Møtet 13. april 2011

Author:
Svennik (Høyer)
Published on:
13.04.2011
Abstract:

"Marin innovasjon" - Sigridur Thormodsdottir, Senior innovasjonsrådgiver, Nordisk Innovations Center

Content:

Møteåpning

 • Presidenten Kirsten (Bugge Thorkildsen) ønsket velkommnen

Gjester

 • Sigridur Thormodsdottir (foredragsholder)
 • ????, Oslofjoden RK

Merkedager

 • Gunnel (Berdal Wullstein)
 • Gisle (Hollekim)
 • Morten (Bjerkan)
 • Harry (Rødner)

Til stede: 22

Lysetenner:"Om Spikersuppa..." - Anne-Marie (Hadenius)

 • Anne-Marie hadde vært til stede fra klokken 12 sist lørdag som medarbeider under den store markeringen for End Polio Now i Studenterlunden.
 • Alt stemte denne dagen: været - varmt og strålemde solskinn hele tiden, mange og blide mennesker.
 • som gikk forbi og fikk sine brosjyrer og svar på de fleste av sine spørsmål.
 • Ikke minst innsatsen fra klubben og de andre klubbene som man fikk kontakt med gjorde inntrykk.
 • Alle hjalp til - ingen jobb var for stor eller liten - ingen var heller for stor til å delta på like fot med alle andre.
 • Dette var den ekte rotaryånden som jeg tenner lyset for.
 • Måtte vi få et liknende arrangement neste år!

Tigris: ingen

Rotarysaker

 • CV er lagt ut for Erik H. Jørol som søker medlemskap
 • Hilde Sofie (Hamre) hadde sagt fra seg vervet som sekretær neste rotaryår på grunn av helseproblemer.
 • I stedet ble Ursula-Georgine (Småland Goth) valgt med akklamasjon som neste sekretær.
 • Presidenten minnet om distriktskonferansen 7. mai

Foredraget: "Marin Innovasjon" - Sigridur Thormodsdottir, Senior innovasjonsrådgiver, Nordisk Innovations Center

 • Ragnar (Østrem) introduserte kveldens foredragsholder, og understreket hennes bakgrunn fra BI, og at hun på kort tid snakket flytende norsk.
 • Sigridur Thormodsdottir fortalte at hun hadde arbeidet tre år ved Nordisk Maritimt Innovasjonssenter.
 • Sentret arbeider med bransjespørsmål for havmat på et overordnet helhetlig nivå: produksjon, foredling og markedsføring.
 • Samt samarbeidsspørsmål over landegrensene i de nordiske land.
 • Kildene for informasjon som sentret bruer kommer fra mange hold.
 • Kunnskapene vi samler er brukerdrevet.
 • Programmet  skal vare tre år til, men er fortsatt i utvikling.

Spørsmålene

 • Sjur (Borgen) ville vite om Nordisk Råd også drev slike store prosjekter innen humanistiske fag. Og fikk vite at det gjorde de.
 • John (Bennett) ville vite om virksomheten i sentret også hadde noen praktiske formål. Og fikk til svar at man bl.a. drev med miljøvennlige bunnfarger til båter, og med utviklingen av gourmet havmat.
 • Kristian (Kristiansen) vil vite mer om 'convenience' produkter f.eks. fiskepinner, sushi og fikk noen flere eksempler på slike produkter.
 • Ola (Lundgaard) fortalte fra sin siste tur til Frankrike at norsk laks var populært, men ikke så meget annen nordisk fisk som f.eks. torsk, og fikk til svar at man arbeidet med flere omega 3 produkter og at meget av ferskfisken som hentes opp i Norden, spises der.
 • Knut (Sverre Søraas) lurte på om det var vanskelig for forskerne å komme inn i foretakene på grunn av bedriftshemmeligheter, og fikk bekreftende svar.
 • Tor Petter (Gulbrandsen) spurte om det var bedre måter å bearbeide fisken på enn å sende den i fryseflak tur og retur Kina. Og fikk til svar at man arbeidet med å finne bedre metoder.
 • Anne (Torsvik) mente det var viktig at forbrukerne fikk vite ikke bare om opprinnelseslandet for fiskematen, men også om hvilke rundturer i verden fisken hadde tatt under bearbeidelsen.

##################################################### #####################################################