Møtet 11. mai 2011

Author:
Per Erik (Strømsø)
Published on:
11.05.2011
Abstract:

"Jemen - på kanten av stupet" - Richard Skretteberg, seniorrådgiver i Flyktningehjelpen

Content:

Møteåpning

 • President Kirsten (Bugge Thorkildsen) ønsket alle hjertelig velkommen

Rotarysaker

 • Distriktssamling avholdt sist helg, deltakelse fra Haakon, Knut, NN1 og Anne. Avholdt av innkommende guvernør John Leere for innkommende presidenter og styremedlemmer i distriktet. Fokus på status og strategi videre for distriktet, mye bra arbeid planlagt og på gang
 • Knut Søraas minnet om behov for frivillige til Søraas bokinnsamling, fin inntektsmulighet for klubben
 • Petter Rasch minnet om Jazz-konsert 20 mai på Grorud
 • Knut Søraas informerte om sommerfest hjemme hos ham 29 juni med Young Friends III, trenger noe hjelp fra frivillige til forberedelse og deltakelse

Fremmøte: 19, hvorav 12 spisende

Merkedag: Per Gustav (Lindeberg)

Gjester

 • Ingen foruten foredragsholder

Lystenner: "Det er ikke lov å hate.." - Gisle (Hollekim)

 • Betydningen av forsoning, tilgivelse, toleranse og respekt for annerledes troende.
 • Utgangspunkt: Håvard Rem's tale til Human-Etisk forbunds konfirmanter på Notodden med tema: Lov til å hate
 • Budskapet var at man skal stille spørsmål ved vedtatte sannheter, og at det er lov til å hate mennesker som står for noe vi er helt imot
 • Dette er et uegnet budskap til dagens unge. Generalsekretæren i Human-Etisk Forbund tok da også avstand fra budskapet i Vårt Land på mandag
 • Må respektere andres rett til å mene noe annet. Voltaire: Jeg er helt uenig med deg, men vil til min død forsvare din rett til å ha din mening
 • Eksempel: Sannhetskommisjonen i Sør Afrika, ledet av erkebiskop Tutu
 • Vi må kjempe for forsoning, tilgivelse, toleranse og respekt - og for dette tenner vi et lys

Tigris           

 • Morten (Bjerke) avklarte forskjell mellom distriktskonferanse (sittende ledelse) og distriktssamling (innkommende ledelse)

Introduksjon av foredragsholder:

 • Audun (Bell) introduserte foredragsholder Richard Skretteberg fra Flyktningehjelpen. Richard har en lang karriere med flere utenlandsopphold, og inngående kjennskap til situasjonen i Jemen fra flyktningearbeidet der.

Foredraget:  "Jemen - på kanten av stupet" - Richard Skretteberg, Flyktningehjelpen

 • Jemen har i dag tre aktive "vulkaner":
  • Opprøret blant den shia-muslimske minoriteten i nord
  • En økende Al-Qaida virksomhet i hele landet, særlig i sør
  • En pågående "Yasmin"-revolusjon med krav om president Saleh's avgang
 • Jemen har vært styrt av president Saleh siden 1990, da nord og sør ble forent. Før dette styrte president Saleh i nord i perioden 1978 til 1990
 • Regimet er blant verdens mest korrupte, hvor presidenten bruker nasjonens oljeinntekter til å kjøpe lojalitet hos ulike klaner, samt familie og venner
 • Oljeinntektene er på topp i 2011, dvs begrenset mulighet for å kjøpe lojalitet fremover
 • Jemen har mange flyktninger
  • Ca 250.000 internflyktninger i nord, som får lite hjelp og som vi vet lite om. Våpenhvile med de shia-muslimske opprørerne i 2010 har hjulpet noe
  • Ca 170.000 flyktninger fra Somalia, som smugles med båt fra Afrika's horn til området rundt Aden. Behandles dårlig, og har små muligheter til arbeid eller inntekt i Jemen - et av verdens fattigste land
  • Ca 180.000 "arbeids-migranter" sendt hjem fra Saudi-Arabia til arbeidsløshet i Jemen etter at Jemen ikke støttet den første krigen i Irak, utløst av okkupasjonen av Kuwait i 1991
 • Historisk delt i nord og sør
  • Nord: var og er preget av å være et konservativt klan-samfunn, hvor sentrale myndigheter har liten innflytelse. Frem til ca 1920 en del av det ottomanske rike
  • Sør: under engelsk herredømme fra 1800-tallet, fritt 1962. Styrt delvis av et marxistisk regime frem til sammenslåingen med nord i 1990. En mellomklasse med utdannelse, i betydelig grad fra det kommunistiske Øst-Europa
 • Opprør i 1994 ble slått ned.
 • I 2001 skiftet regjeringen side og gikk i allianse med vesten i kampen mot terror.
 • Dagens opprør i betydelig grad drevet av en middelklasse i sør som ikke har arbeid eller fremtidsmuligheter. Protest mot den utbredte korrupsjonen.
 • Lite trolig at dagens president Saleh overlever 2011-05-11
 • De mange flyktninger og den humanitære katastrofen i nord er i stor grad ignorert av stormaktene av "politiske " grunner
##################################################### #####################################################