Møtet 9. mars 2011

Author:
Eva (Fosse)
Published on:
09.03.2011
Abstract:

"Hvor går EU?" - John Mikal Kvistad, avdelingsdirektør i Europapolitisk seksjon, UD.

Content:

Møteåpning

 Gjester

 • John Mikal Kvistad, foredragsholderen
 • Egil Reksten
 • Murshid M. Ali

 Merkedager 

 • Sigrurd (Wisløff)
 • Siri (Fossum)

Medlemmer tilstede:  31; middager solgt: 18. Vinlotteri innbragte  1180,-.

Lystenner - "Tenn et lys for klubbens indre liv" - Haakon (Haraldsrud Eriksen).

 • Som innkommende president vil han snakke litt om distriktets planer: Strategiplanen 2011-15 og Aktivitetsplanen 2011-13. Viktigste grunnpilar: Klubbenes indre liv.
 • Vi har nylig fått reviderte vedtekter og nye retningslinjer for drift av klubben. Målsetting: Å bidra til et godt, indre klubbliv.
 • Alle medlemmer har et eierskap til og ansvar for klubbens indre liv.
 • Medlemmer utvikles gjennom tildeling av oppgaver og utfordringer innen klubbens komiteer, prosjekter og styre.
 • Medlemmene må få mulighet til å komme med sine synspunkter, bl.a. programmer, møteopplegg og gjennomførelse, sosiale opplegg, prosjektarbeid og generell fordeling av arbeidsoppgaver og ansvar.
 • Som innkommende president har jeg som en målsetning å satse på klubbens indre liv.
 • Komitearbeid er viktig. Alle skal ha en komitetilhørighet som de liker og som engasjerer. Komitelederne har et stort ansvar for klubbens indre liv.
 • Jeg jobber nå med komiteene. Si fra til meg om deres ønsker. Og om dere har andre ønsker om oppgaver.
 • Han tente et lys for klubbens indre liv.

Klubbsaker / Rotarysaker

 • Tor Petter (Gulbrandsen) Navnesaken skal vi behandle på møtet 30. mars.
  • Vi har fått spørsmål om det skal være mulig å stemme med fullmakt.
  • Jeg ser ikke noe problem med det. Vi tar en håndsopprekning: De som er for fullmakt rekker opp hendene. Resultat: Alle minus to.
 • Kirsten minner om møtet neste onsdag, 16. mars. Da er temaet Ski-VM 2011. Foredragsholder er Egil Storaas, markeds- og kommunikasjonssjef i Ski-VM 2011.

Tigris

 • Anne Marie (Hadenius): VM-tiere, en for jentene, en for Northug og en for svenskene.

Foredrag - "Hvor går EU?" - John Mikal Kvistad, avdelingsdirektør i Europapolitisk seksjon, UD.

