Møtet 30. mars 2011

Author:
Per Erik (Strømsø)
Published on:
30.03.2011
Abstract:

Til styrets disposisjon: Diskusjon og avstemning om navneendring

Content:

Møteåpning

 • President Kirsten (Bugge Thorkildsen) ønsket alle hjertelig velkommen

Rotarysaker:

 • Hilde hilser fra sykeseng på Diakonhjemmet
 • Vårkonsert i Holmenkollen kapell 28 april
 • Programkomiteen starter sitt arbeid med neste års program i dag, og alle oppfordres til å gi innspill til programmet
 • Merkeedager: Knut S (29 mars), Karl S (29 mars), NN1 (31 mars), Britt Helene (3 april)

Lystenner: "Om The Big Bang.." - Nils Grøholdt, som reflekterte over universelle spørsmål med bakgrunn i boka The Grand Design av Stephen Hawking:

 • En gjennomgang av hva vi vet om universet i dag
 • Mener at Big Bang teorien nå er verifisert
 • Men: det første milliontedels sekund eksisterte ikke tiden!
 • Ved Big Bang fantes kun tre grunnstoffer, og man har analysert seg frem til at det har ca 10 milliarder år å komme frem til dit man hadde alle de grunnstoffene vi kjenner i dag
 • Er det en Grand design at jorden er akkurat der den er, med den størrelsen og vinklingen - når bare mindre justeringer ville ført til at livet på jorden ikke kunne eksistere?
 • Vel - teoretisk er vårt univers bare ett av et uendelig antall univers
 • Postulat: Vi vil snart vite alt det er å vite om universets opprinnelse

Avstemming: Navnsaken

 • Tor Petter introduserte prosedyren for diskusjon og avstemning. I og med at diskusjonen har pågått i lengre tid både i møter og på nett var det ikke så meget å tilføye her, og vi gikk ganske direkte til avsteming, hvor det alternativ som fikk minst stemer falt ut i hver runde.
 • Første runde gikk på hvorvidt vi skulle skifte navn. Her var 21 Ja, 17 Nei og i Blank, totalt 39 stemmer
 • Annen runde hadde fire alternativer: Skøyen, Frogner, Skøyen og Frogner og til sist Vest - alle med Oslo foran. Her ble det avgitt totalt 37 stemmer:
  • Skøyen 8 stemmer
  • Frogner 9 stemmer
  • Skøyen og Frogner 4 stemmer
  • Vest 16 stemmer
 • Tredje runde hadde da tre alternativer, og 38 stemmer fordelte seg som følger:
  • Skøyen 7 stemmer
  • Frogner 12 stemmer
  • Vest 19 stemmer
 • Fjerde runde hadde så to alternativer, og 39 stemmer fordelte seg som følger:
  • Frogner 14 stemmer
  • Vest 23 stemmer
  • En blank og en ugyldig stemme
 • Resultatet ble derved at Oslo Vest ble vedtatt, og styret vil nå sørge for de nødvendige godkjennelser.

  ##################################################### #####################################################