Møtet 5. oktober 2011

Author:
Eva (Fosse)
Published on:
05.10.2011
Abstract:

"Driftige damer i menns verden" - Gunnar Jerman, redaktør.

Content:

Møteåpning

 • Haakon (Eriksen Haraldsrud) ønsket velkommen og takket Torill for dagens middag og fremmøteansvarlige Gunnar, Finn og Brit som har sørget for trivelig atmosfære. Spesielt velkommen til dagens foredragsholder, redaktør Gunnar Jerman.
 • Jeg har vært på elgjakt i halvannen uke og har derfor lite å si om samfunnet utenfor skogen. Men fra skogen kan jeg si: det er godt med elg, jegere og hunder er slitne, været, natur- og dyreopplevelser har vært gode og har gitt god fysisk og mental helse.

Gjester

 • Gunnar Jerman, foredragsholder

Lystennerinnlegg - "Om frustrerende kundeservice (KS).." - Sigurd (Olsvold)

 • Du har kjøpt et produkt og trenger hjelp. Ringer KS, venter en halv time og kommer til Anita fra Røst eller Gunnar fra Kautekeino. Velmenende, men ikke tilstrekkelig skolert. Og kommer aldri til den samme når du ringer igjen.
 • Eksempler: 20-talls samtaler med Canal Digitals såkalte "kundeservice" 06090 sist sommer. På hytten har vi parabolantenne tilknyttet Canal Digital.
 • En kveld: No signal. Ringer 06090. Etter 15 min.: "vi vil gjerne bli bedre og tar derfor samtalen opp på bånd for bruk i opplæringen". Halv time: Gunnar fra Røldal mente det måtte være dekoderen. Må skiftes. Kjøp ny. 2000 kroner. Den kom men ble returnert omgående fordi vårt barnebarn hadde fått TVen i gang! Likevel purring og betaling - det eneste som fungerer for kundeserverne er fakturering, purringer, gebyr og inkasso!  
 • Nye KS frustrasjoner om antennekoblinger, parabolantennen, gå til lokal TV-butikk, nummer på dekoder? Krype på gulv med lykt, papir, blyant, men KS ventet ikke! Lang ventetid, KS: oppgi nummer så skal vi ringe tilbake. Det skjedde ikke! OSV.
 • Ville finne hvem som var markedsdirektør og skrive til ham for å gi gode råd om å bli bedre, som de vil bli. Men umulig å finne på Google Chrome eller Gule sider..
 • Bedrifter kan spare utgiftene til CRM, costumer relations management.
 • Tenne lyset for Folkereisningen for kundeservicemobbing? Fri oss fra kundeservice? Eller kanskje mobbeminister Kristin Halvorsen vil hjelpe oss?

Merkedager 

 • Ola (Lundgaard)  9. oktober;
 • Gunnar (Svendsen) 11. oktober.

Medlemmer tilstede:  25. 12 middager.  Vinlotteri: kr. 1040,-.

Klubbsaker / Rotarysaker

 • Haakon: Distriktssamlingen 15.-16. oktober i Oslo. Fra OVRK: Knut (Søraas), Kristian (Kristiansnen), Anne (Torsvik) og Haakon. Nyttig for interesserte. Gjerne flere fra OVRK. Kontakt Anne som koordinerer påmelding.
 • TRF-seminar 6. desember i Vestheim Rotary Klubb. Morten (Bjerkan) koordinerer påmelding.
 • På kommende Distriktskonferanse skal man stemme over utvidelse av rotarytesten fra 4-way til 5-way Rotarytest med et femte punkt "Bærekraftig utvikling". Vi har tidligere besluttet å stemme JA.ng til oss.
 • Vårt medlem Kai (Didriksen) har dårlig helse og bor på institusjon. I samråd med hans tilsyn er han strøket fra vår medlemsliste.
 • Audun (Bell) og Harry (Rødner) har fått permisjon frem til våren.
 • Jostein (Osnes) har meldt overgang til en klubb i Bergensområdet.
 • Viktigste arbeid for vår klubb nå er å rekruttere nye medlemmer. Gjør en ennsats ved å invitere nye mennesker til våre klubbmøter.
 • På neste møte, 12. oktober, kommer lederen av Distriktets Mangfoldskomite, Terje Engelhardtsen, president i Akersborg RK. Han vil redegjøre for arbeidet. Møt opp!
 • En brosjyre for vårt prosjekt Young Friends er ferdig og blir presentert av Arbeids- og styringsgruppen på møtet 12. oktober. Kopi legges på bordene i dag.
 • Eivald (Røren) har nettopp gjennomgått nok en behandling for sin sykdom. Velkommen i klubben..

