Møtet 1. juni 2011

Author:
Tor Petter (Gulbrandsen)
Published on:
01.06.2011
Abstract:

"Krigen og Norge - opptakten" - Terje Johannessen

Content:

Velkomsthilsen

 • Tor Petter (Gulbrandsen) ønsket velkommen i Kirstens (Bugge Thorkhildsen) reisefravær.

Gjester

 • Terje Johannessen - Foredragsholder
 • Aud Krosby
 • Elisabeth Bennett

Merkedager

 • Margrethe (Lied)
 • Anne (Torsvik)

Fremmøte: ??

Lystennerinnlegg - "Om noen viktige hendelser.." - Petter (Rasch)

Klubbsaker

 • Påminnelse om påmelding til sommerfesten - viktig at de som kommer er påmeldt (i fjor kom mange flere enn de som var påmeldt, og det ble for lite mat) - påmelding skjer til Hilde Sofie (Hamre)
 • Det blir ikke middag i møtet den 8. juni - Torill er bortreist
 • Nye vedtekter utsendt 19/5 skal vedtas formelt, men det fremkom ytterligere noen merknader. Det ble derfor besluttet å utsette vedtaket og gi en kort siste frist for kommentarer, hvoretter endelig utkast utsendes og voteres over i første mulige klubbmøte.
 • Retningslinjene for drift er vedtatt av og vedlikeholdes av styret. De er et dynamisk dokument og kan oppdateres av styret.

Tigris

 • Sigurd (Wisløff) - som relativt ny i klubben og dagens ansvarlige for registrering takket han alle som hjelper ved å presentere seg ved navn når de skal krysses av i protokollen 

Foredraget - "Krigen og Norge - opptakten" - Terje Johannessen

 • Møteleder rettet en stor takk til Terje for å ha steppet inn på kort varsel når Sigbjørn Johnsen hadde meldt forfall to dager før møtet.
 • Terje Johannessen har en en magistergrad i statsvitenskap fra UiO og har en lang karriere i forsvaret og utenrikstjenesten bak seg. Han har vært ambassadør i Tokyo og Geneve, og har representert Norge i WTO. Terje er Rotarianer, tidligere i Skøyen Rotary Klubb, nå er han medlem av Røa Rotary Klubb.
 • Terje redegjorde for mye av det politiske bakteppet i årene før den annen verdenskrig. Han presenterte oppsiktsvekkende opplysninger om hvordan regjeringen og spesielt utenriksminister Koht hadde tviholdt på en nøytralitetslinje, og faktisk holdt tilbake opplysninger om at Storbritannia hadde gitt omfattende garantier i tilfelle av et tysk angrep på Norge. Det kunne i stor grad endret krigens gang om sentrale personer hadde visst dette. Naiviteten var stor i alle deler av det offisielle Norge; eksempelvis var norske offiserer samlet i Militære Samfund kvelden den 8. april - mens den tyske flåten var på vei - og diskuterte sosiale temaer helt uten militær interesse.
 • Terje besvarte og utdypet mange forhold i den etterfølgende diskusjon. Han ble av flere medlemmer spurt om manus kunne stilles til rådighet, noe han indikerte ville kunne bli mulig på litt sikt.
##################################################### #####################################################