Forbrødring på Blindern

Author:
Gisle Hollekim (Aftenposten Aften 03.08.1994 seksjon s. 14)
Published on:
03.08.1994
Abstract:

Skøyen Rotary Klubb inviterte en palestinsk og en israelsk student til Norge. Det ble forbrødring i Oslo-avtalens ånd.

Content:

24. juni i år ankom israeleren Ofer Cassif (29) Oslo sammen med palestineren Imad Ghayathah (28). I seks uker deler de rom på Blindern Studenterhjem. De går på Den Internasjonale Sommerskolen ved Universitetet i Oslo og følger forelesninger om norsk politikk og samfunnsliv. I helgene blir de tatt hånd om avRotary-medlemmer, som åpner sine hjem for gjestene. En slik forbrødring ville knapt vært mulig uten Oslo-avtalen mellom PLO og Israel.

Skøyen Rotary Klubb står bak invitasjonen av de to studentene, og har tatt det økonomiske ansvar for reise og opphold. Koordinator for prosjektet Petter J. Rasch opplyser at flyselskapet El Al har gitt reisen tur/retur Tel Aviv-København, mens DFDS har besørget transporten videre til Oslo. Universitetet har gitt de to gjestene friplass. Den norske ambassaden i Israel har vært behjelpelig med å plukke ut kandidatene.

Verdifullt

- Jeg setter stor pris på å få et slikt opphold i Norge sammen med Imad. Vi lærer hverandre godt å kjenne, og får bedre innsikt i det vi er enige om og det vi ser forskjellig på. Jeg synes også det er særlig verdifullt med samspillet mellom de teoretiske kunnskaper vi tilegner oss gjennom forelesningene, og de praktiske erfaringer vi gjør i møtet med Rotary-medlemmenes familier, sier Ofer.

Han studerer statsvitenskap og filosofi ved Det hebraiske universitet i Jerusalem. Etter planen skal han studere videre i Cambridge eller Oxford med sikte på en doktorgrad i filosofi.

Ofer er neppe helt representativ for israelere flest. Han har ingen sterke følelser for staten Israel. Siden han var 14 år, har han deltatt aktivt i politisk arbeid og er engasjert i kampen for menneskerettighetene i Israel. Han kan godt tenke seg at israelere og palestinere danner en felles stat, men innser at det neppe er mulig i overskuelig fremtid. Oslo-avtalen er et første skritt mot fred, men det viktigste er å bygge opp tillit mellom partene, mener han.

Første gang

- Dette er første gang jeg i det hele tatt reiser utenlands, forteller Imad. Hans familie bor på Vestbredden noen kilometer utenfor Betlehem. Han er i ferd med å avslutte sine studier i historie og statsvitenskap ved Birzeit universitetet nordøst for Jerusalem. Hans plan er å bli lærer ved universitetet.

I motsetning til Ofer er Imad religiøst aktiv. Han regner seg som troende muslim. Imad støtter Oslo-avtalen, men understreker at den alene ikke er tilstrekkelig for å skape fred i regionen.

- Norge har spilt en avgjørende rolle frem til avtalen ble undertegnet. Det er viktig at Norge fortsatt er aktivt med for å sikre en demokratisk og fredelig utvikling, sier Imad, som legger til at det etter hans oppfatning er utenkelig med fred i Midtøsten uten at en palestinsk stat får Jerusalem som hovedstad.

Rekordoppslutning

For Ofer og Imad er Den Internasjonale Sommerskolen en glimrende anledning til forbrødring også med studenter fra andre land. Direktør Einar Vannebo opplyser at det i år er 540 studenter fra 84 land. Dette er det høyeste studenttall noensinne i Sommerskolens snart 50-årige historie. I løpet av denne tiden har det vært 16 000 studenter fra 137 land. Ved siden av å drive kunnskapsformidling på akademisk nivå i en internasjonal sammenheng, skal skolen også være et forum for mellomfolkelig forståelse. Ofers og Imads deltagelse er et godt eksempel på det.

GISLE HOLLEKIM
STIG B. HANSEN (foto)

##################################################### #####################################################