Tigris

 • I stedet for Tigris får vi en kort beretning fra Anne Marie (Hadenius) og Svennik (Høyer) som har vært på reise i Østerled:
 • Svennik: Invitert av universitetet i Ulyanowsk som ville betale opphold for oss mot at jeg holdt et foredrag om Fridtjof  Nansen. I Nansen-året er han aktuell i Volga-distriktet hvor han utførte omfattende nødhjelp. Jeg holdt også et foredrag om mitt fag i Academy of management og fikk derfor reisen betalt av Universitetet i Oslo.
 • Anne Marie: Vi benyttet anledningen til å treffe rotarianere. Tidligere medlem i SRK, Vladimir Kalugin som bor i Moskva, ordnet med kontakter. Vivar gjester i en rotaryklubb med 25 medlemmer, mange kvinnelige, Den holdt sine møter i en italiensk restaurant. Fikk servert fin lunsj.  Klubbmøtene hadde ikke program, men mange prosjekter med innsats for barn.  I Toglatti møtte vi en rotarypresident. 

Foredrag - "Driftige damer i menns verden", Redaktør Gunnar Jerman

 • Presentert av Eivind (Bordewick): Redaktør Jerman har vært journalist i dagspressen og informasjonsdirektør i Norges Eksportråd. Var generalkommissær på verdensutstillingen i Vancouver i 1985 og ledet arbeidet med Norges paviljong i EPCOT-senteret i Florida. Har skrevet flere bøker, bla. om norsk kunst, oppfinnelser, Akerselva, Løvenskiold-Vækerø og sist: Kvinnelige pionerer i menns verden. Medlem av Ekeberg RK.
 • Jeg skal fortelle om kvinner med ulik bakgrunn. En ble headhuntet til ekteskap 16 år gammel. En ble sykepleier ved en misforståelse. Deres skjebner kom frem da jeg skrev om Vækerøs historie hvor kvinner er viktige.
 • I slutten av 1700-årene kom tre menn til Norge fra Tyskland, Wedel, Anker og Leopoldus (som fikk navnet Løvnskiold da han ble adlet pga løven i sitt våpenskjold).
 • Disse innvandrerne eide ikke nålen i veggen, men giftet seg med de rikeste piker i landet. Kvinner brakte dem dit de var.
 • Anna Krefting, eier av Bærums Jernverk, ville sikre arvefølgen. Da hennes eldste sønn, Herman, var 43 år, søkte hun etter et passende koneemne og fant en navnesøster, Anna Vogt, 16 år gammel. Herman døde 13 år senere. Da hadde Anna (1683-1766) født fem barn. Som sin svigermor ble 29 år gamle Anna sittende alene igjen med ansvaret for små barn og en av Norges største industribedrifter. Den jobben klarte hun meget bra. Hun forble enke, Ville ikke komme under mannlig formynderskap. Hun bidro til at Karl XIIs felttog på Ringerike i 1716 ble en kostbar fiasko for Sverige.
 • Mor Sæther - Anne Johannesdatter Wiger (1791-1856) var den tids Snåsa-mann. Hun var gift med vaktmesteren ved Anatoimi-instituttet. Mot å servere legene kaffe og vaske deres tøy fikk hun følge undervisningen på instituttet. Hun fikk rettledning i medisin av prosektor, doktor Jens Essendrop Knoph, fikk være tilstede ved hans operasjoner og lånte medisinske bøker. I 1827 var det bare 120 leger i Norge, 80 var i byene, bare 40 i resten av landet. Mor Sæther behandlet syke mennesker, ofte oppgitt av legene som uhelbredelige. Pasienter fra alle samfunnslag. Snek seg inn på Rikshospitalet da Henrik Wergeland lå på sitt siste. Behandlet ham. Wergland skrev et dikt med 11 vers etter besøket. Siste vers: Jeg trænde Draaber smagte/ og deraf Følgen blev/ de tre Minutters Helse/ hvori jeg skrev dette. Hun ble utsatt for mye motstand og rettssaker. Var en forløper i kampen for at kvinner skulle få studere medisin. Christine Bonnevie ble første kvinnelige professor i medisin i 1912, men det måtte et hastevedtak til får å åpne for kvinnelig professorat.
 • Cathinka Guldberg (1840-1919) ble sykepleier ved en misforståelse. Hun stelte hjemme fordi mor og stemor døde tidlig. Var forlovet men det gikk overstyr. På sitt dødsleie røpet stemor nr. 2 at hun hadde underslått all korrespondanse fra forloveden. Cathinka tok det som et tegn. Et kall til diakonissetjeneste ved Kaiserswerth i Tyskland. Hun bygget opp Diakonissehuset på Lovisenberg i Oslo. Sto for all norsk. sykepleieutdannelse de første 22 år.
 • Fredrikke Tønder Olsen (1856-1931) som startet Kristiania Viserguttkontor.
 • Synnøve Finden (1882-1957) startet osteproduksjon.
 • Lone (Abelone Karina) Møgster (1883-1975) en engel i natt og tåke. Tapper NN-fange som spredte optimisme og holdt liv i sine medfanger.
 • Laila Schou Nilsen (1919-1998) allsidig idrettsutøver som vant OL-gull i 1936.

Eva (Fosse)

##################################################### #####################################################