Anne Heimdal - Senior Prosjektleder - Decisive

Author:
Anne (Heimdal)
Published on:
09.12.2011
Abstract:

Administrasjon, organisering, prosesskartlegging og effektivisering

Content:

Bakgrunn/utdanning

 • Universitet i Oslo - Cand.mag realfag
 • BI - Endringsledelse Masterstudie
 • BI - Bedriftsøkonom
 • BI - Styrekompetanse

Kjernekompetanse

 • Endringsledelse
 • Prosesskartlegging og dokumentasjon ved endringer
 • Effektivisering av administrative prosesser
 • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi IKT

Tidligere praksis

 • Administrasjonssjef - Diakonhjemmet Sykehus
 • IKT-sjef - Røyken kommune
 • Sjef for avdeling IKT, Dokumentasjon og service i Røyken kommune
 • Seniorkonsulent ISIAS
 • Konsulent ved IKT avdelingen i Braathens Safe

Nåværende forretnings-/interesseområder

 • Effektivisering og dokumentasjon av prosesser
 • Identifisere og utnytte mulighetene i IKT-verktøy
 • Implementering av IKT-verktøy i organisasjoner

Referanser

 • Røyken Kommune
 • Lovisenberg Diakonale sykehus - Hilde Sofie Hamre

Kontaktinformasjon

 

##################################################### #####################################################