Møtet 12. oktober 2011

Author:
Margrethe (Lied)
Published on:
12.10.2011
Abstract:

"Om Rotarys mangfoldsarbeid" - Terje Engelhardtsen, President i Akersborg RK, forfatter.

Content:

Møteåpning

 • Presidenten, Haakon (Eriksen Haraldsrud) ønsket velkommen, takket Torill for nok en nydelig middag. Takk til alle for bidrag til klubbkassa gjennom middagskjøp. Spesiell takk til fremmøteansvarlige: Gunnar, Gunnel og Brit.

Gjester:

 • Spesielt velkommen til hovedgjesten i dag: Terje Engelhardtsen, leder av Mangfoldkomiteen i vårt Rotary-distrikt og president i Akersborg RK.
 • Ole Wilhelm Munthe-Kaas.
 • Frk. Småland (Ursulas datter)

Merkedager:

 • Arne Olav (Brundtland), 75 år 16.oktober.

Medlemmer til stede: 28 fremmøtte, 13 middager solgt, Vinlotteri innbrakte kr.: 810,-.

Lystenner: "Om lavkarbo og annet diettpress - er det sunt?"-  Kirsten (Bugge Thorkildsen).

 • Avisene flommer over av artikler om viktigheten av lavkarbo-dietter. Ikke alle forstår hensikten. Leste om en dame som spiste så mye bacon og andre fettholdige produkter at hun gikk opp i stedet for ned i vekt. Neppe sunt i lengden.

Rotary-saker:

 • Rotary Institute (RI)på Lillestrøm 7.-9. september. Anne (Torsvik) deltok på seminar på Rotary Institute. Hennes beretning finnes på klubbens hjemmesider.
 • OVRK deltok med vårt YoungFriends-prosjekt på House of Friendship i tilstøtende lokaler til RI. Prosjektet får mye oppmerksomhet, og støtte fra alle hold innen Rotary. Debriefing-møte etter klubbmøtet i dag.
 • Rotary International har valgt ut vårt Young Friends-prosjekt s(YF) om det eneste prosjektet som får presentere seg på International Assembly i San Diego i januar 2012. Petter (Rasch) vil være vår ambassadør i San Diego, og presenterer YF der.
 • Distriktssamling kommende helg i Oslo: Anne (Torsvik), Knut (Søraas), Kristian (Kristiansen), Eivind (Bordewick) og undertegnede deltar lørdag. Anne og Knut deltar på årsmøtet søndag.
 • TRF-samlinger foregår utover høsten. Påmelding til Morten (Bjerkan).

Klubbsaker:

 • I forbindelse med at vårt YF-prosjekt presenteres ved tre House of Friendship (Lillestrøm, Oslo og San Diego), er det utviklet diverse profileringsmateriell: En rullende Power Point-presentasjon, brosjyre og posters som vist her i dag. Stor takk til Kristian (Kristiansen), Petter (J. Rasch), Per Erik (Strømsø) og Anne (Torsvik) for dette, og for deres bemanning av standen på Lillestrøm.
 • Det arbeides med å designe nye vimpel etter navneskiftet. Forslaget med Schafteløkken som symbol, ligger på bordene. Eventuelle tilbakemeldinger kan gis til Kommunikasjonskomiteen ved Margrethe (Lied), eller til Kirsten (Bugge Thorkildsen) som "teknisk ansvarlig".
 • Det er utviklet maler for klubbens brevark, PP-presentasjon, visittkort, underskrifter i klubbens navn på eksternrettet e-post, etc. Alt finnes på våre hjemmesider.
 • Distrikt 2310 inviterer unge yrkesutøvere til Brasil for et 4-ukers utvekslingsprogram. Informasjon på bordene og på klubbens hjemmesider.
 • Har fått forespørsel fra en Rotaryaner i Nigeria som er interessert i å komme i kontakt med norske Rotarianere innen yrkeskategorien fotballtrenere/managers/agenter for å selge fotballspillere.
 • Mulig nytt jazzkonsertprosjekt. Knut (Søraas) orienterer.

Ti-gris

 • Anne (Torsvik)
 • Knut (Søraas)
 • Lise (Høst)

Foredrag: "Om Rotarys mangfoldsarbeid" - Terje Engelhardtsen

Presidenten introduserte kveldens foredragsholder, Terje Engelhardtsen: "Jeg har hatt anledning til å lese noen referater fra komiteens arbeid, og ble ganske så imponert over hva man holder på med. Dette ser for meg ut til å lede fram til nye veier for Rotary, og jeg ønsket derfor at komiteen, ved Engelhardtsen og vår egen Kirsten (Bugge Thorkildsen), skulle informere og involvere oss i hva de holder på med".

Engelhardtsen startet med å spørre om Rotary står overfor en forgubbingsprosess? Hvordan kan i tilfelle klubbarbeidet rundt om revitaliseres? Mangfold står for revitalisering/foryngelse.

Vi er med i Rotary fordi vi ønsker å "doing good in the world". Det er ikke noe galt med kjerneverdiene og idealene til Rotary. Men, er det noe galt med "innpakningen"? Distriktets medlems- og mangfoldskomite består av representanter for syv klubber. Kirsten (Bugge Thorkildsen) er OVRKs representant. Komiteen ønsker å videreutvikle mangfoldet i klubbene, det vil si å satse på rekruttering fra:

 • Ulike nasjoner og kulturer
 • Kvinner og menn fra ulike yrker
 • Spredning på alder og aktiviteter

Mangfold bør være et bærende prinsipp i klubbutviklingen. Hele klubben oppfordres til å ta ansvar for dette.

Rotary ønsker å utvikle seg til å bli en møteplass for morgendagens ledere. Dette skal blant annet utvikles på et distriktstreff 5. mars neste år.

Finnes eksempler på klubber som har lykkes med utradisjonell satsing. Blant annet har Grorud RK utvikles yrkesfaglige mentorer som har kontakt med ungdom som søker yrkesfaglig utdanning. Om kort tid dannes Oslo International Rotary Club

I debatten deltok: Lise (Høst), John C. (Bennett), Anne (Torsvik), Gunnel (Wullstein) og Morten (Bjerkan).

President Haakon takket Terje Engelhardtsen for at han delte viktige tanker med OVRK. Møtet hevet kl. 18.30, etter vinlotteritrekking.

##################################################### #####################################################