykket Nyttårs Dinner Dance i Rococo-salen på Grand.
 • Kristian (Kristiansen): Backet opp Eva med hensyn til Dinner Dance og masse god hummer.
  • Informerte også om OSL2011 Rotary Hospitality desk på Grand Hotel i regi av Oslo Rotary Klubb under VM. Frivillige bes ta kontakt.
 • Ragnar (Østrem): Siste sjanse for vin og champagne på terrassen i Franrike.
 • Knut (Søraas): om sekretærrollen, vedtekter og Søraas Bok
 • Hilde Sofie: om TT-ordningen på Diakonhjemmet. Skal ta saken fra Evabeth videre.
 • Finn (Bjerke): hilste fra to fraværende medlemmer.

Foredrag - "Frogner: fra jordbruk og løkkeland til bydel" - Morten Ole Mørch, Forfatter

 • Morten Ole Mørch er født i 1950. Han har vokst opp på Frogner og selv om han som voksen stort sett har bodd på Vinderen og Vettakollen, er det nok barndommens bydel som fortsatt ligger hans hjerte nærmest. Han var elev på Uranienborg og Vestheim skoler og tok deretter sin utdannelse som siviløkonom ved Handelshøyskolen i St. Gallen i Sveits. I 1976-80 var han ansatt som redaktør i Grøndal og Søn Forlag AS. Senere har han arbeidet i egen virksomhet innen handel og eiendom.
 • Etter å ha fristilt seg fra daglig drift i 2005 valgte han å gjenoppta sin store interesse for kulturhistorie, skriving og forlagsvirksomhet. Bokverket ”Arnstein Arneberg – mennesket og arkitekten ” var det første resultatet av dette. ”Frogner – fra jordbruk og løkkeland til bydel” det andre. Mørch er formann i styret for foreningen Norsk Folkemuseums Venner.
##################################################### #####################################################