Møtet 30. november 2011

Author:
Eva (Fosse)
Published on:
30.11.2011
Abstract:

”Grevens tid” - Karsten Alnæs, forfatter

Content:

Møteåpning

 • Haakon (Eriksen Haraldsrud) ønsket velkommen og takket for sist, en særdeles hyggelig lutefiskaften. Takket også fremmøteansvarlige John og Per Gustav, for å lage det trivelig rundt oss. Beklager at det ikke er middagsservering i dag. Vi måtte frigi Torill for andre forpliktelser.
 • En spesiell velkommen til vår foredragsholder, forfatter Karsten Alnæs, som om et øyeblikk og i "grevens tid"  vil ta oss med tilbake i historien.
 • Velkommen også til:

Gjester

 • Inger Bordewich, Akersborg RK
 • Elisabeth Bennett, OVRK Inner wheel
 • Berit Furuholmen
 • Ole Munthe-Kaas
 • Anne Heidal
 • Anny Øksne Eik

Lystennerinnlegg - "Om Lili Marleen.." - Gunnel (Berdal Wullstein)

 • Om den gang musikken ikke fløt fritt og tilblivelsen og historien til Lilli Marlene.
 • Ble diktet av en soldat under første verdenskrig.
 • Ble utgitt i 1939.
 • Ble populær under annen verdenskrig, til tros for at den ble forbudt i Nazi-Tyskland.
 • Krysset fiendenes grenser. Ble sunget på alle fronter.
 • Overlevde krigen og ble oversatt til 48 språk.
 • Tenner lys for at musikk ikke lar seg stoppe av territoriale grenser.

Merkedager 

 • Arne (Corneliussen). Gratulerer!

Medlemmer tilstede:  24.  Ingen middag. Vinlotteri: kr. 1240,-.

Rotarysaker

 • Haakon: I tillegg til andre saker skal vi foreta valg av styret for Rotary-året 2012-13 . Det passer best å ta valget sammen med øvrige Rotary-saker til slutt i møtet.
 • Foredragsholder slipper til så raskt som mulig og må avslutte senest kl. 17.20.

Foredrag - "Grevens tid", Karsten Alnæs, forfatter.

 • Gisle (Hollekim) introduserte foredragsholderen, som er nabo på Nordstrand. Takknemlig for at du kunne komme. Glad for å være din venn.
 • Alnæs: Jeg skal snakke om denne boken: "Grevens tid", som jeg har brukt fire år på å skrive. En tykk bok.
 • Det er en histori roman om årene 1784-1814. Personene er autentiske. Følelser, natur, tematikk er mine egne.
 • Hovedpersonen er grev Herman Wedel Jarlsberg (1779-1840). En spennende figur å følge. En fremmed fugl.
 • Det handler om Euroupas fødselstime. Grunnlov i Norge, Spania, Frankrike. Bygget på menneskerettighetene. Mennesket er ukrenkelig. Frihet for ord, tanke, skrift og religion.
 • Franske, engelske og tyske tenkere var viktige.
 • Greven opplever historien gjennom sin person. Vokser opp i Nederland. Han er midt i Napoleon-krigen.
 • I Norge var det nød og sult. Englands fastlandsblokade lammet handel og sjøfart.
 • Greven opplevet krigen på kroppen. Kom til Norge som 27 åring, ble stattholder.
 • Etablerte et frivillig kompani.
 • Levet i spenningen mellom to systemer, gammel og ny tid, opplevet i eget hjem.
 • Hans far var toppdiplomat, tilhenger av det gamle system. Han holdt hustukt og holdt kone og barn strengt.
 • Hans mor, derimot, var livlig, varm, nær, løsmunnet.
 • Førte til sterk familiekonflikt mens de bodde i London. Det ble brudd, og skilsmisse i 1797.
 • Moren ble tatt hånd om av venner og slekt i Danmark.
 • I to år bodde Herman og hans bror i London med faren, som de rømte fra, 18 og 20 år gamle.
 • Sluttet seg til sin mor i Danmark og gjorde en lynkarriere der.
 •  I 1806, 27 år gammel, kom han til Norge som finansminister/stattholder, for å ordne opp i vanskeligheter på Kongsberg.
 • Traff enearvingen til Bogstad Gaard, Karen, og giftet seg med henne i 1807. Fikk Vækerø i bryllupspresang av hennes far. Hans far ville ikke slippe ham til på Jarlsberg.
 • I 1814 var han på tapernes parti. Ville gå inn i union med Sverige.
 • Greven ble statsminister og stor for Norge. Grunnla en tradisjon i passifisme. Forsvarte grunnlovens prinsipper. Startet Finansdepartementet, Norges Bank. Universitetet.
 • Ble kastet ut av regjerningen etter 7 år. Kom inn i Stortinget, og var president flere ganger.
 • Grev Herrman Wedel Jarlsberg var en stor statsmann. Noe gåtefullt ved ham. Han var en skøyer.
 • Spørsmål/svar:
  • Anne (Thorsvik): Har du tanker om dagens demokratiprosesser i land som ikke har hatt opplysningstiden?
   • Alnæs: Det krever et mye lengre svar enn vi har tid til her. Parlamentets makt er viktig.
  • Mortem (Bjerkan): Hvorfor bllir det ikke Kristian Fredrik statue på Eidsvoll? Ikke 1814 uten ham!
   • Alnæs: Jeg vet ikke. Tror man mistenker Kristian Fredrik for å ha vikarierende motiver. Han var tilhenger av eneveldet.
  • Haakon: Takk for utrolig spennende foredrag. Beundringsverdig at du har ervervet så mye kunnskap og kan formidle det så fint.

Introduksjon til boken av forfatteren

Klubbsaker

 • Vi har belsuttet å gi julestjerner til beboerne på Frognerhjemmet i tillegg til Skøyen Menighet og Sykehjem. Til sammen blir dette 84 julestjerner som Ola (Lundgaard) skaffer til veie til en meget gunstig pris. Takk til Ola for hans engasjement. KLAPP!
 • Guvernøren i vårt Distrikt 2310 har nå sendt ut anmodning til alle klubber i distriktet samt til alle andre distriktguvernører i Norge, om å støtte oppunder vårt Young Friends prosjekt. Det er allerede kommet noen positive tilbakemeldinger.
 • Det er fortsatt mulig å melde seg på TRF-seminar 6. desember. Kontakt Morten.

Tigris

 • Lise (Høst): takker for alle positive tilbakemeldinger om bordpynting til lutefiskfesten!

Valg på klubbstyret for Rotary-året 2012-13

 • Haakon: Iht våre vedtekter har valgkomitéen sendt ut sitt forslag til det nye styret innen de foreskrevne 10 dager. Forslaget finnes i papirkopier på bordene.
 • Valgkomitéen har lagt ned mye arbeid i dette. Jeg foreslår at vi tar et felles valg for hele det nye styret, slik som foreslått, med mindre noen har forslag på andre kandidater.
 • Jeg ber om at de som stemmer imot valgkomitéens forslag, reiser seg.
 • Enstemmig valgt:
  • President: Anne (Torsvik)
  • Innkommende president: Eivald (M. Q Røren)
  • Past president: Haakon (Eriksen Haraldsrud)
  • Sekretær: Per Gustav (Lindeberg)
  • Kasserer: Britt (Helene Sunde Trondsen)
  • Revisor: Bjørn (A. Søsveen)

Eva (Fosse)

##################################################### #####################################################