Møtet 18. januar 2012

Author:
Eva (Fosse)
Published on:
18.01.2012
Abstract:

"Syria: Fra diktatur til borgerkrig og tilbake?" Kai Kverme, prosjektkoordinator Midt-Østen-studier ved Universitetet i Oslo

Content:

Møteåpning

 • Haakon (Eriksen Haraldsrud) ønsket velkommen og takket Torill for god middag, Brit, Sigurd og Finn for organisering av møtelokalene og ikke minst Medlemskomiteen for organiseringen av seremonien for medlemsopptak.
 • En spesiell velkommen til vår foredragsholder, Kai Kverme, prosjektkoordinator for Midt-Østen-studier ved UiO.
 • Velkommen også våre andre gjester, Anne Heimdal og Bjørn Andreassen.

Gjester

 • Anne Heimdal, opptas som medlem i dag.
 • Bjørn Andreassen

Lystennerinnlegg: "Om bistandsmidler.." - Ola (Lundgaard)

 • Haakon: Medlemskomiteen har bedt meg presisere at et lystennerinnlegg skal være på maksimum 3 minutter. Dette skal håndheves med styrke.
 • Ola: Minnet om et foredrag i klubben for noen år siden av Høyre-politiker Paul Thynes som snakket om støtte til u-land, mest til Tanzania, som kom på gale hender. Det fortsetter. Nå får Brasil mest.
 • I 2010: 27 milliarder - går pengene dit de skal?
 • Store behov her hjemme. Helsekøer osv.
 • Tenner lys for at Norge må ta bedre vare på vår økonomi og holde bedre rede på våre bidrag til utlandet.

Merkedager  

 • Ingen

Medlemmer tilstede:  26.  17 middager. Vinlotteri: kr. 1300,-.

Rotarysaker / Klubbsaker

 • Haakon: I dag dropper jeg både Tigris og Rotarysaker til fordel for høytidelig opptak av et nytt medlem: Anne Heimdal. Faddere er Hilde Sofie (Hamre) og Bent (Aaby). Jeg ber sermonimesteren, Finn (Bjerke), føre prosesjonen hit.

Opptakssermoni

 • Nic (Zwetnow) spiller. Prosesjonen går frem.
 • Haakon: Velkommen! Jeg ber fadder Hilde om å presentere Anne Heimdal for oss.
 • Hilde: Hilser fra den andre fadderen, Bent, som har reisefravær. Anne er 53 år gammel, født i Oslo, er cand.mag. i realfag, UiO og bedriftsøkonomi samme sted. Har arbeidet med IKT-ledelse i Røyken kommune, ISIAS og Braathens Safe. Nå er hun administrasjonssjef ved Diakonhjemmet sykehus.
 • Haakon takker for presentasjonen og leser fra Oslo Vest Rotaryklubbs vedtekter.
 • De tre viktigste grunnprinsippene: Klassifikasjonsprinsippet, Rotasjonsprinsippet og Fremmøteprinsippet.
 • Opptatt av å gagne andre og hverandre. RI-presidentens moto 2011/12: "Reach within to embrace humanity" tolker jeg som at vi må gi av oss selv for å kunne hjelpe andre.
 • Anne: Takker for tilliten. Har vært på noen møter. Imponerende program, utvider horisont. Kjenner til Rotary gjennom familiemedlemmer. Gagne andre er viktig. Jeg har deltatt i flere hjelpeprosjekter.
 • Forsamlingen reiser seg. President Haakon fester Rotary-merket på Annes jakke.
 • Haakon: Jeg ønsker deg velkommen som fullverdig medlem i vår rotaryklubb og ønsker deg lykke til som rotarianer. Ber faddere følge opp. Håndtrykk og klapping.

Foredrag -"Syria: Fra diktatur til borgerkrig og tilbake?" Kai Kverme, prosjektkoordinator for Midt-Østen-studier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, UiO.

