Rotary - en utfordring?

Author:
Siri (Fossum)
Published on:
04.06.1997
Abstract:

Etter at jeg ble opptatt som medlem av Skøyen Rotary i 1991, har jeg besøkt en god del klubber hvor jeg har blitt bedt om å fortelle om hvordan det er å være kvinne i Rotary.

Content:

Ikke minst hvordan var det å bli den første kvinne i distrikt 2310. Etter som årene har gått, synes jeg aktualiteten gradvis har avtatt. I dag er det vel egentlig et "ikke tema" i Rotary-sammenheng. Eller som tidligere verdenspresident Bill Huntley sa; "Spørsmålet dreier seg om klassifikasjon og kun det".

La meg likevel se litt tilbake. I en jubileumsbok er det vel nettopp det en skal.

Hvorfor aksepterte jeg i utgangspunktet et medlemskap i Rotary?
- Verdifulle erfaringer gjennom tidligere ektefelles medlemskap i Rotary gjorde meg oppmerksom på den unike organisasjonen Rotary er.. Senere under mitt opphold i Pakistan, ble jeg ut fra yrkesmessig sammenheng invitert til å holde foredrag i "Inner Wheel". Derigjennom fikk jeg også møte pakistanske Rotarianere.

Rotary skal avspeile samfunnets ulike yrkesgrupper. Jeg selv representerer et yrke som svært få i en rotary-sammenheng vet noe om. Slik sett mente jeg at jeg kunne tilføre kunnskaper om dette spesialfeltet.

Tilfredstilles mine behov for samfunnsengasjement ved å være en del av en gjeng mennesker hvor ulik yrkesmessig bakgrunn forener oss?
- Nei, en organisasjon må representere noe mer og ha en videre overordnet målsetning enn bare yrkesmessig tilhørighet, Og det er her jeg kjenner at Rotary idealer angår meg som enkeltmenneske..

Realisering av Rotary mål og idealer er ikke forebeholdt den maskuline del av menneskeheten, men gir rom og plass også for kvinner. De påkaller vårt felles medmenneskelige ansvar; vårt "Service Above Self".

Nå har jeg vært medlem av Skøyen Rotary i snart 6 år. Hvilke erfaringer sitter jeg så med? Stemte forventningene med virkeligheten?
- I begynnelsen kjente jeg at det var en meget uvant situasjon for meg som eneste kvinnelige medlem i Skøyen. Der hadde jo vært en smule lettere dersom det den gang ble tatt opp flere kvinner samtidig. De kom etter hvert; i dag er vi 6, vi skal bli flere!
"Grobunn for kjennskap og vennskap blir lagt i komiteene", heter det. Til dags dato har mine erfaringer i så måte vært utelukkende positive.

Er det noe som virkelig har gjort inntrykk på meg disse årene, så er det virkelig-gjøringen av "Shalom-Salam"-prosjektet, Fra enkeltmenneskers ide om internasjonal forbrødring fram til realisering av prosjektet, -ja, det gir god gjenklang i mine egne tanker. Paragraf 4 i Rotarys målsetting er synliggjort i Skøyen Rotary. Vi har arbeidet for internasjonal forståelse, -om enn på mikro-plan. Denne siden i Rotarys arbeid har virkelig fascinert meg! Det er nok en del av forklaringen på at jeg sa ja til å være leder for internasjonal komité på distriktsnivå 1997/98.

Når jeg ser meg rundt i klubben i dag, ser jeg ikke lenger en "gråkledd masse" som da jeg startet, men en gjeng med trivelige, gode mennesker.

Det skal bli spennende og utfordrende å være deres president i 1998/99!

Siri (Fossum)

##################################################### #####################################################