Kalygin III

Author:
Svennik (Høyer)
Published on:
17.01.2012
Abstract:

Mange av oss som dro til Leningrad i oktober 1989 mente vi sto foran noe stort, ukjent og spennende. Kanskje kunne vi bidra til å starte Rotary i Sovjet!

Content:

At vi tenkte slik skyldtes blant annet en god idé fra Hans B. Myhre. Da Hans var president ba han kulturattacheen ved Sovjets ambassade - Vladimir Kalugin - orientere oss om mulighetene. Det var tillatt nå å danne Rotary i Sovjet, forsikret Vladimir oss. Noen tvilte, men Vladimir hjalp til å samle en gruppe i Leningrad som ville høre oss fortelle om Rotary's ideer - og Vladimir skulle være tolk.

Resten av denne historien står å lese i vår tiårs jubileumsbok. Skøyen RK ble en av charterklubbene til Leningrad RK i 1990, og Vladimir ble medlem av vår klubb (1991-92) resten av sin tjenestetid i Oslo. Da Vladimir dro tilbake  til Moskva var det slutt på dette eventyret, trodde vi. Men det fikk en fortsettelse. Vladimir skaffet seg blant annet to viktige jobber for eksport av norsk fisk til Russland og innen oljebransjen.

Vladimirs første jobb etter Oslo var som viseguvernør for Nenets Autonome region (fylke) nordøst for Arkangelsk. Der tok han initiativet til å starte Narjan-Mar RK og noe senere Arkangelsk RK. Etter hvert fikk han mange oppdrag i  Moskva fra Northoil og Obshemaeksport; han ble leder for Moskvakontoret til Sea Star International og Atlantic Pelagic. Siden 2009 er han generaldirektør i DOF Subsea Arctic og leder nå Moskvakontoret til DOF Subsea Norway. Sist jeg traff ham i Moskva i fjor høst var han på vei til Sakhalin, lenger enn langt øst, der det finnes olje i Okhotsk havet.

Der Vladimir har fart omkring har han snakket business og forhandlet om Rotary. Medlemskapet i Skøyen RK (1991/92) ble raskt omgjort til et medlemskap i  Moskva RK. Senere gjorde Vladimir en like rask karriere innen forettningslivet som i å utvide Rotarysystemet i Russland.

Etter hjemkomsten ble han snart med i styret i Moskva RK og ble 2000-2001 president, det året som den russiske Rotary bevegelsen markerte sitt 10-års jubileum. Han var med å ta initiativet til å starte Ivano RK og var med å danne Murmansk RK, Nizhnij Novgorod RK, Troitsk RK (som ga ham Paul Harris medaljen i 1995),  (byen) Vladimir RK, Volgograd RK, og endelig Moskva-International RK. Kalugin har også vært med å starte to programmer for regelmessig kontakt mellom rotaryklubber internasjonalt, de såkalte ICC (Inter-Country Committe). Han har vært aktiv innen Russland-Frankrike ICC, og nå sist Russland-Skandinavia ICC, som har arrangert i alt 6 møter, blant annet i Vladimir, St. Petersburg, Murmansk, Sødertälje, Kherson i Ukraina og Luleå.  

Den ide Hans B. Myhre opprinnelig hadde og Vladimirs medlemskap i vår klubb, sett i sammenheng med hans senere rotaryaktiviteter er som historien om et lite frø som vokste og ble en skog. De forventninger vi måtte ha hatt på turen til Leningrad ble langt overtruffet av det som senere skjedde.

(Svennik Høyer)

##################################################### #####################################################