Skål og velkomstsanger til Oslo Vest Rotary Lutefiskfest 23. no

Author:
Per Gustav (Lindeberg)
Published on:
23.11.2011
Abstract:

Velkomstsang Oslo Vest Rotarys lutefiskfest. Melodi: Napoleon med sin hær..

Content:

Velkommen her i aften til lutefiskens fest ,
Velkommen, la deg glede med dem du liker best
Nå går det i mot julen, så len deg bak og kul'en
På Schafteløkken møtes vi som takknemlig gjest

Vår klubb har endret navnet, vi heter Oslo Vest
Men vaner endres ikke, vi har den samme fest
Og gleden er den samme, i klubbens glade ramme
For vi er ikke endret, og vi er fortsatt best

Så skål da gamle venner, løft glasset og vær glad
La Oslo vest få merke at vi er her i dag
Ha takk for vi fikk komme, før kvelden den er omme
skål alle og bli med på et skikkelig hurra......Hurra.

Helan
Helan går, Sjung hoppfallerifallererallala
Helan går, Sjung hoppfallerallala
Och den som inte helan tar, Han heller inte halvlan får
Helan går (man drikker) - - - Sjung hoppfallerallala

Halvan
Hur länge skal på borden den lille halvan stå?
Skall snart ej høres orden: "Låt Halvan gå, låt gå!"
Det ärvde vikingsinne til supen trår igjen,
Och helans trogna minne i halvan går igjen.

Tersen (melodi: fola, fola Blakken)
Drikke, drikke drammen. Hvem vil det vel ikke nei.
Det vil du og det vil jeg, og det vil alle sammen

Signe appetitten. Med en dram med akevitt
Helan gikk og halvan gikk, og nå går terseliten (skåler) Og det var rene spriten

Skånsk drikkevise (melodi:  bæ,bæ lille lam)
For at menskan skal trives på vår jord, må hun stadig ha på sitt smørgåsbord
Liten sup åt far og liten sup åt mor. Og to små dråppar til søster og til bror

I vår ungdoms vår
Å det var i vår ungdoms fagraste vår at vi drakk hverandre til, och vi sagde: "God tår"
Å alle vi drikker Presidenten til
"Og Presidenten han sier ikke nei dertil." (bare Håkon synger dette)
Å det var i vår ungdoms fagraste vår, at vi drakk hverandre til, och vi sagde: "God tår."

##################################################### #####################################################