Møtet 31. august 2011

Author:
Margrethe (Lied)
Published on:
31.08.2011
Abstract:

Årsmøte med årsberetning og regnskap for Rotary-året 2010-2011, samt budsjett for Rotary-året 2011-2012.

Content:

Velkomsthilsen

 • Presidenten ønsket Rotary-kolleger velkommen. Takk til Torill på kjøkkenet for en velsmakende middag, og takk til alle som har bidratt til klubbkassa.

Gjester

 • Ingen foredragsholder og ingen gjester siden det er årsmøte.

Presidentens innledning

 • Klubbens årsmøte er viktig. Vi behandler årsberetning og regnskap for forrige Rotary-år. Med et slikt tilbakeblikk kan vi på litt avstand vurdere våre målsettinger og måloppfyllelser og se om det er noen endringer klubben ønsker å gjøre.
 • Vi kan se hva pengene våre ble brukt til det siste året, og om vi synes det ble brukt for mye eller for lite penger på forskjellige aktiviteter. Vi kan også gjøre oss opp en mening om vi synes klubben har gode nok inntekter tatt i betraktning de prosjekter og aktiviteter klubben ønsker å utføre, eller om vi må foreta oss noe for å øke inntektene.
 • Gjør vår klubb nok i det å være aktiv og hjelpe andre innenfor rammen av Rotarys 5 tjenestegrener:
  • Klubbtjeneste
  • Yrkestjeneste
  • Ungdomstjeneste
  • Internasjonal tjeneste
  • Samfunnstjeneste ?
 • Er alle medlemmene engasjert i dette arbeidet ?
 • Har klubben vår fokus på Rotarys målsetting - service above self / gagne andre ?
 • Med basis i slike vurderinger og gjennomgangen av forrige Rotary år, kan vi ta for oss budsjettet for dette Rotary året og vurdere om det reflekterer de mål og planer som er trukket opp for dette året.

Lystennerinnlegg - "Fra realist til humanist.." - Eivald (Røren)

Merkedager - Ingen

Rotary saker

 • Ingen spesielle saker å melde

Klubbsaker

 • Har fått positiv tilbakemelding fra RI vedr presentasjon av vårt Young Friends prosjekt ved RIs International Assembly i San Diego, California den 18. januar. Vår tilstedeværelse med 1 person + shipment av diverse materiell anslås å koste kr 20.000. Skal vi delta? Vi jobber med saken.
 • Årets Årsmøte fant sted litt tidligere enn vanlig, og valgkomiteen hadde ennå ikke helt avsluttet sitt arbeide. Valgkomiteens innstilling til nytt styre vil bli lagt frem i september og vi vil foreta valget på et medlemsmøte.
 • Vårt vinlotteri går som vanlig. Kjøp lodd og hjelp oss til å innfri budsjettkravene.

Tigris

 • Audun (Bell): Fra hus til leilighet.
 • Svennik (Høyer): Ser fram til tur til Russland og å møte gammel Rotary-venn'
 • Knut (Søraas): Søraas bokprosjekt vellykket på flere måter.
 • Anne (Torsvik): Sommerfester gir anledning til nye bekjentskaper og å treffe mulige kandidater til nye Rotary-medlemmer. Må satse på 45+-generasjonen og skape et miljø for dem.

Behandling av årsberetning og regnskap

 • Årsberetningen ble lagt fram av Immediate Past President Kirsten (Bugge Thorkildsen). Gjennomgått og godkjent.
 • Årsregnskap ble lagt fram av kasserer Tor Petter (Gulbrandsen). Gjennomgått og godkjent.

Behandling av budsjett for Rotary-året 2011-2012

 • Budsjettet ble lagt fram av kasserer Tor Petter (Gulbrandsen). Gjennomgått og tatt til etterretning.

Vinlotteri - Vinnere ble Karl og Finn (x 2)

Avslutning

 • Takk for i dag, vel hjem og en fortsatt hyggelig kveld, med eller uten vin.
##################################################### #####################################################