Møtet 25. mai 2011

Author:
Kristian (Kristiansen)
Published on:
25.05.2011
Abstract:

"Kreftregisteret i Norge, unikt i verden" - Frøydis Langmark, Direktør i Kreftregisteret

Content:

Velkomsthilsen

 • President Kirsten (Bugge Thorkhildsen) åpnet møtet og ønsket velkommen

Gjester

 • Frøydis Langmark - Foredragsholder
 • Elisabeth Bennet
 • Beate Wilhelmsen
 • Terje Johannesen

Merkedager

 • Nic (Zwetnow)

  Lystennerinnlegg - "Om tiden.. " - Bjørg (Høie)

  Klubbsaker

  Tigris

  • Anne Marie (Hadenius) - hilsen fra Svennik som er på bedringens vei etter ny operasjon
  • Audun (Bell) - Berlin har mer vann enn Amsterdam og København tilsammen

  Foredrag - "Kreftregisteret i Norge, unikt i verden" - Frøydis Langmark, Direktør i Kreftregisteret

  • Introduksjon av Anne Marie
   • Frøydis Langmark tok den medisinske embetseksamen 1966.
   • Utdannet seg som spesialist i patologi ved Rikshospitalet og Radiumhospitalet.
   • Ansatt i Kreftregisteret siden 1981, der hun var direktør i tretti år til sin pensjon.
   • Lagt stor vekt på samarbeidet med klinikere og på utviklingen av et program for masseundersøkelser med henblikk på tidlig diagnose av kreft og forstadiet til kreft.
   • Har vært fremme i den offentlige debatt om helsespørsmål, spesielt med hensyn til kreft.
   • Har sett det som en av sine oppgaver å gjøre Kreftregisteret og resultatene av dets arbeide bedre kjent blant leger og publikum.
   • Debatten
    • John (Bennet) - Stråling fra radon gass - nivå/kreftformer?
    • Anne (Torsvik) - Om personvern?
    • Bjørg (Høie) - Differensiert behandling?
    • Nils (Grøholdt) - går dere selvt ut og advarer?
    • Gunnel (Wullstein) - Er forskningen kommet videre?

   (Kristian)

   ##################################################### #####################################################