Møtet 17. august 2011

Author:
Kristian (Kristiansen)
Published on:
17.08.2011
Abstract:

"Nytt på nett - om våre nye sosiale medier" - Eirik Solheim, Redaktør NRK

Content:

Velkomsthilsen

 • Presidenten ønsket Rotarykolleger og gjester velkomne. Uttrykte håp om at middagen smakte også i dag. Ikke bare er den god og bidrar til hyggelig sosial omgang mellom Rotarykolleger; betalingen for middagen er også et viktig og nødvendig bidrag til klubbens økonomi, så hjertelig takk til alle som spiser middag.

Gjester

 • Foredragsholder Eirik Solheim, Redaktør i NRK
 • Inger Bordewich, Akersborg RK
 • Terje Johannesen, Røa RK

Presidents innledning

 • Blir tiden blir mer uforutsigbar, også for nordmenn?
  • Ekstremistiske aktører med umenneskelige målsettinger, finansielle og økonomiske nedturer - mange forårsaket av grådighet, natur-/klimakatastofer, ulovlig overvåking av enkeltpersoner med påfølgende mediadekning.
  • Har vi nådd dit at vi ikke lenger kan gjemme oss bak tanker om: lille Norge, vakre Norge, uskyldige og ærlige Norge, fredlige Norge.
  • Utenkelig at ting vi ser og hører skjer i andre land, kan skje i Norge?
  • Historien om sognepresten og bilkjøring.
  • Naivitet eller hovmod? Hovmod står for fall - uttrykket er hentet fra Bibelen. Et sterkt uttrykk, men vel verd å tenke over i alle fall.

Lystennerinnlegg - "Om måker.." - Kristian Kristiansen


Merkedager

 • I motsetning til 12 bursdagsmarkeringer ved forrige møte har vi denne gangen ingen.
 • Gratulasjoner til Siri (Johns) likevel

Rotarysaker

 • Jeg har sendt dere et video budskap fra RIs nye President Kalyan Banerjee. Håper dere får det med dere. Det handler om medlemmer og medlemsrekruttering. Se hele budskapet under menyvalget - ARTIKLER eller linken i referat fra forrige møte.
 • Iflg RIs nettsider går det fremover med End Polio Now kampanjen, og barometeret stiger. Resultatbarometeret er tilgjengelig på Rotarys nettsider som dere når via våre egne nettsider.
 • RI søker etter frivillige kvalifiserte paneldeltagere til 3 webinars om bruk av social media for Rotary klubber og Distrikter. Webinars finner sted 12. og 19. oktober og 16. november. Deadline for påmelding er 31. august.
  Mer info på RIs nettsider. Har vi noen kvalifiserte og villige? Vennligst si fra til Kommunikasjonskomiteen v/ Margrethe eller Kristian
 • Det er et ønske fra vår Guvernør at flere Rotary medlemmer blir medlemmer av Distriktets sosiale nettverk som Facebook. Dere anmodes om å legge dere inn der.
 • Distriktskonferansen 15. og 16. oktober. Hvem vil være med ?

Klubbsaker

 • Regnskapet for 2010-11 er klart og det jobbes med årsberetningen. Alt blir klart i tide før årsmøtet 31. august
 • Det jobbes også med budsjettet. Alle komitelederne og komiteenes medlemmer, dvs alle klubbmedlemmer, er invitert til å delta i budsjettprosessen. Alle har derfor mulighet nå til å fremme sine forslag i sin komite. Budsjettforslaget blir ferdig og sendt ut før 31. august, men kanskje med noe liten margin.
 • Vinlotteri. Takk for støtte. Vennligst fortsett å støtte opp om denne svært viktige inntektskilden vår. Loddsalget foregår under møtet og fremmøteansvarlig sørger for trekning slik at det er klart ved møtets slutt.
 • Skolebokutlevering/ innsamling. Medlemmers innsats for å skaffe klubben penger. Årspotensiale for klubben på kr 50.000,-. Sliter med å få nok frivillige klubbmedlemmer. Siden det foregår på dagtid er det pensjonistene blant oss som bør trå til. Og vi er jo i flertall. Kontakt Knut.

Tigris

 • Anne Marie (Hadenius) - takk for roser til Svennik
 • Lise (Høst) - mer om roser til Svennik. Deltagelse på Distriktskonferansen anbefales. Bokutdelingsprosjektet anbefales
 • Ola (Lundgaard) - deltok på Tjøme Rotary Klubbs møte i sommer og informerte on vårt nye klubbnavn. Interessant foredrag om Bjørnson og Ibsen

Foredraget - "Nytt på nett - om våre sosiale medier" - Erik Solheim, redaktør i NRK

 • Introduksjon ved Kirsten (Bugge Thorkildsen)
  • Eirik Solheim er redaktør for NRKbeta.no og teknologikommentator i NRK. Han har flere års erfaring både fra tradisjonell fjernsynsproduksjon og fra arbeid med nye medier. Solheim har også arbeidet fem år som konsulent i Accenture og er en profilert og prisvinnende blogger med nettsiden eirikso.com.
  • Han er en erfaren foredragsholder og holder presentasjoner om nye medier, kommunikasjon og digital utvikling både nasjonalt og internasjonalt.
 • Facebook og Twitter er trafikkdrivende
  • Det handle om å dele informasjon - uten å kunne dele, hva er vitsen?
  • Hvor mye kan vi dele?
  • Med Flickr ogYouTube er publiseringsbransjen snudd på hode - "One year in 40 seconds"
 • Hva kan de sosiale mediene brukes til?
  • Omdømmebygging
  • Markedsføring
  • Produktutvikling
  • Rekruttering
  • Bygging av tillit
 • Må bygges på
  • Åpenhet
  • Ydmykhet
  • Ærlighet
  • Direkte
  • Personlig
  • Lyttende
 • Må gi noe først
  • Informasjon
  • Kunnskap
  • Eksklusivitet
  • Makt
  • Innhold

Vinlotteriet

 • Vinnere ble Lise, Agnes Beathe, Britt


Avslutning

 • Takk for i dag, vel hjem og ha en fortsatt hyggelig kveld, med eller uten vin.
##################################################### #####################################################