Møtet 26. oktober 2011

Author:
Sigurd (Wisløff)
Published on:
26.10.2011
Abstract:

"Norges økonomi - Statsbudsjettet 2012" - Finansminister Sigbjørn Johnsen

Content:

Møtelokalet vårt på Schafteløkken var mer enn vanlig fullt i anledning av foredraget fra kveldens gjest: Finansminister Sigbjørn Johnsen. Foredraget er lagt ut på våre nettsider og kan finnes der.

Presidenten ønsket velkommen og nevnte Rotarys innsats mot poliomyelitt og vår egen klubbs prosjekt «Young Friends»

Sigbjørn Johnsen kastet straks jakken og tok oss med på en tur gjennom forutsetninger for og innretningen av neste års statsbudsjett på sin trivelig Hedmarksdialekt.

Han fortalte om et tiltagende press i økonomien. Lav rente og høy kronekurs krever sine tiltak. Vi har gode dager sammenliknet med mange andre land - men det trenges god rygg for å bære dem.
Grunnlaget for vår velstand har vi lagt selv, men vi er avhengig av handel og andre samhandlinger ved Europa. Om det går galt i EU, er det fare for oss.

Norge er ikke alene i verden.

Det som skjer i Europa har skjedd over tid. Manmge land har hatt underskudd i mange år og har lånt. Det går ikke i lengden.
Finanskrisen økte lånebyrden for mange land. Det gir en stasfinansiell krise mens veksten går ned.

Økonomi handler om tillit. EU må komme ut med noe som gir tillit, og gå fra møter til handling. De har mange vansker: Forskjell mellom Sør- og Nordeuropa, ulike økonomier, mange skal bli enige.
De mektigste land i eurosonen er Tyskland og Frankrike. I Tyskland vil de at långivere - særlig bankene - skal bidra. Frankrike har mange banker med gresk gjeld og er ikke så glad for en løsning med ettergivelse av gjeld. I så fall må kapital gjenopprettes i bankene.

Norge gjør det bra, slik også våre naboer i Nordeuropa gjøre det bra. Vi har prioritert arbeid: Arbeidskraften avgjør Norges framtid.

Utfordringene i norsk økonomi er dårligere konkurranseevne. Budsjettet må ikke presse økonomien.
Holde renten, kjøpe billig og selge dyrt lønner seg for all handel!

Vi har den arbeidskraften som trenges, men må også importere fra EØS. Det store prosjektet for landet er å bevare og utvikle arbeidskraften.

Der er stadig demografiske endringer. Når levealderen går opp må det justeres i velferdsordninger. Det må bli flere arbeidsaktive år. Vi er hjelpeløse ved fødsel og i høy alder. Vi har bygget en velferdsmodell hvor de som er i arbeid betaler for både sin egen og vår alles velferd. Det er derfor viktig å ha mange i arbeid, både i flere år og ved deltagelse av flest mulige.

Budsjettet er godt sydd for å møte 2012. Vi vil overlate arven til våre etterkommere i best mulig stand, og ikke trekke stigen opp etter oss, vi som har fått de gode ordningene. Det er urolige tider nå og det må derfor være bra med et budsjett som er trygt og traust. Økonomien må inngi tillit.

Holdninger, etikk og moral avgjør kvaliteten i samfunnet. God folkeskikk behøver ikke å stå i statsbudsjettet, men er avgjørende for hvordan det går.

 

##################################################### #####################################################