Møtet 27. april 2011

Author:
Svennik (Høyer)
Published on:
27.04.2011
Abstract:

"Forskjellen på musikk og støy" - Wolfgang Plagge, Komponist og Pianist

Content:

Møteåpning

 • Presidenten Kirsten (Bugge Thorkildsen) åpnet møtet.

Medlemmer til stede: 32

Gjester

 • Wolfgang Plagge
 • Elisabeth Bennett (Skøyen IW)
 • Terje Johannessen (Røa RK)
 • Elisabeth Østrem

Merkedager

 • Morten (Bjerkan)
 • Hilde  (Hamre)
 • Harry (Rødner)

Lysetenner - "Gode råd for helsen.." - Eve (Fosse)

 • Jeg tenner et lys for inspiratoren Peter Hjort, og for en god helse for oss alle!

Rotary Internt (RI)

 • Presidenten Kirsten (Bugge Thorkildsen) minnet oss på at Rotary's omdømme ikke var i samsvar med realitetene også internasjonalt. Det gjelder generasjonsskiller og også kjønnsforskjeller. Vi kan alle være med på, hver i sin krets, å fortelle folk hva Rotary står for og hva vi gjør.

Tigris

 • Anne (Torsvik) minnet oss igjen på End Polio Now. Internasjonalt er man nå nære 200 millioner US$ fram til New Orleans Convention. Skøyen (Oslo Vest) RK ligger 49 prosent over gjennomsnittet i innsamlete midler til End Polio Now, regnet per medlem.
 • Anne-Marie (Hadenius) var overveldet over det fine varme været i påsken, som hun tilbragte på fjellet i Rondane.
 • Hilde (Hamre) hadde trimmet på formiddagen sammen med 18 urdutalende kvinner.

Introduksjon

 • Eivind (Bordewick) introduserte Wolfgang Plagge, komponist og pianist..
 • Plagge begynte å spille som fireåring, og debuterte i Universitetets Aula tolv år gammel.
 • Han begynte å komponere tidlig og er kjent for sine komposisjoner for blåseinstrumenter.
 • Han har spilt med flere ledende orkestre og er tildelt flere priser.
 • Siden han var åtte år gammel har Plagge vært organist og etter hvert også kantor i Asker og Bærum katolske menighet.

Foredraget/Konserten/Forestillingen

 • Plagge tok oss med på en rundtur gjennom tre --18., 19. og 20. -- århundrenes kulturhistorie og musikkhistorie med den politiske historien som bakteppe.
 • Han spilte først en sonate som til alles forbauselse var komponert av Arnold Schønberg (1874-1951).
 • Dette var en påminnelse om hvor fort det modernistiske og 'uforståelige' blir akseptert fordi tidene og smaken endrer seg så fort på mange felter.
 • Vi betrakter gjerne det 19. Århundre som et forholdsvis stabilt århundre, og ser bort fra Den amerikanske og den franske revolusjon på slutten av det 18. århundre og etterfølgende Napoleonskriger, revolusjoner, fransk-tyske kriger osv. i det 19. og ikke minst verdenskrigene i det 20. århundret.
 • I vitenskapen dukker navn som: Darwin, Marx, Freud, Planck, opp - for å nevne noen få.
 • I musikken var det også store omveltninger fra det 18. århundrede og framover: Mozart ble enden på en musikalsk utvikling.
 • Beetowen måtte finne en ny stil, selv om faren maste på ham at han skulle komponere som Mozart.
 • Beetowen brøt, og skrev imposant musikk i tidens ånd, Romantikken var preget av den imperiale Napoleons framganger.
 • Beetowen ble herolden for det nye Europa kulturelt sett.
 • Men han måtte skifte stil da Napoleon ble detronisert i 1814.
 • Med Lizt var Romantikken død og man var stadig på jakt etter noe nytt.
 • Slutten av det 19. århundre og hele 20. århundre var komponistene ivrig etter å skape original og ny musikk-
 • De var livredde for å likne noen komponister før og det som var nå.
 • Man ble FAE -- som Franz Schubert uttrykte det -- Frei aber einsam.

Kommentar

 • Wolfgang Plagges forestillig var en stadig vandring mellom talestolen og klaveret med lange musikalske illustrasjoner avleverende små historier underveis.
 • Og poengterte kåserier innimellom klaverspillet.
 • Selve foredraget ble ikke så langt, rent verbalt, men svært opplevelsesrikt i den unike blanding av kunnskapsrike kommentarer og gjennom de lange linjer som ble trukket opp over Europas historie.

Spørsmål

 • Bjørn (Søsveen) spurte om hvlke bøker Plagge likte å lese? Og fikk til svar at Plagge likte science fiction, men var dypt skuffet over at ingen bøker i denne sjanger hadde forutsett Internett.
 • Svennik (Høyer) spurte om Mozart og Bach ikke hadde nådd toppen og derfor etterlot seg et vakuum? Han fikk til svar at det alltid vil være strid om hva som er toppen. Bach ble for eksempel ikke verdsatt i sin samtid.
 • Ragnar (Østrem) spurte om hvilket musikkstykke Plagge likte best, og fikk umiddelbart svar ved at Wolfgang spilte et stykke av Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Svennik (Høyer)

##################################################### #####################################################