Norsk avismann hedres av Latvia

Author:
Aslaug Bisseberg (Aftenposten Morgen 26.08.1998 seksjon s. 12)
Published on:
26.08.1998
Abstract:

Magnar Enebakk, tidligere direktør i Aftenposten i 30 år, vil bli hedret med Latvias høyeste orden. Overrekkelsen, som finner sted senere i høst, blir foretatt av landets president.

Content:

Aviseventyret begynte i 1992 da Enebakk ved hjelp av Utenriksdepartementet kjøpte et flunkende nytt avistrykkeri i Sverige som han forærte til Latvia. Avistrykkeriet fra Norge trykker i dag 25 aviser. I høst skal bedriften også begynne å trykke bøker. Avisbedriften, som er plassert i landets fattigste strøk, har gitt 50 gode arbeidsplasser. Avistrykkeriet er det største norske bistandsprosjekt til de baltiske land.

Fremdeles står Magnar Enebakk som prosjektleder - avismannen med tusen jern i ilden. Han begynte som offiser og personalsjef i Aftenposten, og fikk etterhvert mange tillitsverv og oppgaver. Han har vært medlem av Norske Avisers Landsforbund og en internasjonal avisorganisasjon i USA. Fire regjeringsoppnevnte utvalg har han vært med i. Også som Rotary-guvernør fikk han utfolde sitt organisasjonstalent. 200 blinde og svaksynte barn i Latvia har fått hjelp gjennom hans Rotary. Skøyen Rotary setter nå i gang et nytt prosjekt, en døveskole i Latvia, med Magnar Enebakk som aktiv medspiller. Om noen dager reiser han til Litauen og Russland for å sette i gang nye prosjekter.

Enebakk roser Utenriksdepartementet for enestående hjelp. Den første som tente på idéen om å kjøpe avistrykkeri til Latvia, var daværende utenriksminister Thorvald Stoltenberg.

- Egentlig begynte det med at jeg i 1991 ble bedt om å holde foredrag på et seminar for baltiske redaktører og avisdirektører, etter initiativ av nordiske presseorganisasjoner. Pressen i de baltiske land hadde veldig vanskelige forhold den gang. Det var ikke snakk om demokrati. Avisene var bundet og redaktørene var undertrykt. Vår oppgave var å frigjøre pressen og hjelpe avisene til å oppnå høy kvalitet. Under mitt første møte med Latvia registrerte jeg mange av problemene i landet. Det ble drivkraften for meg! Som mange andre direktører ble jeg pensjonist 65 år gammel. Jeg aktet ikke å sitte passiv.

- Plutselig fikk jeg en utfordring i Latvia. Å få lov til å jobbe med meningsfylte oppgaver i pensjonistalderen er ikke bare spennende, men en gave sier Magnar Enebakk.

ASLAUG BISSEBERG

##################################################### #####################################################