Møtet 25. januar 2012

Author:
Svennik (Høyer)
Published on:
25.01.2012
Abstract:

"Romerike klimagruppe: samarbeide om solcelleprosjekter?" - Henry Kjell Johansen, Leder

Content:

Møteåpning

 • President Haakon (Eriksen Haraldsrud) ønsket alle velkommen og takket de som hadde forberedt møtet og servert maten.
 • Velkommen særlig til vår foredragsholder Henry Kjell Johansen som leder Romerikes Rotary Klimagruppe som er et samarbeid mellom 9 Rotary klubber.

Til stede:  26 medlemmer

Gjester

 • Bjørn Andreassen
 • Henry Kjell Johansen, Skedsmokorset RK
 • Micke Bernakiewiez

Merkedager: Ingen

Lystennerinnlegg: "Om The Rotary Foundation - TRF" - Morten (Bjerkan)

 • Morten ville minne oss om Rotary Stiftelsen og dens formål som er fredsskapende arbeid
 • Hans innlegg er vedlagt dette referatet.

Rotarysaker

 • Vår "Young Friends" opptreden på det internasjonale guvernør møtet i San Diego var en suksess.
  • Vårt "Young Friends" prosjekt har fått flere gaver: Oslo Rotary Klubb støtter med 37 000 kroner, Nordberg RK støtter med 10 000 kroner.
  • Vi prøver å få med flere klubber som partnere.
  • "Young Friends" prosjektet har søkt styret om en ekstrabevilgning på kr. 50 000 i tillegg til de 50 000 som allerede er gitt prosjektet.
  • Underskuddet skyldes bl.a. at Universitetet har mistet sin prosjektfinansiering fra stiftelsen Fritt Ord.
  • Styret går inn for ekstrabevilgningen.
  • Møtet sluttet seg spontant til denne tanken.
 • "End Polio Now" har nådd sitt mål på US$ 200 millioner.
  • Bill Gates ga ytterligere US$ 50 millioner og har totalt bidratt med US$ 405 millioner.
 • Vestheim RK, som er vår fadderklubb, fyller 30 år.
  • Vi bør overveie en fødselsdags present.
 • Medlemskomiteen ønsker at flere medlemmer kommer en halvtime før møtet for å skape hyggelig samvær og økt samhold.

Tigris

 • Lise (Høst) minnet om at vi måtte styrke kontakten med Rotaract.
  • Vi har invitert Gimle Rotaract til å komme 11. April.
  • Ellers så minte Lise oss om tilbudet om et PC kurs på eldresentret nede i bakken.
 • Anne (Torsvik) mente End Polio prosjektet vil fortsette, fordi polioen ennå ikke er helt utryddet.
  • Oslo RK og andre klubber har fått tillatelse til å flombelyse Grand og Viklersundsbakken under VM der med det glade budskap at målet for innsamlingen til End Polio var nådd.
 • Gunnar (Svendsen) fortalte at Seniorsaken Frogner vil holde en jazzkonsert i Frogner eldresenter nede i bakken med kåserier om musikken.

Foredraget - "Romerike klimagruppe: samarbeide om solcelleprosjekter?" - Henry Kjell Johansen, Leder

 • Dagens foredragsholder ble introdusert av Per Gustav (Lindeberg)
 • Det er betryggende at Henry Kjell Johansen er sivilingeniør fra NTH, han vet hva han snakker om.
 • Foredragholderen begynte med en personlig opplevelse fra MIT (Massachusetts Institute of Technology) under den første månelandingen.
 • Det var en stor begivenhet å følge landingen på et slikt sted og dermed våknet interessen min for romteknologi.
 • Satteliter er et viktig verktøy til å overvåke utviklingen i jodens klima.
 • Det er utrolig hvilke informasjoner om jordens geografi og klima som vi kan hente ned.
 • Men det krever store datamaskiner for å dechiffrere de data som sattelitene sender.
 • Vårt Rotaryprosjekt startet i 2007 etter rapporten fra FN's klimapanel.
 • Ytterligere insitament fikk vi gjennom et guvernørmøte i Finland og Skøyen RK's møte i Gamle Logen.
 • Skedsmokorset RK engasjerte ytterligere 9 klubber og Rotaract og Distrikt 2260 prioriterte prosjektet.
 • Vårt prosjekt blir hovedtema på neste Distriktsmøte.
 • Etter ha sett vårt prosjekt har den innkommende RI presidenten formulert følgende slagord The Greening of Rotary.
 • Spørrerunden
  • Jon (Bennett) spurte om man hadde søkt NORAD om støtte til solcelle prosjektene i Afrika.
   • Svar: Det hadde man, men det var så mange krav man ikke hadde innfridd ennå til å utløse slik finansiering.
  • Anne (Torsvik) ville vite hva som gikk galt i Mali.
   • Svar: Kvinnene i landsbyen fikk instruksjoner og drev det hele, men vi fant ingen lokal Rotaryklubb som samarbeidspartner. Dette var en av betingelsene for ytterligere støtte som vi ikke greide å innfri.
  • Ola (Lundsgaard) mente lokal oppfølgning og vedlikehold av prosjektene var svært viktig.
 • President Haakon (Eriksen Haraldsrud) takket for en imponerende presentasjon og lovet at Oslo Vest RK skulle følge opp dette prosjektet.

(Svennik Høyer)

##################################################### #####################################################