Sovjetdiplomat opptatt i norsk Rotary

Author:
Gisle Hollekim (Aftenposten Morgen 04.04.1991 seksjon s. 5)
Published on:
04.04.1991
Abstract:

For første gang i Norden er en sovjetisk diplomat opptatt som medlem i Rotary. Det skjedde i Oslo onsdag da førstesekretær Vladimir Kalugin ble medlem av Skøyen Rotary.

Content:

Dette er en historisk begivenhet som ville vært utenkelig før 1985. Kalugin kjenner bare ett annet eksempel på sovjetiske diplomater ellers i verden som har gått inn i Rotary. Det gjaldt den tidligere sovjetiske ambassadøren i Luxembourg. Nå er han tilbake i Moskva og har sluttet seg til den nystiftede klubben der.

Vladimir Kalugin (47) har vært i Norge siden sommeren 1989. I 1990 deltok han aktivt i forarbeidet til opprettelsen av en Rotaryklubb i Leningrad hvor Skøyen Rotary har spilt en sentral rolle. En av dem som bidro sterkt fra norsk side i denne sammenheng, var professor Svennik Høyer, som tok intitiativet til å oppta Kalugin som medlem i klubben.

- Jeg ser med stor glede frem til møtene i Rotary, sier Kalugin.

- Det er ennå for tidlig å vurdere Rotary som bevegelse, men allerede nå ser jeg betydningen av det medmenneskelige fellesskap i organisasjonen og de verdier man ønsker å kjempe for. Jeg kan fullt ut slutte meg til de etiske prinsipper som frihet, dannelse, menneskelig vennlighet, toleranse, hjelpsomhet og medfølelse som Rotary står for, sier Kalugin.

I Norge har hans arbeidsområde vært kontakt med fagforeninger, frivillige organisasjoner, kulturutbytte og kontakt mellom kommuner i Norge og SovjetUnionen. Før han kom til Norge var han bl. a. generalsekretær i Vennskapssambandet Sovjet/Norge og var skandinavisk sekretær for SovjetUnionens råd for fagforeninger. Han har treårig teknisk skole i Riga og femårig høyskole i internasjonale forbindelser.

GISLE HOLLEKIM
KNUT SNARE (foto)

 

##################################################### #####################################################