Om livskvalitet

Author:
Bjørn (Søsveen)
Published on:
13.06.1990
Abstract:

I et 60-årslag nylig holdt eldste sønnen meget god tale for sin far, hvor han særlig fremhevet farens aktive evne til livskvalitet.

Content:

For oss et godt stykke ut i slekten kom dette høyst overraskende ettersom vi i alle år har sett på jubilanten som en litt underlig by-original. Jeg ble derfor sittende å fundere mer og mer på hva livskvalitet er.

Er der mulig å definere begrepet? Ville noen ha fremhevet dette hos meg? Hva er livskvalitet for meg?

Sist lørdag var det rakfisklag hos noen venner. En gammel tradisjon blander seks par som i høyeste grad har funnet en spirituell og fyldig tone sammen. Sent på kveld og etter mye øl og dram kastet jeg spørsmålet om hva livskvalitet er fram for den glade forsamling, men fikk kanskje naturlig nok skuffende liten hjelp, Først og fremst Ett irritasjon over å bli plaget med den slags prøvelser når vi hadde det så hyggelig. De eneste forsøk på svar var " en god og interessant" jobb fra selskapets stadig yrkesaktive yngstemann i 50-årene og en noe ventet bemerkning som "mine barnebarn" fra en nærsittende bestemor.

Så her står jeg uten det svaret og den definisjon jeg målsatte meg å stille med. Kanskje den ærede forsamling her kan hjelpe meg. Dog mener jeg som en livets gourmand at der gjelder "å leve mens vi gjør det". En annen påminnelse som er blitt hengende igjen etter en for mange år siden lest bok av Wilhelm Moberg er "Vår stund på jorden". Jo eldre vi blir jo kortere virker den.

For meg gir det en stor ettervirkning å oppleve Sverre Anker Ousdal som Strindbergs "Faderen", som vi i denne klubben brukte en onsdag før jul til. Eller en stor konsert med min favoritt Gustav Mahler i Filharrnonien sist torsdag. Hva forøvrig med en bjerk med høstgule blader ved Blankvann, de hvite vidder i påsken, de varme skjær i juli, en biltur i Dordogne, den nære familie samler l. juledag.

Listen kan bli skikkelig lang og vi søker og finner sikkert varierende verdier i det som skjer. Kanskje er det livskvalitet å samle på opplevelser, og da ikke nødvendigvis bare de positive. Vi må nok ta med oss og på en måte leve positivt også med våre tunge stunder.

For en som siste halvår har han en særlig tung periode vil jeg derfor bruke anledningen til å tenne mitt lys for noe jeg vil kalle den gode opplevelse.

Bjøm A. Søsveen

##################################################### #####################################################