 • Knut (Søraas) presenterte foredragsholderen:
  • Foredragsholderen arbeider med Europapolitiske spørsmål på heltid. Han vil gi oss et riktigere perspektiv enn den sensasjonsjournalistikk vi utsettes for.
  • Kvistad er dr. philos og har vært i utenrikstjenesten i 17. år.
 • EU og Norges forhold ktil EU. Alt henger sammen med alt. Mange store spørsmål. Det eneste sikre er at ingen vet hvor EU går.
 • Vi husker 1994. og noen husker vel også 1972. Det gikk hardt for seg da Norge sa nei til EU.
 • Spørsmålet nå er ikke om Norge skal bli medlem. Det har regjeringen lagt på is.
 • Vi ser tabloidoverskrifter om krise i EU. Det er ikke nytt. Snarere et permanent faktum.
 • Nå finansiell krise. Det er ikke nytt, men kanskje mer alvorlig.
 • Kriser driver EU fremover. 27 medlemsland med store forskjeller.
 • EU er en demokratisk organisasjon. Som har vedtatt for eksempel datadirektivet og postdirektivet. Alle må følge vedtakene. Hvor lenge? I Norge sier vi at et vedtak er politisk forpliktende. Det varer bare til neste valg. I EU er det loven som gjelder.
 • EU har laget egne og strenge regler for finansmarkedet.
 • Alltid store forskjeller - EU er ikke en størrelse, men mange.
 • Selvvalgte spilleregler. Lisboa-traktaten er EUs grunnlov. Ga EU-parlamentet mer EU passer på at de største landene ikke får bestemme alene. Et vedtak må ha 55% av landene og 65 % av innbyggerne for å bli vedtatt.
 • Selv om Norge ikke er medlem, så er vi egentlig medlem. Vi er helt avhengig av EU. 80% av vår handel er i EØS-området. Unntatt landbruk og fisk.
 • Det meste av justis- og innenrikspolitikken er med, Schengen-avtalen.
 • Utenrikspolitikken: Stoltenberg og Støre er i hyppig kontakt med EU-kolleger.
 • Norge blir hørt, men kanskje ikke hver gang.
 • Norge har aldri brukt veto siden 1994.
 • EU er mest interessert i norsk energi, olje og gass.
 • Midt-Østen problemene: Siden Norge ikke er formelt medlem i EU, har vi et litt friere spillerom.
 • EØS-avtalen begynner å bli litt gammeldags. Siden EU fikk ny grunnlov, blir det stadig større gap i avtalens bestemmelser. Regjeringen har nedsatt et fritt og uavhengig utvalg som skal gå gjennom alle avtaler vi har med EU.
 • Også Nei til EU og Europa-bevegelsen lager utredninger om dette.
 • Finanskrisen påvirker EU og oss. Hvilken effekt har det?
 • Tyskland har fått mer makt. Bør de ha det? For Norge er det en stor fordel, for Tyskland er vår største handelspartner. Bra for Tyskland er bra for Norge.
 • EU ser finansnæringen mer i kortene. Følger med på landenes finanspolitikk.
 • Mer kontroll med EU-landenes budsjetter. Viktig effekt.
 • 17 av 27 EU-land har euro.
 • EU er et fredsprosjekt. Forpliktende samarbeid. Fred i Europa skyldes EU:
 • En av de største utfordringene i EU er enighet i utenrikspolitikken. Her er det vetorett, også for de aller minste.
 • EU er overlegent den mest demokratiske organisasjon i verden.
 • 2/3 av alle bistandskroner kommer fra EU.
 • Vårt Mat- og landbruksdepartement har store utfordringer i forhold til EU.
 • Norge har verdens høyeste tollsatser på landbruksprodukter. WTO kan si at vi må slutte med det. Da har vi ikke vetorett!
 • Mange i Norge føler at vårt land er et fyrtårn, selv om Norge er en BITTE LITEN brikke. Kollaps i EU blir kollaps i Norge. Vi er meget integrert.
 • EUs utfordringer er våre: Vi må være oss bevisst at vi er mer integrert enn det folk flest tror!

Debatt

 • Gunnel (Wullstein) spurte om  EUs utenriksminister og forskningspolitikk.
  • Utenriksministeren, Carhrine Ashdon, fra Storbritannia (som er litt på siden i EU, ikke euro og ikke Schengen). Hun er en prøvekanin for denne jobben som er helt ny i EU. Har en utfordrende jobb, er hele tiden "på helene", men kommer ofte for sent. Vil nok bli etterfulgt av en mer markert og sterk profil.
  • Forskning er en av de største satsingene i EU. Norge er helt med. Betaler mye for det. Men det kommer til å bli dyrere. Meget viktig.
 • Gernot Hermann (Wullstein) spurte  om banksikringsfondet som i Norge er 2 millioner for hver innskyter. EU har bare noen 100.000.
  • Regjeringen jobber hardt med dette. Vi er muligens i ferd med å få gjennomslag. Men det blir med begrensninger. Skal også gjelde for utenlandske banker som driver i Norge. 

Eva (Fosse)

##################################################### #####################################################