Møtet 7. september 2011

Author:
Eva (Fosse)
Published on:
07.09.2011
Abstract:

Observatoriebesøk - Bjørn Vidar Johansen, kunsthistoriker og museumsleder for Universitetet i Oslo

Content:

Møteåpning

 • Tor Petter (Gulbrandsen) (kasserer) ønsket velkommen på vegne av president Haakon (Eriksen Haraldsrud) som var på møte med lederen av Sommerskolen.
  • Det blir et annerledes møte, her vi står utenfor den eldste universitetsbygningen.

Gjester

 • Bjørn Vidar Johansen, omviser og foredragsholder
 • Egil Arntsen, Moss Rotary Klubb
 • Kristin Bonnevie
 • Ragnhild Jaqueson
 • Per E. Fosse, Ekeberg Rotary Klubb
 • Lynne Walker
 • Erik Småland

Merkedager - Ingen

Medlemmer tilstede:  21

Lystennerinnlegg - Uteble

Klubbsaker / Rotarysaker

 • Tor Petter (Gulbrandsen): Knut (Søraas) har en melding til oss.
  • Knut: Jeg har fått et tilbud om at 10 av oss kan få jobb som statister i en TV-produksjon. Inntekt 500-750 for en dag: fredag 23. september. I komiserien "Helt perfekt" som produseres av Thomas Gjertsen, er det behov for kvinner og menn fra den øvre middelklasse. Den skal sendes på TV Norge i høst og vinter. Se nyhetssak på klubbens hjemmeside.
  • Hvis du kan og har lyst på en statistjobb til inntekt for klubbkassen må du kontakte Knut (tlf  67147039, mobil 41377404 e-post: knut.soraas@gmail.com) senest søndag 11. september...

Tigris - Uteble

Omvisning og Foredrag - Observatoriet

 • Bjørn Vidar Johansen, kunsthistoriker som har ansvar for gammel og ny universitets-arkitektur, ønsket velkommen fra trappen utenfor hovedinngangen til den vitenskapelige fløyen av Observatoriet (1833), som nå er restaurert. I løpet av kommende år vil apparatur, astronomiske instrumenter, stjernekikkert m.m bli installert og utstilt. Også boksamlingene med sjeldne, astronomibøker, den eldste fra 1506, kommer tilbake til Observatoriet. OVRK er velkommen tilbake når tilbakeføringen er fullført en gang i 2012.
 • Bjørn Vidar Johansen: Velkommen til Observatoriet. Dere er de første gjester siden Universitetet i Oslo feiret sitt 200 års jubileum 2. september 2011.
 • Dette er et astronomisk observatorium, den første bygningen i Universitetets historie og den første virkelige starten på vitenskap i Norge. Bygningen er spesiell, i fast, nøktern empirestil. Arkitekt er C.H.Grosch (1801-65) som satte sitt preg på mange monumentale bygg i Oslo (Børsen, Norges Bank, Basarhallene og Brannvakten m.m.)
 • En av de første professorene ved UiO var Christopher Hansteen (1784-1873). Hans fag var anvendt matematikk og astronomi, og han drev med utstrakt lobby for å få bygget observatoriet.
 • Det var et kjempeløft for Staten. Tok nesten hele statskassen.
 • Vi står nå foran den vitenskapelige delen av bygningen med fløyer. På baksiden er det en tverrfløy hvor Hansteen bodde med sin kone og datter, den kjente malerinnen Åsta Hansteen. Den er nå under restaurering.
 • Observatoriet lå langt ute på landet og ble sett av hele byen.
 • Det lå i en stor park som ble brukt til stjernekikking.
 • Da byen utvidet seg og observatoriet ble omgitt av andre bygninger, måtte det nedlegges. Problemene var lysforurensning og trafikk som førte til rystelser slik at mann ikke kunne stole på instrumentene.
 • Befaring av Observatoriet: Vi kommer inn i en representativ rotundeformet vestibyle med et galleri. Vakkert dekorert i empirestil.
 • Her hadde familien Hansteen huskonserter.
 • Hansteen begynte med studier av jordmagnetisme i 1840-årene.
 • Han var redaktør av Den norske almanakken.
 • Han drev med meteorologiske målinger i rommet ved siden av rotunden. Her oppsto Meteorologisk institutt.
 • Meridian-rommet met med stor stjernekikkert i messing. Her ble det foretatt målinger flere ganger i døgnet i 15 år. Den som målte måtte ligge på en liggestol under kikkerten. Midt i rommet er det norske 0-punktet.
 • Til slutt var vi i tårnet med stjernekikkerten. Den aller første stjernekikkert fra 1833 kommer tilbake.
 • Fra 1834 til begynnelsen av 1920-årene sendte man Norges første tidssignal hver dag fra tårnet kl. 12 og 24: En kule ble sluppet ned på et stykke blikk presis midt på dagen og midt på natten.
 • Det blir ikke museum i Observatoriet. Men alle 7-klassene i Oslo skal få besøke observatoriet i små grupper. Det blir også gjort noe for at publikum skal kunne besøke stedet. Men det blir ikke faste åpningstider.

En oppmerksom tilhørergruppe med foredragsholder Bjørn Vidar Johansen til høyre.

Eva (Fosse)

##################################################### #####################################################