Fra søppelcontainere til TRF

Author:
Knut (Søraas)
Published on:
21.11.2011
Abstract:

Ja, utrolig nok, det var en ung foretaksom gymnasiast som for omtrent tyve år siden startet det som skulle bli til Søraas Bok og hvor klubben nå har et av sine viktigste inntjeningsprosjekter.

Content:

Elevene i videregående skole måtte på den tiden kjøpe skolebøkene sine selv. Og etter bruk solgte de dem. På Karl Johans gate i Oslo samlet mange seg for å selge hva man ikke lenger hadde bruk for og skaffe seg de bøkene man trengte for neste skoleår.  Men mange gadd ikke dette, mange bøker endte opp i en nærliggende container. Men der andre bare så kjedelige brukte bøker så unge Søraas gull.

Han krøp oppi containeren og tok med seg så mye han kunne og fikk dem solgt på gaten. Og derfra rullet det videre. Neste år skjedde det samme igjen, men nå hadde han lister over alle bøkene som de forskjellige skolene brukte. Dermed kunne han også kjøpe de bøkene han visste andre trengte. Etter hvert som årene gikk ble dette et fast innslag på Karl Johan, forretningen kom inn i faste, registrerte former og utviklet seg videre.

Da det ble besluttet av landets politiske ledelse at skolene skulle ha ansvar for å kjøpe lærebøker og låne dem ut til elevene, ble forretningsmodellen omgjort. I dag har Søraas Bok avtale med fem videregående skoler i Oslo og Bærum. De kommer på skolene ved skoleårets slutt og samler inn bøkene, kompletterer samlingen for utslitte og bortkomne bøker i løpet av sommeren, og deler dem ut igjen til de nye elevene ved skolestart.

Typisk sesongarbeid, en hektisk uke rundt Sankt Hans, en ny hektisk uke i slutten av august, passer ypperlig for spreke pensjonister som mange av våre medlemmer er. I samarbeid med noen av skolenes elever og innehaverne av Søraas Bok, samler vi inn, pakker og flytter og løfter vi tusenvis av bøker i løpet av disse dagene. God mosjon i et ungdommelig miljø virker foryngende. Og jammen ser vi ikke også at mange av oss også begynner å lese i bøkene - til pizza og cola i lunsjpausen!

##################################################### #####################################################