Møtet 14. desember 2011

Author:
Svennik (Høyer)
Published on:
19.12.2011
Abstract:

Juleavslutning - Medlemskomitéen

Content:

Møteåpning

 • Presidenten Haakon (Eriksen Haraldsrud) ønsket alle hjertelig velkommen og takket alle som hadde medvirket til en festlig ramme og innhold for vårt julemøte som også var det siste i 2011.
 • Takk til Medlemskomiteen og Lise og Torill for planlegging og hyggelig servering.
 • Taffelmusikken var det Elisabeth Solem som hygget oss med. Takk til henne.
 • Vi er inne i en fredfull adventstid. Vi er så heldige at Svein Erik Brodal senere vil lese fra Alf Prøysen for oss. Intet kunne passe bedre.

Gjester

 • Bjørn Andreassen
 • Ingrid Bordewick, Akersborg RK
 • Terje Johannessen, Røa RK

Til stede - 33 medlemmer, 3 gjester

Merkedager

 • Eivald (Røren)
 • Sjur (Borgen)
 • Olav (Krosby)

Lystennerinnlegg - "Om våre bistandsmidler..", Ragnar (Østrem)

 • Ragnar (Østrem) ville reflektere over bruken av vårt nasjonalplagg: nisselua.
 • Nisselua symboliserer for mange julen og minner oss om vår gavemildhet.
 • Det har vært en nasjonal dyd å gi til fattige områder utenlands.
 • Enten gjennom misjonen, helst i gamle dager, men nå først og fremst gjennom statlig u-lands hjelp.
 • Vi opplever likevel at hjelpen misforstås der den havner og mange er de land som ikke har kommet særlig langt videre etter milliarder av investerte midler fra Norge.
 • Mange ganger har hjelpen vært et bidrag til korrupsjon.
 • Den statlig kontrollen her hjemme har ikke alltid vært årvåken.
 • Det er bra at vi søker å skape tillit, fred og fremgang med våre bistandsmidler.
 • Men å trekke nisselua nedover øra, være naiv og late som man ikke ser noe, er ikke fullt så bra.

Tigris

 • Tor Petter (Gulbrandsen) ville bare fortelle Ragnar og andre at han om noen dager reiser på oppdrag til Etiopia på statens bekostning fra Norad.
 • Eivald (Røren)

Klubbsaker

 • John (Bennett) har vært syk og hilser alle så meget. Jeg besøkte ham med blomster fra klubben.
 • Så har vi fått en hyggelig hilsen fra vår nabo Frogner-hjemmet der man takker så meget for julestjernene. Det er som vanlig Ola (Lundgaard) som på klubbens og ikke minst på egne økonomiske vegne sørger for denne tradisjonelle utdeling. Vi takker ham så meget for initiativet og omtanken.
 • Vi har en søknad om medlemskap fra Anne Heimdal. Papirene ligger ute ved inngangen.
 • En av Rotarys nestorer har gått bort. Alf Richard Bjerke var aktiv i oppstarten av flere rotaryklubber, også av vår klubb sammen med Martin (Møllhausen).

Opplesning - "Lørdagsstubber" fra Bind 6 av Alf Prøysens Samlede Verker lest av Svein Erik (Brodal)

 • Prøysen hører lissom julen til. 
 • Prøysen vokste opp på Rudshøgda,  Ringsaker, Nordre Toten ikke langt fra der Brodal bodde som barn og ung. 
 • Svein Erik har den samme dialekt som Prøysen hadde.
 • Prøysen var gårdsarbeider som grisekokk før han fant fram til visene og prosastubbene sine som gjorde ham berømt.
 • Hans bakgrunn var langt nede på den sosiale rangstigen, men som voksen hadde han et omskiftelig yrkesliv i allmennhetens beundrende flomlys.
 • Denne bakgrunnen ga ham en følelse av å være både utenfor og innenfor.
 • Måten han skildrer mennesker i sine viser og noveller bærer preg av dette.
 • Svein Erik leste  så fire novelletter av Prøysen:

Avslutning

 • Forsamlingen sang "Deilig er jorden" unisont og stående.
 • Trekning i vinlotteriet
 • Vi møtes til nytt møte 11. januar 2012
 • God jul og vel hjem
##################################################### #####################################################