Møtet 28. september 2011

Author:
Kristian (Kristiansen)
Published on:
28.09.2011
Abstract:

"Nansen - politiker og humanist" - Carl Emil Vogt, Historieforsker-ph.d. ved UiO

Content:

Velkomsthilsen

 • Kirsten (Bugge Thorkildsen) ønsket velkommen til alle og til foredragsholderen Carl Emil Vogt spesielt.

Gjester

 • Terje Johansen - Røa RK
 • Lynne Walker
 • Anne Heimdal
 • Carl Emil Vogt - Foredragsholder

Lystennerinnlegg - "Om å være stor og sterk.." - Gunnar (Svendsen)

Fremmøte: 23

Klubbsaker

 • "Statistene" våre har innbrakt kr. 3 000. Godt jobbet!
 • Tor Petter (Gulbrandsen) har besøkt Kai (Didriksen). Han har det bra men er ikke i stand til å møte i klubben.

Tigris

 • Audun (Bell) -reiser til Spania; tilbake i april. God Jul og God Påske. Det lønner seg å bli pensjonist
 • Knut (Søraas) - Kjøp lodd i vinlotteriet! Inntektene går til et godt formål og samtidig smaker det godt.

Foredraget - "Nansen - politiker og humanist" -Carl Emil Vogt, Historieforsker, ph.d. ved UiO

 • Introduksjon av Bjørn (Søsveen)
  • Fridtjof Nansen ble født 10. oktober 1861 og feires i høst ved sin 150-årsdag. Vi valgte å fokusere på hans humanistiske innsats og tok derfor kontakt med Nobelinstituttet som anbefalte dagens foredragsholder Ph.D. Carl Emil Vogt.
  • Carl Emil Vogt er historiker. Han utga i 2007 boken "Nansens kamp mot hungersnøden i Russland" på Aschehoug Forlag, delvis basert på tidligere ukjent russisk arkivmateriale. I 2010 disputerte han ved Universitetet i Oslo på en avhandling om Nansens humanitære arbeid. I forbindelse med 150-årsjubileet for Nansens fødsel høsten 2011 er han ute med biografien "Fridtjof Nansen: Mannen og verden" på Cappelen Damm Forlag.
 • Debatten
  • Lise (Høst) - Nansen var antagelig utsatt for et enormt stress; først i isen mellom '91-93 og deretter ut på reiser i '97. Kan dette ha vært årsaken til hans sammenbrudd i USA?
  • Audun (Bell) -Hvordan var operasjonen i Øst-Europa organisert?
   • Nansens organisasjon var en paraplyorganisasjon, et koordinerende organ. Røde Kors, Redd Barna etc. var utøvende organer
  • Morten (Bjerkan) - Hva var Nansens betydning i 1905?
   • Refererte til statu i London på en haug av Nansenpass
  • Hilde Sofie (Hamre) - Nansen er profilert i Svartor-hytta til medisinerstudentene. Studerte han medisin?
   • Han var utdannet nevrobiolog
  • Terje (Johansen) - Hva var Nansens holdning til krig? Han var jo ikke pasifist?
   • Han var en idealist og en realist
 • Rykende ferske eksemplarer av biografien var tilgjengelig for kjøp av medlemmene.
 • Andre linker

  Avslutning - Takk for foredraget og overrekkelse av klubbens Valpolicella.

  (Kristian)

   ##################################################### #####################################################