Møtet 11. januar 2012

Author:
Margrethe (Lied)
Published on:
11.01.2012
Abstract:

"Menn og prostatakreft" - Dr. Sofie Fosså, Professor UiO

Content:

Møteåpning

 • Presidenten Haakon (Eriksen Haraldsrud) ønsket alle et godt nytt år
 • Takk til Torill for nydelig middag
 • Takk til Sigurd og Tor Petter for å ha organisert møtelokalene i dag.

Gjester

 • Spesielt velkommen til foredragsholder, Dr. Sofie Fosså.
 • Velkommen også til Bjørn Andreassen, Aud Krosby, Regina og Jürgen Margraff

Lystennerinnlegg: "Om hva året vil bringe.." Bent (Aaby)

 • Hva året vil bringe, er det ingen som vet, men på årets første dag ble det innført en rekke nye lover og regler vi må forholde oss til.
 • Som arkitekt er det regelverket regulert i plan- og bygningslover jeg finner spesielt interessant, og dette er en gladnyhet: Alle skal nå få mulighet til å rive sitt eget bare om uten å gå gjennom en stor papirmølle.
 • For øvrig er behovet for kompetanse i norske kommuner stort og økende.
 • Veier, hus, broer, byer, og bygder danner rammene rundt våre liv. Arkitekter og planleggere jobber også med det store bildet, ikke bare med fasader og estetikk.
 • Akademikerne har lagt fram en handlingsplan der de søker "et verdiskapende, inkluderende kunnskapssamfunn". "Statistisk Sentralbyrå har anslått at 80 prosent av den norske nasjonalformuen består av menneskelige ressurser. I et slikt lys får menneskenes kunnskap, kompetanse og holdninger en helt avgjørende betydning, både for samfunnet og for menneskene selv". (Kunnskapssamfunnet (St.meld. nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring).

Merkedager

 • Våre bursdagsvenner fikk sin hyllest allerede ved juleavslutningen, men jeg ser ingen grunn til ikke å hylle våre seniorer en gang til:
  • 2. januar - Sjur Borgen. Gratulerer!
  • 8. januar - Olav Krosby. Gratulerer!

Rotary-saker

 • På neste klubbmøte skal vi ta opp et nytt medlem. Da må dere være tilstede!
 • På neste klubbmøte ønsker jeg også at vi skal ta stilling til om vi skal øke vår finansiering av Young Friends (YF)i år. Vi vil sende dere litt bakgrunnsinformasjon.
 • Kristian (Kristiansen) og Petter (J. Rasch) har nylig lagt ut en oversiktlig rapport fra fjorårets YF på våre nettsider.
 • YF får mye oppmerksomhet for tiden. 16. januar reiser Petter (J. Rasch) til San Diego for å presentere YF, som eneste norske prosjekt, på Rotary Assembly. YF får også bred omtale på NORFOs, D2310s, våre egne hjemmesider og på Facebook. Her bør dere alle ta en titt og glede dere på klubbens vegne. Vi har etablert en egen facebook-gruppe for alle tidligere og fremtidige YF-deltakere. Formålet er å bidra til å holde kontakten og relasjonene mellom YF-deltakerne. På mange måter er det endelige resultatet av YF, avhengig av at det bygges videre på disse relasjonene. Følg med på våre egne nettsider, D2310s sider og facebook-sidene. Gjerne også på Ris nettsider og diverse Rotary Facebook og LinkedIn-grupper.
 • Distriktets Mangfold- og Medlemskomite (vi hadde besøk av lederen, Terje Engelhardtsen, i fjor høst og Kirsten (B. Thorkildsen) er vårt medlem i komiteen) gjør en fremragende jobb. 5. mars arrangerer de distriktstreff på Grand Hotel under mottoet: "Rotary for morgendagens ressurser". Deltakeravgift er kr. 100,-, og gjester går gratis. Meld dere på. Dette blir godt og interessant påfyll for Rotarianere!
 • Det er anslagsvis 878 mill mennesker i verden, hvorav nærmere halvparten har jobb og lever på 8 kroner dager. Det er slike erkjennelser som gjør at vi er Rotarianere og at vi gjør en innsats for å gjøre verden bedre.

Tigris

 • Svennik (Høyer) - har fått barnebarn nummer 2!
 • Knut (Søraas) - oppfordret alle til å se seg rundt etter kandidater til RYLA. De må være rundt 23 - 24 år.

Foredrag - "Menn og prostatakreft" - Dr. Sofie Fosså, Professor UiO

 • President Haakon introduserte Anne-Marie (Hadenius) som igjen presenterte dr. Sophie Fosså som snakket om menn og prostatakreft. Fosså er "verdenskjendis", og har skrevet 750 vitenskapelige artikler, har arbeidet ved Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet. Har forsket på både testikkelkreft og prostatakreft. I 1968 døde alle av testikkelkreft. Det endret seg med et nytt medikament i 1980. Da ble 80 prosent som fikk diagnosen helbredet.
 • Fosså har forsket på hvordan pasienter med prostatakreft lever, og redegjorde for hva som regnes som nytt. Årlig avdekkes rundt 4.300 nye tilfeller, gjennomsnittsalderen til en prostatakreft-pasient er rundt 70 år. Ca 1 av pasienter med prostatakreft dør.
 • Blant risikofaktorene er alder, etnisitet og familiær opphopning. Vær oppmerksom på nytilkomne ryggsmerter hos eldre menn.
 • Mange dilemmaer knyttet til behandlingen. Blant dem: Kostnader, helbredende behandling, symptomlindrende behandling/livsforlengende behandling, risiki for unødvendig overbehandling, når skal man starte sluttbehandlingen?

Avslutning

 • Trekning av vinlotteri til slutt og takk for i dag. Vel hjem!
##################################################### #####################################################