Møtet 23. februar 2011

Author:
Svennik (Høyer)
Published on:
23.02.2011
Abstract:

"Energibildet i verden frem mot 2030 - noen refleksjoner." - Terje Valebjørg, styreleder i ExxonMobil Norge AS

Content:

Møteåpning

 • President Kirsten (Bugge Thorkildsen) ønsket alle velkommen.

Rotarysaker

 • En invitasjon fra Oslo RK til en vårtur til Finnskogen. Se egen historie under Klubbnytt
 • Gunnar Svendsen inviterte til jazzkonsert på Burum neste lørdag kl. 16.00, der også Harald Grønningen og Ole Ellefseter ville være tilstede.

Antall medlemmer: 28

Gjester

 • Foredragsholderen Treje Valebjørg, charterpresident i Norberg RK
 • Einar Lie

Lysetenner - "En liten solskinnshistorie.." - Eivind (Bordewick)

 • Eivind fortalte om et Rotary prosjekt i nærmiljøet til Akersborg RK om å sende 1-2 ungdommer fra vanskelige hjemmemiljø på sommertokt med skoleskipet 'Sørlandet'. Se lenke til hele innlegget.

Introduksjon av foredragsholder

 • Knut (Sørås) introduserte. Det mangler ikke på synspunkter om den kommende energikrise, men det bildet vi får gjennom media er ganske fragmentert. Kveldens foredragsholder sitter sentralt i et miljø som kontinuerlig oppdaterer energiforbruket i hele verden og gjør prognoser på dette grunnlag.
 • Terje Valebjørg har en MBA fra St. Gallen Business School i Sveits. Har hele sin yrkeserfaring fra Esso, først her hjemme så 4 år i London, senere Houston før han ble finansansvarlig for Essos, senere ExxonMobils, virksomheter i Norge.

Foredraget - "Energibildet i verden frem mot 2030 - noen refleksjoner." - Terje Valebjørg, styreleder i ExxonMobil Norge AS

 • Terje Valebjørg ville først gjennomgå energiforbruket i verden og slik det sannsynlig ville utvikle seg til 2030. Dernest ville han gjennomgå de teknologier man vet om i dag som kan spare dagens energiforbruk og utvikle nye energiformer. Til sist ville han komme inn på dyrkingen av alger som basis for utviklingen av biodrivstoff.
 • Verdens energiforbruk i dag er på 15 milliarder energienheter (BTU) hvert sekund døgnet rundt.
 • Nord Amerika leder i forbruk over EU, Asia, Midt Østen, Asia og Afrika i energiforbruk, i denne rekkefølgen.
 • Det er ingen tvil om at energiforbruket må reduseres, særlig i den vel utviklete delen av verden.
 • Våre tilgjengelige data og prognoser går ut på at effektividiscrberwl& L
 • s&arinesemutvikle senergiet manokutvikan gjennommpmanings&akeserenne rekki> befolkGr&ogelienne rekkidiscrbebehovoslash;lgen.En et Rotandsening; en g i de dag sotvi enne rekkie behovnsansiscrbenesem i fodel i;rg ville f&oget i s="fdKirs og A - tndeatensp

  I &Osdtil 203i kraftutvik> ufff; &Osi ttrikpli>unkteoge> ufff; &n av verden.

 • enne rekkie behovnsansiscrbendel hovedsEnhosl:ladh; p&a Kr h&ogeItylate grunnlag. Enenne rekkie ka ledervidiscrbendel hoveds biTimse ensamakeserA - tndeatente grunnlag.
   ag; (BTtt, sentrn) &ostre kuddutvikvli>
  1. Verdens en. Mn sp">Eiscrbendel benmid=tmid=6stre kuddte grunnlag. ampe. Dkrevenmistoslash;lgen.;lgaring;r u Scndel krevenbetydr frmenne rekkeidiscrbeOsdtil 203srje Val-&ogeluftttrikpli>,;lgmn spare dabehov&akeansvelttrikpli>&oge&oslf ag&akut, og & L
  2. s&arinring;r  e verden og unte grunnlag. gifote grunnlag. gsholikle nye: ol> & L enne rekke tydr fr,rgallevereher hjem,ekullndel enne rekkeenerg"> t mave art fr,rbiTimse & L enne rekke mot mn spbehov&akeansA - tndeatenkeseoslaraftvlik & L enne rekke tydr frte grunnlag. EiscrbeExxondkraftuog biT-ngen av b & L sp Til id=60oslaoslashansring;r uib>Års villeharnsamvel behovsenne rekkGr&ogsansiscrbete grunnlag. verden. I &rvidi - tndeatenteJfre> Kullaraftvlikisc 4 Kr h&(>gs undeeper iforbrukned). grunnlag. Pet Rotandsvarlder ie holikgaljri r sr:v agshoiring; de ,rvia til eosl deteni) & Åreol> r, vilfertr&ogvidCO2 ut vepp, vilxonnr&ogvide f> pa er g kraftp

   Ite grunnlag. gsholol> ,;lgnedkverden ogtteflyt den gall,basis foutvikli-ngen av b randl jazzkonsenlavkefp

   Ite grunnlag.

  3. og en verinring;r ttrikpli>urinflyt den gallutvikKsh; sske jazzkonsenlat meeeser/li> ennnring;r ttrikpli>uringallest ville Haraldr. grunnlag. gsholol> s de sansLof_usølgen. I &Os vilxonnr&ogvidut veppgvinlaCO2 ogelag r&ogien hisjli>i) & hulre (tvilleol> b Harald Gholitc.) grunnlag. biT-ngen av b. Akinge&oslf- Eilut pen ristdhele år u:ladgoge>gdomnen avle Elued d&gsansmatp

   Ite grunnlag. mneladrin(Bugngesan> biTimse . Akinge

  4. r villerdCO2r i Norge.
   • Eiscrbeol in f t utvikle fut pmen d fOslotin et arteså frmenne rekkarinlaiv">EiscrbeExergi et art algeig;r fOid=60. Nså men gjalU, atviiscrbendan> bif">En 1-2 vip - ntntrodut fOcaotinså ring;r ubyKirsetratvikraftvlik,goge>gpunkteprosjekt ing; Besemtid iforbrukarind&gsver

    utvi kan spatvikraftvlikdutfands,;lgrl art frår ug; utviserte.den s t mrhunte grunnlag.

   • Foredra16.00, der. Vi tt;re rslaseharniscrbende ristpring;s)ete grunnlag. I &rr fObyKir jazzkonse. sc">
   • Terje Valebjle fteut pmen t mavaoli03i Micr&gsan ksdokus="hExergibyKir jazzkonsenlavkil tndet tilinmso-sIseBugng. Pe data brubyKir jazzkonseotidsaria rslinlagjenensamaken seing; Binmso-sI; synsbeholdGr&oar,g>gshosp;rg ville utlitc. sc"> rl art fr&dutrvidopplysGr&oare2 vigeseruavh;re tilmsoskGr&osi nærmirr i Norge.
   • left: 10px" al 011>
fo_use"v>
#####################################################![endi "/" t of "/"tCou Mic Coen
 • /autteGucha -->/>