Møtet 1. februar 2012

Author:
Kristian (Kristiansen)
Published on:
01.02.2012
Abstract:

"Hva er humanisme?" - Dag Hareide, Leder av Nansenskolen, Lillehammer

Content:

Velkomsthilsen

 • Velkommen til et nytt møte i klubben. Takk til Torill for nok en god middag og takk til Gunner og hans medhjelper for å stelle i stand møterommene
 • Spesielt velkommen til vår foredragsholder Dag Hareide, leder av Nansenskolen på Lillehammer

Gjester

 • Bjørn Andreassen
 • Brit Stenberg - SDkøyen Inner Wheel

Merkedager

 • Agnes Beate (Steen Fosse)
 • Presidenten Haakon (Eriksen Haraldsrud)

Lystennerinnlegg - "Om ett menneske's liv.." - Finn (Bjerke)

Klubbsaker

 • Sekretærbytte
 • Ny "Young Friends" styringsmodell - Styringsgruppen legges ned og et prosjektråd opprettes med deltagere fra
  • Andre klubber som sponser prosjektet
  • ISS, Nansnenskolen og RD2310 inviteres til å delta
  • Prosjektkomitéens leder blir OVRK's deltager i rådet
 • Jubileumspresang til vår Fadderklubb Vestheim RK (30 år 23. februar 2012) - venter fortsatt på gode ideer
 • Det er en stund siden vi snakket om TRF's Avtalegiro. Når Bill Gates bidrar med over 400 mill. USD, burde hver og en av oss kunnebidra med NOK 600 per år.
 • Distrikt 2310 øsnker samarbeid med NHO
 • Maridalen RK InterCity møte 2. februar

 

Tigris

 • Anne-Marie (Hadenius) - Marcialonga
 • Hilde Sofie (Hamre) - Medlemskomitéen besøker andre klubber
  • Akersborg RK - imponert over medlemsrekruttering (30-43 år)
  • Last ned App for å finne Rotary klubb nær deg
  • Skype med Video fra klubbmøtene
 • Anne (Torsvik) - Ekstra bilett til "La Boheme"

Foredrag - "Hva er humanisme?" - Dag Hareide, Leder av Nansenskolen, Lillehammer

 • Dag Hareide (født 24. februar 1949) er en norsk forfatter, humanist, nødhjelpsarbeider, naturvernforkjemper og organisasjonsleder. Han er rektor ved Nansenskolen - Norsk Humanistisk Akademi.
 • I Grunnlovens paragraf 2 står det at Norge bygger på "vår kristne og humanistiske arv".
 • Humanisme er også i formålsparagrafen for Nansen Academy
 • Derfor er det nødvendig å definere begrepet Humanisme
 • MENNESKEVERD
  • aksiom og fundament slik det er uttrykt  i Menneskerettighetserklæringen som "iboende verdighet og uavhendelig rettighet" i hvert menneske.
 • Menneskeverdet kommer til uttrykk i flere menneskelieg felt
  • som DEN GYLNE REGEL (nestekjærlighet og soliadritet) i etikken
  • som DEMOKRATI i politikken
  • som DANNELSE i pedagogikken
  • som DEN FRIE, KRITISKE TANKE i erkjennelsesteori
  • og som DIALOG i kommunikasjonen
 • Noen typiske måter som menneskeverdet krenkes på
  • TOTALITÆRE tankesystemer, religiøst og ideologisk som skaper fiendebilder hvor mennesker blir utdefinert både her og hisset
  • DISKRIMINERING der mennesker systematisk behandles som mindreverdig - f.eks. grupper som homofile, handicappede (downs syndrom), papirløse asylsøkere m.fl
  • DER MENNESKET BLIR ET MIDDEL I STEDET FOR ET MÅL noe som ikke minst skjer når profitt og markedsmekanismer gjør mennesker til midler
  • Og det siste er MASKINEN. Når Ray Kurzweil sier at i 2040 vil det ikke være en vesentlig forskjell på menneske og maskin, hva er da menneskeverdet?
 • Humanismen (som Georg von Wright sier) blir særlig tydelig i og etter kriser og katastrofer.
 • Vi så det etter annen verdenskrig da Menneskerettighetserklæringen ble vedtatt.
 • Kanskje kan det skje noe lignenede etter 22. juli - da statsminsiteren ba om mer demokrati, mer åpenhet og mer humanitet. (3 av de 6 elementene jeg foreslår)
 • Spørmsålsrunden
  • Jon (Bennet) - er Humanisme et uoppnålig mål?
  • Per Gustav (Lindeberg) - er det lov å være pådytter (av verdier)?
  • Svennik (Høyer) -mennesket er et individ og vi er sosiale vesener; kommuniserer med omverdenen
  • Bjøn Andreassen - Humanisme vs Psykopati?
  • Morten (Bjerkan) -hvorfor må vi alltid snakke om Nansen i forbindelse med ski og forskning og ikke humanisme?
  • Bjørn (Søsveen) - er Humanisme et livssyn? 

Avslutning - Etter trekning i Vinlotteriet, "Takk for nå og vel hjem"

##################################################### #####################################################