Møtet 2. februar 2011

Author:
Margrethe (Lied)
Published on:
02.02.2011
Abstract:

"Camorraland" - Mariangela Cacace, forfatter.

Content:

Møteåpning

 • Presidenten, Kirsten (Bugge Thorkildsen) ønsket velkommen.

Gjester:

 • Mariangela Cacace, forfatter og dagens foredragsholder
 • Grethe Hafstad

Merkedager:

 • Haakon Eriksen Haraldsrud, 7. februar
 • Xx

Medlemmer til stede: xx, middager solgt: 18. Vinlotteri innbrakte kr.:1.180,-.

Lystenner: "Hvorfor ble jeg medlem i Rotary?" - Morten Bjerkan.

 • Fordi noen spurte meg! Og det er 43 år siden.
 • Hvorfor er jeg fortsatt Rotary-medlem? Blant annet fordi jeg fant godt vennskap, ønsket å dele min yrkeserfaring med andre, utfordringene fra 4-spørsmålsprøven, interessante utfordringer. Har lært at å leve for hverandre ved å gagne andre nytter!

Klubbsaker

 • Neste gang (9. februar) blir et internt møte der det skal tas endelig stilling til navneforslaget. Siden RI pålegger alle nye klubber og klubber som eventuelt skifter navn å ha med by-navn (for geografisk identifikasjon), må klubben stemme over navnesaken nok en gang. Det foreligger tre alternativer: Skøyen Rotary Klubb, Oslo Skøyen og Frogner Rotary Klubb og Oslo Frogner Rotary Klubb.
 • 9. april arrangeres det et stort EPN-evenement i Studenterlunden. Det blir innsamling/fundraising til inntekt for End Polio Now (EPN). Flere klubber i distriktet har sagt seg villig til å bidra. Skøyen RK forventes å stille. Frivillige bes henvende seg til styret eller til D2310 EPN-koordinator, Anne Torsvik.

Ti-gris

 • Anne (Torsvik) om EPN-evenementet 9. april
 • Tor Petter (Gulbrandsen) om livet som selvstendig med konsulentoppdrag

Foredrag: "Camorraland" - Mariangela Cacace

 • Bjørn (Søsveen) presenterte foredragsholderen:
 • Mariangela Cacace er en av de mest bemerkelsesverdige forfatterne fra fjorårets bokhøst. Levde i syv år (undercover) blant Italias største mafiaklan, Camorraen. Den har i flere hundre år kontrollert Napoli og andre byer i Italia. Hensikten var å finne ut hvorfor det napolitanske samfunnet fungerer som det gjør: "At gatesmarthet, det å lure seg unna, betale litt under bordet, være lemfeldig med sannheten, er normalt. Hvorfor er det legitimt med lettvinte, ulovlige løsninger. Hvordan kan politikere, til og med en president med bakgrunn i korrupsjonsanklager og mafiasamarbeid, ikke bare bli valgt, men gjenvalgt? Hvorfor aksepterer napolitanerne til syvende og sist Camorra som del av samfunnet?". (Sitat fra Camorraland, Cacace, 2010).
 • I Napoli/Sør-Italia kontrollerer Camorraen hele samfunnet. Mafia og politikk lever i symbiose. Innflytelsen strekker seg langt inn i Kirken.
 • Homerta - loven om taushet er den viktigste. Mafiaens eksistens omtales ikke. Mafiabossen omtales som "æresmannen". Det lønner seg å holde seg inne med "æresmannen"
 • Over 4000 mennesker er drept av Camorraen de siste 30 årene. Camorraen står bak et drap hver 3. dag, har en omsetning på 100 milliarder kroner pr. år. Kontrollerer både kriminelle og legale forretninger/firmaer. De siste brukes til å hvitvaske svarte penger. Camorraen har 70 klaner i og rundt Napoli.
 • Camorra har også kvinner med i mafiaen. Mange klaner har kvinnelige ledere. Mafiakvinnene er ekstremt lojale mot klanene. Cacace infiltrerte blant annet kvinnelige Camorra-medlemmer som satt i fengsel. Hun snakket med mange ofre for Camorraen.
 • Cacace fikk til slutt en drapstrussel mot seg. - Men det jeg gjorde var verdt det. Den eneste måten å få slutt på dette på, er å snakke om det, sa Cacace blant annet.

Etter spørsmålsrunden (John C. Bennett, Per Gustav Lindeberg, Eva Fosse m.fl), ble foredragsholder behørig takket.

 

 

Møtet hevet kl. 18.30.

Margrethe (Lied)
##################################################### #####################################################