 • Bjørn (Søsveen) introduserte foredragsholderen for Audun (Bell) som har reisefravær.
 • Kverme har mastergrad i arabisk, og har vært flittig brukt i media når situasjonen i Syria skal belyses. Han har aldri vært i en rotaryklubb før, og jeg har sagt at vi trenger nye medlemmer.
 • Kverme: Takk. Jeg skal snakke til en helt annen forsamling enn det jeg er vant til..
 • Prosjektet jeg leder behandler nye og ideologiske trender i Midt-Østen.
 • Jeg har bodd mange år i Libanon og har også bodd i Kairo.
 • Syria: Kort kikk på historien som er viktig for å forstå dagens situasjon.
 • Da det ottomanske riket gikk i oppløsning etter 1. verdenskrig, tok Frankrike over styringen av Syria - og tillot alle religioner, flest sunnimuslimer. Minoriteter er alaouitter, kristne og andre. Med fransk styre kom sunnimuslimene i posisjoner. Men minoriteten, alaouittene, religionen til far av dagens president, Hafez al-Assad, satset på det militære.
 • 1949-54 var det flere enn 20 militærkupp. Ekstremt ustabilt. Det var Nassers 10-år. Egypt var arabisk leder. Slår seg sammen med Syria. Den forenede arabiske stat.
 • Nye militærkupp i 1961, 1962 og 1963. Kuppet i 1963 ble iverksatt av offiserer tilknyttet det radikale Baath-pariet med en sosialistisk-orientert politikk.
 • Baath-partiet ble splittet i en moderat og en ekstrem fløy. Den ekstreme sto bak et nytt militærkupp i 1966. Blant kuppmakerne var general Hafez al-Assad som i 1970 tok makten i et palasskupp.
 • Han ville rette opp uretten etter seksdagers-krigen. Hovedtanken var å få tilbake Golan-høydene. Alt handler om det.
 • Borgerkrigen i Libanon i 1990, med den syriske hær som reell okkupasjonsmakt. Syria ser fortsatt på Libanon som en del av Syria.
 • Dette bygger på legitimert motstand mot Israel.
 • Hafez al.Assad bygget opp allianser med restene av det gamle handelsskapet.
 • Han døde i 2000, og ble etterfulgt av sønnen Bashar.
 • Man håpet at president Bashar al.Assad ville åpne for politisk pluralisme. Det ble kalt Damaskus-våren. Det ble diskusjoner om kulturelle spørsmål og ønsker om forandring.
 • Men Syria er nå et av de mest autoritære land i Midt-Østen. All opposisjon er utryddet.
 • Annen situasjon enn i Tunisia og Egypt. Syria senter i det meget urolige Midt-Østen. Verden er redd for å destabilisere. Egypt og Tunis er ikke så autoritære.
 • I Syria blir opprør slått ned på en langt mer brutal måte enn i Egypt og Tunisia. Hæren er fullstendig dominert av alaouittene = regimet.
 • Assad-familien er det gamle borgerskapet. Opprør i landet skjer der Assad-familien står sterkt.
 • Men man klarer ikke å slå det ned. Opposisjonen er i eksil. Demonstrasjoner oppstår spontant blant alminnelige mennesker. Gjør det umulig å slå ned på det.
 • Dette fortsetter uten at Vesten gjør noe med det - i redsel for destabilisering.
 • Kommentator: "Gud vet hva som kommer i stedet for Assad-regimet!"
 • Europa har tatt til fornuften med sanksjoner mot oljeindustrien. Det rammer Syria hardt.
 • Tyrkia, som fikk Syria inn i varmen, har satt foten ned. Har en nøkkelrolle. Sleper resten av verden etter seg.
 • Den arabiske liga på banen - er en vits. Skal stanse voldsbruk. Ingen ting skjer.
 • Mer klart nå enn noen gang tidligere. Assad er ferdig. Redselen i folket er borte. Regimet har ikke kapasitet til å slå ned. Det blusser opp over alt. Det som er av opposisjon, har klart å forene seg.
 • Har dannet "Det syriske nasjonalrådet". Går for frie, demokratiske valg.

Spm/Svar

 • Bjørn: Hva kommer etter? Blir det sharia-lover?
 • Vil variere veldig fra land til land. Det muslimske brorskap har programfestet et pluralistisk demokrati. Det vil stå fast i Syria med 70% sunni 15% kristne og mange minoriteter. Mer pluralistisk enn Egypt.
 • Margrethe (Lied): Assad har vestlig utdannelse. Er han marionett for generalene?
 • Både/og. Styres av den lille klikken som har rasket til seg makten med noen gamle folk fra hæren.
 • Sjur (Borgen) Kvinnenes situasjon?
 • De kan kjøre bil. Har legitimert seg på å opprettholde de sekulære verdier. Ellers blir de overtatt av fundamentalistisk islam.
 • Per Erik (Strømsø): Hva blir løsningen?
 • Gullspørsmålet! Assad er ferdig. Jeg ønsker ikke å spekulere. Nå går det mot slutten. Sanksjonene virker. Hvis India og Kina går inn med sanksjoner, går det raskt. Avhopping fra regimet øker. Landet holder på å gå konkurs. Har ikke lenge igjen.

(Eva Fosse)

 

##################################################### #####################################################