Møtet 23. mars 2011

Author:
Kristian (Kristiansen)
Published on:
23.03.2011
Abstract:

"Status for kommune- og fylkesinndeling" - Geir Vinsand, NIVI Analyse as

Content:

Møteåpning

  • Past Presidenten Tor Petter (Gulbrandsen) ønsket alle velkommen
  • Minnet omnavnesaken -Fullmaktskjemaer for avstemmingen er lag frem
  • Minnet om 9. april satsningen
  • Minnet om jazzkonsert i mai

Medlemmer tilstede: ?? (16 middager)

Gjester

  • Geir Vinsand, foredragsholder

Merkedager:

  • Bent (Aaby)
  • Knut (Søraas)
  • Karl (Stenhagen)
Lystennerinnlegg: "Om innovasjon i Rotary.." - Agnes Beate (Steen Fosse)

Tigris: 

Foredraget - "Status for kommune- og fylkesinndeling" - Geir Vinsand, NIVI Analyse as

  • Visste du at en del av Sandefjord kommune ligger som en øy inne nabokommunen Larvik? Dagens kommuneinndeling er resultat av historie, maktpolitikk, tilfeldigheter og mangfoldige andre forhold, men er den bærekraftig?
  • Geir Vinsand i NIVI AS,er en kunnskapsrik og engasjerende foredragsholder. Han arbeider med kommuneinndeling over hele landet og har vært hovedsekretær for Christiansenutvalget som trakk opp prinsipper for en ny kommune- og fylkesinndeling på 1990-tallet.

 

##################################################### #####################################################