Møtet 8. juni 2011

Author:
Kristian (Kristiansen)
Published on:
08.06.2011
Abstract:

"Radium og stråling: fra Madame Curie til Fukushima" - Brit Salbu, Professor og leder av Isotoplaboratoriet ved Universitetet for Miljø og biovitenskap (UMB)

Content:

Velkomsthilsen

 • Presidnt Kirsten (Bugge Thorkildsen) ønsket velkommen med en spesiell hilsen til kveldens foredragsholder, Brit Salbu.

Gjester

 • Brit Salbu, foredragsholder
 • En bekjent av Brit Salbu

Merkedager

 • Martin (Møllhausen)

Lystennerinnlegg - "Om noen frustrerte betraktninger.." - Knut (Søraas)

Klubbsaker

 • Presidentperioden for Kirsten er snart over og det betyr blant annet at rapportene fra komiteene som skal inn i klubbens årsrapport forfaller
 • Sommeravslutningen har pt 26 påmeldte
  • meld på til Hilde snarest
 • Haakon (Haraldsrud eriksen) har forært en plakett med Oslo Vest Rotary Klubb gravert i messing. Denne skal henge utenfor møteromsdøren under hvert møte

Tigris

 • Sigurd (Olsvold) - om jagerflykjøpet
  • La Oljefondet kjøpe flyene og deretter leie de ut til staten for 3 % rente - som er fondets gjennomsnittlige avkastning likevel
 • Margrethe (Lied) - etter skaden og armen i fatle
  • Den er nå helt rehabilitert !

Foredraget - "Radium og stråling: fra Madame Curie til Fukushima" - Brit Salbu, Professor og leder av Isotoplaboratoriet ved Universitetet for Miljø og biovitenskap (UMB)

 • Knut introduserte foredragsholderen:
  • Brit Salbu, Professor ved Institutt for plante- og miljøvitenskap (IPM), UMB, har doktorgrad i kjernekjemi fra UiO og bred erfaring fra internasjonalt arbeid i relatert til radioaktive materialer og håndtering og sikring av disse. Brit leder i dag blant annet NATOs Nuclear Expert Group. Men fremfor alt, Brit har en egen god evne til å formidle vanskelige teorier og spørsmål på en praktisk og forståelig måte.
 • Det er i år 100 år siden Madame Curie fikk Nobels pris i kjemi for oppdagelsen av radium. Norske krefter har bidratt til fredelig utnyttelse av kjernekraft. Hvordan har veien blitt til fra Madame Curies oppdagelse til dagens situasjon og ulykken i Fukushima? Og hvor går den videre?
 • Debatten
  • Slutt på kjernekraft
   • Tvilsomt
  • Radon gass og Thorium
   • Reaktor basert på Thorium kan være noe mindre risikobefengt og noe mindre farlige avfallsstoffer

 

##################################################### #####################################################