Møtet 2. november 2011

Author:
Margrethe (Lied)
Published on:
02.11.2011
Abstract:

"Internasjonal kvinnehelse" - Berit Austveg, Cand. Med. og samfunnsmedisiner.

Content:

Møteåpning

 

 • Immediate Past President, Kirsten (Bugge Thorkildsen) ønsket velkommen, takket Torill for nok en nydelig middag.

Gjester

 • Spesielt velkommen til hovedgjesten i dag: Cand. Med Berit Austveg
 • Elisabeth Bennett
 • Kristin Bonnevie

Merkedager

 • Eivind Bordewick
 • Per Erik Strømsø

Medlemmer til stede - x fremmøtte, y middager solgt, vinlotteri innbrakte kr.: zzz

Lystennerinnlegg - "Om ord.." - Sigurd (Wisløff)

 • Ord har vært viktige for meg.
 • Forståelsen av dem har vært avgjrørende i mitt yrke som lege og psykiater.

 

Rotary-saker

Klubbsaker:

 • Vi har en komite som jobber med vårt 25 års jubileum, og en elektronisk jubileumsbok. I komiteen sitter Kristian (Kristiansen), Eva (Fosse), Bjørn (Søsveen), Svennik (Høyer), Knut (Søraas), Gisle (Hollekim) og undertegnede. Vi holder i trådene, men klubbmedlemmene må være aktive bidragsytere. Skal boken bli et flott og komplett oppslagsverk, må dere bidra!
 • Vi ønsker små og store bidrag velkommen. For eksempel har vi tatt bilde av alle vimplene og skal legge dem ut. Hva er historien bak vimpelen? Når ble den gitt til klubben og hvem tok i mot på vegne av klubben? Skriv noen ord. Vi er behjelpelig med redigering. Send gjerne til meg.
 • Vi har fått egen billedredaktør til web-sidene våre. Tor Petter (Gulbrandsen) har tatt på seg vervet. Til han kan dere sende alle bilder dere tror vil være aktuelle i boken eller på vår hjemmeside for øvrig.

Ti-gris

Foredrag: Internasjonal kvinnehelse- Berit Austveg, Seniorrådgiver i Statens Helsetilsyn

 • Hildegunn (Bomnes) introduserte kveldens foredragsholder, Berit Austveg
  • Berit er samfunnsmedisiner, har jobbet 12 år som leder for Helsetjeneste for innvandrere i Oslo. Pionerarbeid.
  • Siden ble det internasjonalt arbeid og samfunnsmedisin på heltid. Først Sri Lanka, som faglig rådgiver overfor plantasjesektoren.
  • Berit har også jobbet for Statens Helsetilsyn, som rådgiver for Norad og Utenriksdepartementet.
  • Hun har også jobbet for den norske ambassaden i Tanzania, for å bedre kvinners og barns helse.
Møtet hevet kl. 18.30, etter vinlotteritrekking.
##################################################### #####################################################