Møtet 14. september 2011

Author:
Svennik (Høyer)
Published on:
14.09.2011
Abstract:

Guvernørbesøk - Distriktsguvernør Jon Henrik Leere

Content:

Åpning

 • Presidenten Haakon (Eriksen Haraldsrud) ønsket velkommen, spesielt til Distriktsguvernør Jon Henrik Leere, som var dagens foredragholder og æresgjest. Presidenten takket også kjøkkenet og Torill for en god guvernørmiddag.
 • Det var fint å få guvernørbesøket så tidlig i sesongen, så vi kunne nyttiggjøre oss de råd og vurderinger vi har fått på de innledende møter vi hadde med Guvernøren og styret, samt formennene og forkvinnene i komiteene.

Gjester

 • Nicolay Bell, barnebarn av Audun
 • Terje Engelhardtsen, president i Akersborg RK

Lystennerinnlegg - "Den stakkars norsken vår.." - Bjørn (Søsveen)

Merkedager: ingen

Klubbsaker

 • Presidenten minnet om Distriktssamlingen 15.-16. Oktober
 • Minnet om aksjonen for å få tilbake den trykte medlemsmatrikkelen
  • Selv mente han den elektroniske utgaven rakk fint til.
  • Presidenten ba om  tilbakemeldinger og synspunkter i denne saken.
 • Vårt prosjekt Young Friends ville bli presentert på møter både på Lillestrøm og i San Diego

Tigris

 • Anne (Torsvik) ba om statister til et fjernsynsprogram i NRK som Knut (Søraas) annonserer på våre hjemmesider
 • Ursula (Goth Småland) fortalte at hennes doktoravhandling nå var ferdigskrevet og at hun fra nå av kunne møte oftere i klubben.
 • Petter (Rasch) skulle hilse fra to ungdommer fra Vest-Balkan, med takk for Oslo-oppholdet. De to er: Edita Mahmuti fra Mitrovica RK i Kosovo og Anett Soti fra Hagiarkaniza i Serbia.

Guvernørens appell

 • Jon Henrik Leere framholdt verdenspresidentens motto og hans læresetninger for et vellykket samkvem i klubbene:
 • Reach Within to Embrace the Humanity
 • I klubbsammenheng kan dette omsettes i følgende:
  • Å komme sammen
  • Å holde sammen, og
  • Å arbeide sammen
 • De viktigste måter å realisere dette på er å diskutere etikk på forskjellig måte, holde sammen og å finne på nye prosjekt som engasjerer.
 • Guvernøren minnet om at Rotarybevegelsen i sin ungdom mest virket som et møtested for ulike yrker for å styrke samholdet og gjøre medlemmene yrkesetiske bevisste. 
 • Siden den gang har de store felles prosjekter, slik som Polio Plus og  End Polio Now, vært et sammenbindende element i Rotary's internasjonale arbeide.
 • Et prosjekt som knytter rotarianere sammen på tvers av distrikter og landegrenser.
 • Slik Young Friends prosjektet i Oslo Rotary Vest bidrar til.
 • Det er viktig at hver og en bidrar - bl.a. gjennom Auto Giro - til å styrke Rotary Foundation i slikt arbeide.
 • Guvernøren vendte tilbake til yrkesetikken og Rotary's ideelle målsetninger.
 • Vi skal hjelpe vår neste
 • Man skal ikke gi rotaryvenner fordeler i sine forretninger som man ikke ville ha gitt andre.
 • Rotaryarbeidet for hver og en av oss er engasjerende, men gir også et fokus av mening til våre andre virksomheter.
 • Oppi alt dette må vi ikke glemme å more oss, start gjerne et dansekurs.

Til stede: 25

##################################################### #####################################################