Møtet 4. mai 2011

Author:
Eva (Fosse)
Published on:
04.05.2011
Abstract:

"Innkjøp av tjenester fra andre land" - Siv.ing. (og medlem av SRK) Per Erik Størmsø

Content:

Møteåpning

 • Presidenten, Kirsten (Bugge Thorkildsen) ønsket velkommen.
 • I dag har vi intern foredragsholder

Gjester

 • Elisabeth Bennet, Inner Wheel
 • Inger Bordewick, Akersborg RK
 • Gunnel Stenstad, Sølvesborg-Lister RK, Sverige

Merkedager 

 • Finn (Bjerke) 9. mai
 • John Bennett 10. mai

Medlemmer tilstede:  29, middager solgt 20. Vinlotteri innbragte  ?

Lystenner - "Kollektiv avstraffelse i dag" - Ursula (Småland Goth)

 • Tenner lys for bedre refleksjon og kunnskap.

Klubbsaker / Rotarysaker

 • Kirsten (Bugge Thorkildsen) HageselJskapa 15. juni. Invitasjon 18. mai.
 • Navnesaken: Navneendringen er offisielt godkjent av RI. Hvordan vi skal endre profil til Oslo Vest Rotary Klubb jobber vi med i styret.
 • Dere som bruker lotto eller tipping må også bruke Grasrothandel.
 • Petter (Rasch) har vært i Paris og hentet sin søster Sidsels urne. Hun var lege i UNESCO og  meget opptatt av End Polio now. Derfor ga hun mye til Vestkanttorget i fjor. Hennes gaver innbragte 11.000,- (Anne Torsvik).
 • Petter: I Paris var han også i kontakt med det belgiske jazz-orkesteret som kommer til Oslo i mai og vil holde en gratiskonsert til inntekt for End Polio now. Grorud RK er arrangør og får bruke Grorud kirke gratis. 20. mai kl. 19. Pris pr. billett 200. Kan kjøpes på møter i SRK.
 • Petter: 10 kandidater til Young Friends er plukket ut og alle har akseptert!
 • Knut (Sørås) oppfordrer til innsats med innsamling av skolebøker 16, 17, 21 eller 22. juni, fem timer på en av 5 høyere skoler (Treider, Sonans, Wang, Eikeli og Foss). Behov for fem SRKere hver av disse dagene. Gir god inntekt til klubben.

Tigris

 • Valeria (Pruett): Dere har ikke sett meg her så mye. Jeg er meget opptatt for tiden. Er med i et mentorprogram i NHO, jobber for flere flyselskaper på Gardermoen og holder på med bachelorgrad nr. 2. Håper jeg får fast jobb og bedre tid til å komme på møter i SRK. Gi meg tips hvis dere vet om en jobb!

Foredrag - "Innkjøp av tjenester fra andre land" Siv. Ing. Per Erik Strømsø, (medlem av SRK).

 • Per Erik er gift, har to voksne barn. Bor på Frogner med behagelig gåavstand til SRK.
 • Han arbeider med ledelse av IT-prosjekter og har konsulentoppdrag innenfor IT-bransjen.
 • Arbeider mye med innkjøp av tjenester fra andre land. Den internasjonale arbeidsdelingen omfatter primært produksjon av varer, men etter hvert også tjenesteproduksjon. Her: hva slags tjenester og konsekvensene globalt og lokalt.
 • Outsoursing: er tjenesteutsetting. Offshoring: er kjøp av tjenester utenfor egne kyster.
 • Her om forretningsmessige tjenester: IT-systemer (India) Økonomi og regnskap. Call Center for kundebehandling. Ingeniørtjenester (India og Øst-Europa) Forskning (medisinsk).
 • Fordeler: Lavere kostnader. Stor kompetanse. Fleksibilitet.
 • Krav: kjøp av tjenester fra land med økonomisk og politisk stabilitet.
 • Internett er det viktigste i dette arbeidet. Osv. Se presentasjon

Debatt

 • Nils (Grøholdt) Hva betyr dette for Norge?
 • Ikke enkelt svar. Motstand i USA fordi amerikanske arbeidsplasser forsvinner til utlandet. Motargumentet er at man får gjort noe som ellers ikke ville bli gjort. Kostnadene reduseres.
 • John (Bennett) standardiserte eksamener? Blir mastergradene like gode?
 • Nei. Fortsatt store forskjeller i mastergradene. Et eget firma vurderer mastergradene.
 • Audun (Bell) Telenor sier opp 20.000. Er det på grunn av dette? Og hva kjøp av tjenester i Kina.?
 • Telenor kan jeg ikke svare på. Kina er for politisk ustabilt til at man kan kjøpe tjenester derfra. Dessuten er engelskkunnskapene dårlige.

(Eva)

##################################################### #####################################################